บันทึกย่อประจำรุ่น ApeosWare Management Suite 2.1.2.5
เดือนตุลาคม 2019
Fuji Xerox Co., Ltd.

เนื้อหาที่มีการอธิบายไว้ใน "บทนำ" (Readme) สำหรับ ApeosWare Management Suite อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ให้ดูที่ "ประกาศจาก Fuji Xerox" บนหน้าพอร์ทัลของเรา
หากต้องการรับประกาศจาก Fuji Xerox จะต้องทำการติดตั้งและกำหนดค่า Update Service

สารบัญ

1. ภาพรวมเกี่ยวกับ ApeosWare Management Suite
2. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้า
3. เกี่ยวกับการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน
4. ข้อกำหนดสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ
  4-1. เซิร์ฟเวอร์
  4-2. Web ไคลเอ็นต์
  4-3. งานพิมพ์ทางฝั่งไคลเอ็นต์
  4-4. อุปกรณ์เคลื่อนที่
  4-5. การรองรับสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือน
5. รุ่นที่รองรับ
6. หมายเหตุและข้อจำกัด
  6-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง
  6-2. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอการปฏิบัติงานสำหรับ ApeosWare Management Suite
  6-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์
  6-4. หมายเหตุเกี่ยวกับ User Management
  6-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการรายการบันทึกงาน
  6-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการงานพิมพ์
  6-7. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงก์ไปยังคุณลักษณะการสแกน และบริการจัดการไฟล์
  6-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน
  6-9. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปกรณ์เคลื่อนที่
  6-10. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะรายงาน
  6-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการดาวน์โหลด
  6-12. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ
7. การเข้าไปดูที่คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
8. การขอรับข้อมูล
9. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
10. เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

1. ภาพรวมเกี่ยวกับ ApeosWare Management Suite

ApeosWare Management Suite เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ กันบนเครือข่าย รวมถึงผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ และผสานรวมการรับรองความถูกต้อง เอาท์พุท การรวบรวมรายการบันทึก การนำส่งเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ ApeosWare Management Suite Editions ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท
• Entry Edition
 การกำหนดค่าขั้นต่ำซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน
• Entry Edition สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (นอกประเทศญี่ปุ่น)
 การกำหนดค่าขั้นต่ำซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้สูงสุดที่ 5 รายการ
• Enterprise Edition
 Entry Edition พร้อมคุณลักษณะเพิ่มเติม

สำหรับคุณลักษณะและตัวเลือกที่มีให้เลือกใช้งานใน Entry Edition และ Enterprise Edition ให้ดูที่ "1.2 คุณลักษณะและตัวเลือกที่มีให้มา" ในคู่มือ จะมีการอธิบายถึงคุณลักษณะหลักของ ApeosWare Management Suite ด้านล่าง

กลับไปที่ดัชนี

2. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนหน้ามีดังนี้ 

เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.1.2.4 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2.5เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.1.2.3 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2.4


เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.1.2.2 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2.3

เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.1.2.1 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2.2
เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.1.2 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2.1


สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.7 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2
มีการเปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.6 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.7
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.4 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.6
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.3 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.4
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.2 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.3
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0.1 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.2
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.1.0 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0.1
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.0.0.3 เป็น ApeosWare Management Suite 2.1.0

มีการเปลี่ยนแปลงจาก ApeosWare Management Suite 2.0.0.2 เป็น ApeosWare Management Suite 2.0.0.3

เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.0.0.1 เป็น ApeosWare Management Suite 2.0.0.2

เปลี่ยน ApeosWare Management Suite 2.0.0 เป็น ApeosWare Management Suite 2.0.0.1

กลับไปที่ดัชนี

3. เกี่ยวกับการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน

ApeosWare Management Suite จะมีการใช้งานระบบการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ และป้องกันการทำสำเนาอย่างผิดกฎหมาย ให้ดูที่ "คู่มือเกี่ยวกับคุณลักษณะอย่างครอบคลุม" สำหรับวิธีการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน

กลับไปที่ดัชนี

4. ข้อกำหนดสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของเซิร์ฟเวอร์สำหรับการติดตั้ง ApeosWare Management Suite และไคลเอ็นต์ประเภทต่างๆ มีดังนี้

4-1. เซิร์ฟเวอร์

กำหนดให้ต้องมีสภาพแวดล้อมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดังต่อไปนี้ในการติดตั้ง ApeosWare Management Suite

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับ Entry Edition

รายการ สารบัญ

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

Windows Server(R) 2008 Standard (x86) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 2]*1
Windows Server(R) 2008 Enterprise (x86) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 2]*1
Windows Server(R) 2008 R2 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*2
Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise (x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*2
Windows Server(R) 2012 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*2
Windows Server(R) 2012 R2 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*2 *3
Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter (x64) ฉบับภาษาไทย*2 *3
Windows Server(R) 2016 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*2
Windows Server(R) 2016 Datacenter (x64) ฉบับภาษาไทย*2

Windows(R) 7 Professional (x86/x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*4
Windows(R) 7 Enterprise (x86/x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*4
Windows(R) 8.1 Pro (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*3 *4
Windows(R) 8.1 Pro Update 1 (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*3 *4
Windows(R) 10 Pro (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*4
Windows(R) 10 Education (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*4

*1 ไม่สนับสนุนตัวเลือก Server Core เมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ อย่าเลือกตัวเลือก Server Core
*2 สำหรับเวอร์ชัน 64 บิต จะมีการเรียกใช้ส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ApeosWare Management Suite บนระบบย่้อยที่เป็นระดับชั้นจำลอง WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit)
*3 เมื่อทำการติดตั้งและใช้ SQL Server 2016 คุณจำเป็นต้องเตรียม KB2919442 และ KB2919355 ไว้ในระบบปฏิบัติการล่วงหน้าก่อน
*4 สำหรับเวอร์ชัน 64 บิต ซอฟต์แวร์ ApeosWare Management Suite จะทำงานบนระบบย่อยที่เป็นระดับชั้นจำลอง WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) รวมถึง คุณสมบัติแบบมัลติทัชจะไม่ได้รับการสนับสนุน
ไม่รับประกันการใช้งานคุณลักษณะที่นอกเหนือจาก "การจัดการอุปกรณ์", "การจัดการผู้ใช้", "การจัดการรายการบันทึกงาน", "การสร้างรายงานทางการบัญชี", "การนำส่งเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ", "การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์"


- ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีการเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมนอยู่
- ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งในระบบปฏิบัติการซึ่งสนับสนุึนโปรเซสเซอร์ Itanium
- หากคุณต้องการสร้างเครื่องพีซีในสภาพแวดล้อมเสมือน ให้กำหนดทรัพยากรเดียวกันเป็น "ฮาร์ดแวร์"
แม้ว่าคุณจะได้กำหนดทรัพยากรเดียวกันให้เป็น "ฮาร์ดแวร์" แล้ว แต่คุณก็ยังอาจพบว่ามีระดับประสิทธิภาพที่ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของโฮสต์พีซี

CPU

สำหรับ Windows Server 2008/Windows Server2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2
- ข้อกำหนดขั้นต่ำ: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon(R) 5506 2.13GHz หรือเทียบเท่า (4 Cores หรือสูงกว่า)*1
- แนะนำ: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 3450 2.67GHz เทียบเท่า หรือสูงกว่า (4 Cores หรือสูงกว่า)
สำหรับ Windows 7/Windows 8.1/Windows 10
โปรเซสเซอร์ Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.0GHz เทียบเท่า หรือสูงกว่า (2 Cores หรือสูงกว่า)

*1 ประสิทธิภาพอาจลดลง หากมีการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก

พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

- กรณีไม่เพิ่ม Flow Management Option
ไดรฟ์ระบบ 20 G ขึ้นไป
ไดรฟ์ติดตั้ง 10 G ขึ้นไป
ไดร์ฟเก็บข้อมูล 70 G ขึ้นไป
- กรณีเพิ่ม Flow Management Option
ไดรฟ์ระบบ 35 G ขึ้นไป
ไดรฟ์ติดตั้ง 15 G ขึ้นไป
ไดร์ฟเก็บข้อมูล 100 G ขึ้นไป

ความจุคำนวณได้โดยใช้ข้อมูลต่อเดือน (8 ชั่วโมงต่อวัน x 20 วัน) เพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์หรือสำรองล็อกการทำงานในสื่อการจัดเก็บอื่นหากจำเป็น

หน่วยความจำ

หน่วยความจำที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามจำนวนงานที่ประมวลผล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ และปัจจัยอื่นๆ
โปรดดูที่ "หน่วยความจำที่ต้องการ" ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดในภายหลัง

เครือข่าย

ปฏิบัติงานโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- ที่อยู่แบบสแตติก IPv4 หรือ IPv6
ApeosWare Management Suite อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากมีการตั้งค่าที่อยู่ IP แบบไดนามิก เช่น DHCP
- DNS

สนับสนุนการกำหนดค่าการ์ดเครือข่ายสูงสุด 2 การ์ด เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ "สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้" ในคู่มือ

จอแสดงผล

XGA (1024 x 768 พิกเซล) หรือสูงกว่า

บริการทาง Web

Microsoft(R) Internet Information Services 7.0
Microsoft(R) Internet Information Services 7.5
Microsoft(R) Internet Information Services 8.0
Microsoft(R) Internet Information Services 8.5
Microsoft(R) Internet Information Services 10.0

ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้

ไดรฟ์ DVD

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

Microsoft(R) .NET Framework 3.5 [Service Pack 1] (สำหรับ Windows Server 2008)
Microsoft(R) .NET Framework 3.5.1 (สำหรับ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2)
Microsoft(R) .NET Framework 3.5 (รวมถึง .NET 2.0 และ 3.0) (Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2)
Microsoft(R) .NET Framework 4.6 (สำหรับ SQL Server 2016)*1
Microsoft(R) .NET Framework 4.5.2 (ยกเว้น SQL Server 2016)*1
Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 Express SP4 *2 *3
MMicrosoft(R) SQL Server(R) 2012 Standard SP4 *2 *3
Microsoft(R) SQL Server(R) 2014 Express Edition SP2 (x86)
Microsoft(R) SQL Server(R) 2016 Standard Edition SP1/SP2 (x64)

 *1 รองรับเวอร์ชันที่ติดตั้งไว้ก่อน หากมีการติดตั้งโปรแกรม .NET Framework เวอร์ชันใหม่ที่ใช้ร่วมกันได้ไว้ก่อนแล้วในระบบปฏิบีติการที่รองรับ
 *2 ใช้ Service Pack ภาษาเดียวกันกับ SQL Server SQL Server Express (x86) ที่มาพร้อมแพ็กเกจผลิตภัณฑ์จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โปรดใช้ Service Pack ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกัน
 *3 ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการของคุณเป็น 64 บิตและ SQL Server(R) 2012 เป็น 32 บิต ภายหลังการใช้ Service Pack ให้ติดตั้งเวอร์ชั่น 64 บิต ฉบับภาษาอังกฤษสำหรับ Microsoft(R) SQL Server(R) System CLR Types (x64) [ชื่อไฟล์: ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi] จาก Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 Feature Pack
 Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 SP4 Feature Pack:
  https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=56041
 ใช้ Feature Pack ที่มีหมายเลขเดียวกันกับ Service Pack

เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบระยะไกล

Microsoft(R) Active Directory 2003/2008/2012/2016
เซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ตรงตามมาตรฐาน LDAPv3

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

หน่วยความจำที่ต้องการ (Windows Server 2008/Windows Server2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016)

ตัวเลือก หน่วยความจำ
2GB หรือสูงกว่า 4GB หรือสูงกว่า
ไม่มี ○ *1
หากมีการใช้ Cost Recovery Option -
หากมีการใช้ On Demand Print Option -
หากมีการใช้ Flow Management Option - ○ *2

                                  ○: สามารถเรียกใช้งาน -: ไม่สามารถเรียกใช้งาน

*1 ต้องใช้ 4GB หรือสูงกว่า หากมีการใช้คุณลักษณะใดๆ ดังต่อไปนี้
  - การจัดการการพิมพ์
  - การตั้งค่าการสแกน

*2 ต้องใช้ 8GB หรือสูงกว่า หากมีการใช้คุณลักษณะใดๆ ดังต่อไปนี้ ร่วมกับ Flow Management Option
  - การจัดการการพิมพ์
  - การตั้งค่าการสแกน
  - การจัดการต้นทุน

หน่วยความจำที่ต้องการ (Windows 7/Windows 8.1/Windows 10)

ตัวเลือก หน่วยความจำ
2GB หรือสูงกว่า 4GB หรือสูงกว่า
ไม่มี
หากมีการใช้ Cost Recovery Option - -
หากมีการใช้ On Demand Print Option - -
หากมีการใช้ Flow Management Option -

                                  ○: สามารถเรียกใช้งาน -: ไม่สามารถเรียกใช้งาน

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับ Enterprise Edition

รายการ สารบัญ

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

Windows Server(R) 2008 Standard (x86) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 2]*1
Windows Server(R) 2008 Enterprise (x86) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 2]*1
Windows Server(R) 2008 R2 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*2
Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise (x64) ฉบับภาษาไทย [Service Pack 1]*2
Windows Server(R) 2012 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*2
Windows Server(R) 2012 R2 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*2 *3
Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter (x64) ฉบับภาษาไทย*2 *3
Windows Server(R) 2016 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*4
Windows Server(R) 2016 Datacenter (x64) ฉบับภาษาไทย*4

*1 ไม่สนับสนุนตัวเลือก Server Core เมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ อย่าเลือกตัวเลือก Server Core
*2 สำหรับเวอร์ชัน 64 บิต จะมีการเรียกใช้ส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ApeosWare Management Suite บนระบบย่้อยที่เป็นระดับชั้นจำลอง WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit)
*3 เมื่อทำการติดตั้งและใช้ SQL Server 2016 คุณจำเป็นต้องเตรียม KB2919442 และ KB2919355 ไว้ในระบบปฏิบัติการล่วงหน้าก่อน
*4 ไม่รองรับ ApeosWare Management Suite 2 Flow Management Option

- ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งในระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีการเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมนอยู่
- ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งในระบบปฏิบัติการซึ่งสนับสนุึนโปรเซสเซอร์ Itanium
- หากคุณต้องการสร้างเครื่องพีซีในสภาพแวดล้อมเสมือน ให้กำหนดทรัพยากรเดียวกันเป็น "ฮาร์ดแวร์" (P.32)
แม้ว่าคุณจะได้กำหนดทรัพยากรเดียวกันให้เป็น "ฮาร์ดแวร์" (P.32) แล้ว แต่คุณก็ยังอาจพบว่ามีระดับประสิทธิภาพที่ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของโฮสต์พีซี

CPU

- ข้อกำหนดขั้นต่ำ: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon(R) 5506 2.13GHz หรือเทียบเท่า (4 Cores หรือสูงกว่า)*1
- แนะนำ: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 3450 2.67GHz เทียบเท่า หรือสูงกว่า (4 Cores หรือสูงกว่า)

*1 ประสิทธิภาพอาจลดลง หากมีการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก

พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

- กรณีไม่เพิ่ม Flow Management Option
ไดรฟ์ระบบ 20 G ขึ้นไป
ไดรฟ์ติดตั้ง 10 G ขึ้นไป
ไดร์ฟเก็บข้อมูล 70 G ขึ้นไป
- กรณีเพิ่ม Flow Management Option
ไดรฟ์ระบบ 35 G ขึ้นไป
ไดรฟ์ติดตั้ง 15 G ขึ้นไป
ไดร์ฟเก็บข้อมูล 100 G ขึ้นไป

ความจุคำนวณได้โดยใช้ข้อมูลต่อเดือน (8 ชั่วโมงต่อวัน x 20 วัน) เพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์หรือสำรองล็อกการทำงานในสื่อการจัดเก็บอื่นหากจำเป็น

หน่วยความจำ

จะต้องมีหน่วยความจำ 4GB หรือสูงกว่า
ต้องใช้ 8GB หรือสูงกว่า หากมีการใช้คุณลักษณะใดๆ ดังต่อไปนี้ ร่วมกับ Flow Management Option
- การจัดการการพิมพ์
- การตั้งค่าการสแกน
- การจัดการต้นทุน

เครือข่าย

ปฏิบัติงานโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP ข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้
- ที่อยู่แบบสแตติก IPv4 หรือ IPv6
ApeosWare Management Suite อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากมีการตั้งค่าที่อยู่ IP แบบไดนามิก เช่น DHCP
- DNS

สนับสนุนการกำหนดค่าการ์ดเครือข่ายสูงสุด 2 การ์ด เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ "สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้" ในคู่มือ

จอแสดงผล

XGA (1024 x 768 พิกเซล) หรือสูงกว่า

บริการทาง Web

Microsoft(R) Internet Information Services 7.0
Microsoft(R) Internet Information Services 7.5
Microsoft(R) Internet Information Services 8.0
Microsoft(R) Internet Information Services 8.5

ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้

ไดรฟ์ DVD

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

Microsoft(R) .NET Framework 3.5 [Service Pack 1] (สำหรับ Windows Server 2008)
Microsoft(R) .NET Framework 3.5.1 (สำหรับ Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2)
Microsoft(R) .NET Framework 3.5 (รวมถึง .NET 2.0 และ 3.0) (Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016)
Microsoft(R) .NET Framework 4.6 (สำหรับ SQL Server 2016) *1
Microsoft(R) .NET Framework 4.5.2 (ยกเว้น SQL Server 2016) *1
Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 Express SP4 *2 *3
Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 Standard SP4 *2 *3
Microsoft(R) SQL Server(R) 2014 Express Edition SP2 (x86)
Microsoft(R) SQL Server(R) 2016 Standard Edition SP1/SP2 (x64)

 *1 รองรับเวอร์ชันที่ติดตั้งไว้ก่อน หากมีการติดตั้งโปรแกรม .NET Framework เวอร์ชันใหม่ที่ใช้ร่วมกันได้ไว้ก่อนแล้วในระบบปฏิบีติการที่รองรับ
 *2 ใช้ Service Pack ภาษาเดียวกันกับ SQL Server SQL Server Express (x86) ที่มาพร้อมแพ็กเกจผลิตภัณฑ์จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โปรดใช้ Service Pack ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกัน
 *3 ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการของคุณเป็น 64 บิตและ SQL Server(R) 2012 เป็น 32 บิต ภายหลังการใช้ Service Pack ให้ติดตั้งเวอร์ชั่น 64 บิต ฉบับภาษาอังกฤษสำหรับ Microsoft(R) SQL Server(R) System CLR Types (x64) [ชื่อไฟล์: ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi] จาก Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 Feature Pack
 Microsoft(R) SQL Server(R) 2012 SP4 Feature Pack:
  https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=56041
 ใช้ Feature Pack ที่มีหมายเลขเดียวกันกับ Service Pack

เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบระยะไกล

Microsoft(R) Active Directory 2003/2008/2012/2016
เซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ตรงตามมาตรฐาน LDAPv3

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

4-2. Web ไคลเอ็นต์

จะต้องมีสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้สำหรับ Web ไคลเอ็นต์ เมื่อใช้ Web เบราว์เซอร์ในการเข้าถึง ApeosWare Management Suite

รายการ สารบัญ

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

เพิ่มการรองรับสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ให้เป็น "ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน" ของสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการสำหรับ Entry Edition
Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise (x86/x64) ฉบับภาษาไทย

เครือข่าย

ปฏิบัติงานโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP ข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้
- ที่อยู่แบบสแตติก IPv4 หรือ IPv6
ApeosWare Management Suite อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากมีการตั้งค่าที่อยู่ IP แบบไดนามิก เช่น DHCP
- DNS

Web เบราว์เซอร์

Web เบราว์เซอร์ใดๆ ดังต่อไปนี้
- Windows(R) Internet Explorer 9
- Windows(R) Internet Explorer 10
- Windows(R) Internet Explorer 11
- Mozilla(R) Firefox(R)
- Google Chrome(R)

- โปรดเปิดใช้งาน JavaScript(TM) และ ActiveX(R) Control โปรดปิดใช้งาน [Internet Explorer Enhanced Security Configuration] เมื่อใช้ Internet Explorer ใน Windows Server 2008, Windows Server 2012

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

หากคุณใช้คุณสมบัติการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ด้วยตนเองกับเว็บเบราว์เซอร์ของ PC โปรดใช้ตัวอ่านสมาร์ทการ์ดที่ระบุนี้

รายการ เนื้อหา

ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด

- PaSoRi RC-S320
- PaSoRi RC-S330
- PaSoRi RC-S340
- PaSoRi RC-S360
- PaSoRi RC-S370
- PaSoRi RC-S380

คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พอร์ต FeliCa สำหรับตัวอ่านสมาร์ทการ์ดที่ระบุไว้ข้างต้น

4-3. งานพิมพ์ทางฝั่งไคลเอ็นต์

จะต้องมีสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้งานพิมพ์ทางฝั่งไคลเอ็นต์ เมื่อใช้คุณลักษณะการพิมพ์ของ ApeosWare Management Suite

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับงานพิมพ์ทางฝั่งไคลเอ็นต์ที่ต้องการ

รายการ สารบัญ
Windows Linux Macintosh

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

เพิ่มการรองรับสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ให้เป็น "ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน" ของสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการสำหรับ Entry Edition
Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*1
Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard (x64) ฉบับภาษาไทย*1
Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter (x64) ฉบับภาษาไทย*1
Microsoft(R) Windows(R) 10 Home (x86/x64) ฉบับภาษาไทย*1

*1 สำหรับเวอร์ชัน 64 บิต ApeosWare Management Suite จะทำงานบนระบบย่อยที่เป็นระดับชั้นจำลอง WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit)
- CentOS 7.0
- Red Hat Enterprise Linux 7.0
- Ubuntu 14.04 LTS
- Vine Linux(R) 6.2 CR
- macOS 10.13 High Sierra
- macOS 10.12 Sierra
- OS X 10.11 El Capitan
- OS X 10.10 Yosemite
- OS X 10.9 Mavericks
- OS X 10.8 Mountain Lion
- Mac OS X 10.7 Lion (10.7.3 หรือใหม่กว่า)

เครือข่าย

เช่นเดียวกับ "เครือข่ายสำหรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของ Web ไคลเอ็นต์ จะมีการใช้งานบนโปรโตคอล TCP/IP
- ที่อยู่ IP สำหรับ IPv4 หรือ IPv6
หรือทั้งคู่
- DNS
จะมีการใช้งานบนโปรโตคอล TCP/IP
- ที่อยู่ IP สำหรับ IPv4 หรือ IPv6
หรือทั้งคู่
- DNS

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับงานพิมพ์ทางฝั่งไคลเอ็นต์ที่ต้องการ (อุปกรณ์เคลื่อนที่)

รายการ สารบัญ
iOS Android

ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้

สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ Print Utility for iOS 1.2 ถึง 2.3 สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ Print Utility for Android 1.3 ถึง 2.3

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ Print Utility for iOS 1.2 ถึง 2.3 สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ Print Utility for Android 1.3 ถึง 2.3

4-4. อุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยการใช้แอพพลิเคชั่น "AWMS Mobile" ที่นำเสนอโดย ApeosWare Management Suite จะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติของ ApeosWare Management Suite จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ สภาพแวดล้อมที่ต้องการสำหรับ iOS และ Android มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับ AWMS Mobile ที่ต้องการ (iOS)

รายการ สารบัญ

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

iOS 9.0/9.1/9.2/9.3/10.0/10.1/10.2/10.3/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/12.0

ฮาร์ดแวร์

iPad 2, iPad (รุ่นที่ 3), iPad (รุ่นที่ 4), iPad (รุ่นที่ 5)
iPad Air, iPad Air 2
iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4
iPad Pro (12.9 นิ้ว) (รุ่นที่ 2), iPad Pro (12.9 นิ้ว), iPad Pro (10.5 นิ้ว), iPad Pro (9.7 นิ้ว)
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus
iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X
iPod touch (รุ่นที่ 5) , iPod touch (รุ่นที่ 6)

พื้นที่ว่างบนดิสก์

1 GB หรือสูงกว่า (พื้นที่ว่างบนดิสก์ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้)

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานสำหรับ AWMS Mobile ที่ต้องการ (Android)

รายการ สารบัญ

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน*1

Android 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/6.0/7.0/7.1/8.0/8.1

โปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ ARM

ความละเอียดของหน้าจอ

1280 x 720 พิกเซลขึ้นไป

ขนาดหน้าจอ

4.5 นิ้วขึ้นไป

พื้นที่ว่างบนดิสก์

1 GB หรือสูงกว่า (พื้นที่ว่างบนดิสก์ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้)

*1: สำหรับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนล่าสุด โปรดเข้าไปดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

4-5. การรองรับสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือน

สภาพแวดล้อมเสมือนที่รองรับสำหรับ ApeosWare Management Suite 2 นั้นเป็นไปตามนโยบายการรองรับผลิตภัณฑ์จากเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Fuji Xerox

การดำเนินการและประสิทธิภาพของ ApeosWare Management Suite 2 อาจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากแคชตัวประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์พีซีและปริมาณการใช้หน่วยความจำโดยรวม ทั้งนี้อาจไม่สามารถรับประกันความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมเสมือนได้ เนื่องจาก ApeosWare Management Suite 2 นั้นไม่สามารถประเมินขนาดของทรัพยากรที่จะใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมเสมือน

เมื่อทำการติดตั้งภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับฮาร์ดแวร์ ให้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ (จำนวน Physical Core ของ CPU 4 Core ขึ้นไป หน่วยความจำ HDD) ให้เทียบเท่ากับข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ที่รับประกันการดำเนินการในฮาร์ดแวร์เสมือนเพื่อให้ ApeosWare Management Suite 2 สามารถใช้งานได้ หากมีการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการที่กำหนดก็อาจทำให้มีปัญหาดังต่อไปนี้เกิดขึ้นได้

กลับไปที่ดัชนี

5. รุ่นที่รองรับ

รุ่นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ApeosWare Management Suite

กลับไปที่ดัชนี

6. หมายเหตุและข้อจำกัด

หมายเหตุและข้อจำกัดโดยทั่วไปสำหรับ ApeosWare Management Suite มีดังต่อไปนี้

6-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง

6-1-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

เมื่อทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ใหม่อีกครั้งหลังจากการถอนการติดตั้ง ให้ดำเนินการติดตั้งในโฟลเดอร์เดียวกันกับครั้งก่อน คุณไม่สามารถดำเนินการติดตั้งในโฟลเดอร์อื่นได้
(หมายเลขการจัดการ: 56404)

6-1-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง Popup Messenger

เมื่อทำการติดตั้ง Popup Messenger ในพีซีระบบ Windows ซึ่งมีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อยู่ ให้เพิ่มข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ก่อนทำการติดตั้ง
- ขาออก
- หมายเลขพอร์ตปลายทาง: 8181
- ระบุ [TCP]
(หมายเลขการจัดการ: 57735)

6-1-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งสำหรับใช้งานร่วมกันกับฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

เมื่อติดตั้ง ApeosWare Management Suite ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้หยุดคุณสมบัติการทำงานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อนการติดตั้ง
นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าข้อยกเว้นสำหรับการสแกนไวรัสหลังการติดตั้ง
ขั้นตอนการติดตั้งและการตั้งค่ามีดังนี้

1. หยุดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
2. ติดตั้ง ApeosWare Management Suite
3. เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอีกครั้ง
4. ตั้งค่าโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นสำหรับการสแกนไวรัส
 พาธเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการติดตั้งด้วยการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น
 (x86) ถูกละไว้ในชื่อโฟลเดอร์สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 32 บิต

 - โฟลเดอร์การติดตั้ง
  C:\Program Files (x86)\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2

 - โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
  C:\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\Data

 - โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล (สำหรับการใช้งานร่วมกันกับเวอร์ชันก่อนหน้า)
  C:\Fuji Xerox\ApeosWare_MS\Data

 - โฟลเดอร์ไฟล์สำหรับ SQL (Flow for Management Option)
  - สำหรับการกำหนดค่าแบบ All-In-One
  เมื่อใช้ SQL Server 2012
  {SQL Server Installed Location}\MSSQL11.FXAW\MSSQL\DATA
   ตัวอย่าง: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.FXAW\MSSQL\DATA

  เมื่อใช้ SQL Server 2014
  {SQL Server Installed Location}\MSSQL12.FXAW\MSSQL\DATA 
   ตัวอย่าง: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.FXAW\MSSQL\DATA

  เมื่อใช้ SQL Server 2016
  {SQL Server Installed Location}\MSSQL13.FXAW\MSSQL\DATA 
   ตัวอย่าง: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.FXAW\MSSQL\DATA

  เมื่อทำการติดตั้งและใช้เวอร์ชัน 64 บิตสำหรับ SQL Server บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต "(x86)" ก็จะไม่ปรากฏขึ้นในชื่อโฟลเดอร์

  - สำหรับการกำหนดค่าแบบกระจาย
  {Flow Management Option Installed Location}\db
  ตัวอย่าง: C:\Program Files (x86)\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\db

 - โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับ Flow Management Option และการตั้งค่าการสแกน

 - ฐานข้อมูลชั่วคราวสำหรับ SQL Server
  เมื่อใช้ SQL Server 2012
   C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.FXAW\MSSQL\DATA
  เมื่อใช้ SQL Server 2014
   C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.FXAW\MSSQL\DATA
  เมื่อใช้ SQL Server 2016
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.FXAW\MSSQL\DATA
  เมื่อทำการติดตั้งและใช้เวอร์ชัน 64 บิตสำหรับ SQL Server บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต "(x86)" ก็จะไม่ปรากฏขึ้นในชื่อโฟลเดอร์

 - ASP.NET
  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files
  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files

(หมายเลขการจัดการ: 62714, 75394)

6-1-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการถอนการติดตั้ง SQL Server

หากคุณถอนการติดตั้ง SQL Server 2012 SP2 และหลังรีสตาร์ทแล้ว ให้ติดตั้ง ApeosWare Management Suite
คุณไม่สามารถติดตั้ง ApeosWare Management Suite หากไม่ได้ทำการรีสตาร์ท
(หมายเลขการจัดการ: 66411)

6-1-7. หมายเหตุเกี่ยวกับสิทธิอนุญาตผู้ใช้ในการเรียกใช้การติดตั้ง

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Windows(R) Administrators เรียกใช้ตัวติดตั้ง อาจปรากฏข้อความ "1628: ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งตามสคริปต์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้" หรือ "ข้อผิดพลาด 1625: ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดตั้งนี้โดยนโยบายของระบบ"
ในสถานการณ์นี้ ควรดำเนินการติดตั้งโดยผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่ม Windows(R) Administrators
(หมายเลขการจัดการ: 140)

6-1-8. หมายเหตุเมื่อทำการติดตั้งใน Windows 7

คุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft(R) .NET Framework 3.5 จาก Launcher ใน Windows 7 โปรดใช้ .NET Framework 3.5.1 ตามค่าเริ่มต้นซึ่งมาพร้อมกับ Windows 7
(หมายเลขการจัดการ: 5886)

6-1-9. หมายเหตุเมื่อทำการติดตั้ง SQL Server

หากหมายเลขพอร์ตของ SQL Server ที่ใช้โดย ApeosWare Management Suite ขัดแย้งกับหมายเลขพอร์ตของ SQL Server ที่ใช้โดยแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่มีอยู่ อาจส่งผลให้แอพพลิเคชันต่างๆ เหล่านั้นทำงานอย่างไม่ถูกต้องได้ ในกรณีนี้ ให้ดูขั้นตอนการดำเนินการ "ตั้งค่าพอร์ตที่ใช้โดย SQL Server" จากในคู่มือเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าให้เป็นหมายเลขพอร์ตที่ไม่ขัดแย้ง
(หมายเลขการจัดการ: 8663)

6-1-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันกับ Microsoft(R) SharePoint Server

คุณไม่สามารถติดตั้ง ApeosWare Management Suite ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีการติดตั้ง Microsoft(R) SharePoint Server ไว้
(หมายเลขการจัดการ: 14596)

6-1-11. หมายเหตุเมื่อทำการติดตั้งในระบบปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสนับสนุน Multilingual User Interface Language Packs

เมื่อทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้ในระบบปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสนับสนุน Multilingual User Interface Language Packs ให้ทำการติดตั้งชุดภาษาที่ได้รับการสนับสนุน และเมื่อมีข้อความแสดงขึ้นให้เลือกภาษา ให้เลือกภาษาที่เกี่ยวข้องในระหว่างทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite
โดยมีขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้
เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้พร้อมสิทธิอนุญาตสำหรับผู้ดูแลระบบ
ติดตั้งชุดภาษาที่เกี่ยวข้องจาก Multilingual User Interface Language Packs
กำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งของระบบ และภาษาที่ใช้ในการแสดงผลระบบปฏิบัติการ

(1) บน Control Panel > Regional and Language Options ให้เปิดแท็บ Keyboards and Languages และเลือกภาษาที่เกี่ยวข้องใน [Choose a Display language]
(2) บน Control Panel > Regional and Language Options ให้เปิดแท็บ Administrative และเลือกภาษาที่เกี่ยวข้องใน [Language for non-Unicode programs]
(3) คลิกที่ปุ่ม [Apply] และรีสตาร์ทพีซี

เลือกภาษาที่เกี่ยวข้องเมื่อมีข้อความแสดงขึ้นให้เลือกภาษาในระหว่างทำการติดตั้ง และดำเนินการเช่นนี้สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์แต่ละรายการ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้ง ให้ไปดูที่คู่มือซึ่งมาพร้อม ApeosWare Management Suite
กระบวนการนี้สำคัญสำหรับพีซีทุกเครื่องเมื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่า จะเป็นการกำหนดค่าแบบ All-in-One หรือการกำหนดค่าแบบกระจาย

6-1-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันกับ Symantec Endpoint Protection 12.1

จะเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี Symantec Endpoint Protection 12.1 ติดตั้งไว้
ไม่สามารถทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของ ApeosWare Management Suite ทำงานไม่ถูกต้อง
หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:
ปิดใช้งาน "เปิดใช้งาน SONAR"
ถอนการติดตั้ง "คุณลักษณะการป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย"
หมายเหตุ: คุณลักษณะไฟร์วอลล์จะไม่ทำงาน หากถอนการติดตั้ง "คุณลักษณะการป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย" ดังนั้น โปรดใช้คุณลักษณะไฟร์วอลล์จาก Windows
(หมายเลขการจัดการ: 21711)

6-1-13. วิธีการจัดการเมื่อปรากฏข้อความ "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ [ProductName] โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ และจากนั้น ทำการติดตั้งอีกครั้ง" ในระหว่างทำการติดตั้ง

(สำหรับ Update Service)

(หมายเลขการจัดการ: 30298)

6-1-15. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำงานเป็นที่อยู่ IP IPv6

เมื่อติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำงานเป็นที่อยู่ IP IPv6 โปรดป้อน FQDN หรือชื่อโฮสต์ในช่อง [ชื่อโฮสต์]
ApeosWare Management Suite จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากป้อนที่อยู่ IP IPv6 IP ในช่อง [ชื่อโฮสต์]
(หมายเลขการจัดการ: 51317)

6-1-16. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

หากคุณเปิดใช้งานซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โปรดอย่าใส่ URLต่อไปนี้

http://(ชื่อโฮสต์):(หมายเลขพอร์ตที่จะตั้งค่าระหว่างการติดตั้ง)/
https://(ชื่อโฮสต์):(หมายเลขพอร์ตที่จะตั้งค่าระหว่างการติดตั้ง)/
http://(ชื่อโฮสต์):8181/
https://(ชื่อโฮสต์):8183/
(หมายเลขการจัดการ: 64689)

6-1-17. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งและการถอนการติดตั้ง

เมื่อคุณติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง ApeosWare Management Suite อย่าปิดกล่องโต้ตอบของตัวติดตั้ง
หากทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถติดตั้งในสภาพแวดล้อมของคุณได้อีก
(หมายเลขการจัดการ: 66310)

6-1-18. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการถอนการติดตั้ง

เกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ "คุณต้องการเก็บไฟล์ตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้ครั้งถัดไปหรือไม่" ขณะถอนการติดตั้ง
เลือก [ไม่ใช่] ในกล่องโต้ตอบเมื่อมีข้อความนี้ปรากฏขึ้น
หากต้องการสืบทอดข้อมูลที่มีอยู่ ให้ทำการสำรองข้อมูลก่อนเริ่มการถอนการติดตั้ง แล้วบันทึกข้อมูล จากนั้นจึงคืนค่าข้อมูลที่สำรองไว้ภายหลังการถอนการติดตั้ง
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสำรองและการคืนค่าข้อมูลได้ที่ "คุณสมบัติที่ครอบคลุม"

อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ ให้คุณเลือก [ใช่] ในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นในระหว่างขั้นตอนการถอนการติดตั้ง
- เมื่อมีการติดตั้งเฉพาะเซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทการพิมพ์ใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลักในการกำหนดค่าแบบกระจายที่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทการพิมพ์ถูกแยกไว้
หากคุณเลือก [ใช่] ในกล่องโต้ตอบนั้น ตัวติดตั้งจะคงไฟล์ข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ติดตั้งด้วยนอกเหนือไปจากโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
จะต้องใช้ไฟล์เหล่านี้ในการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ใหม่ โปรดอย่าลบออก
(หมายเลขการจัดการ: 98881, 66670)

6-1-19. หมายเหตุเกี่ยวกับการถอนการติดตั้ง

หากคุณต้องการถอนการติดตั้ง "ApeosWare Management Suite", "Sentinel RMS License Manager for FX" และ "LicensingSetupProject for FX" โปรดทำตามคำแนะนำในข้อ "3.3 ถอนการติดตั้งโปรแกรม" ของคู่มือ "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม"
(หมายเลขการจัดการ:65789)

6-1-20. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง Flow Management Option ไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบกระจาย

หากคุณต้องการถอนการติดตั้ง ApeosWare Management Suite หรือ Flow Management Option จากสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง Flow Management Option ไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบกระจาย คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่ง "AWMSHostnameSetup.exe" ที่มีตัวเลือก "-NM"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บท "13.2 การเปลี่ยนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์" ในคู่มือ "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม"
(หมายเลขการจัดการ: 62839, 66470)

6-1-21. หมายเหตุเกี่ยวกับเวอร์ชั่นสิทธิ์การใช้งานที่แสดงหลังจากการอัพเดต

เวอร์ชั่นที่แสดงภายใต้ [ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน] ของหน้าจอพอร์ทัลผู้ดูแลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะได้อัพเดต ApeosWare Management Suite โดยใช้ Update Service แล้วก็ตาม
โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นหลังจากการอัพเดตด้วยวิธีต่อไปนี้

(หมายเลขการจัดการ: 71569)

6-1-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเกรดล้มเหลว

บริการ Windows Print Spooler อาจไม่เริ่มทำงาน หากอัปเกรดการติดตั้งไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่ามีไฟล์ "log4cxx.bak" อยู่ในไดเรกทอรีระบบของ Windows หรือไม่ แล้วทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์
 ชื่อไฟล์ก่อนที่จะเปลี่ยน: log4cxx.bak
 ชื่อไฟล์หลังจากที่เปลี่ยน: log4cxx.dll
(หมายเลขการจัดการ: 77439)

6-1-23. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง Report Server

เมื่อติดตั้ง Report Server ให้ทำการเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์หลักกับ Report Server ที่อยู่ในโดเมนเดียวกันของ Active Directory คุณไม่สามารถใช้งาน Report server ได้ในสภาพแวดล้อมแบบ WORKGROUP
(หมายเลขการจัดการ: 79184)

6-1-24. หมายเหตุเกี่ยวกับใบรับรอง

หากมีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้ใน PC ที่มีใบรับรองต่อไปนี้ ระบบจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

หากมีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite โปรดตรวจสอบว่ามีการลบใบรับรองที่เกี่ยวข้องแล้ว และติดตั้ง ApeosWare Management Suite ใหม่ ขั้นตอนการยืนยันใบรับรองมีดังนี้

 1. ดำเนินการ mmc จาก [เรียกใช้]
 2. คลิกที่ [เพิ่ม/ลบ Snap-in...] > [ใบรับรอง] > [บัญชีคอมพิวเตอร์] > [คอมพิวเตอร์เฉพาะที่] > [ใบรับรอง]
 3. คลิกที่ [ใบรับรอง - คอมพิวเตอร์เฉพาะที่] > [ผู้ออกใบรับรองหลักที่น่าเชื่อถือ]
 4. เปิดแท็บ [ขั้นสูง] ในรายการใบรับรอง และตรวจสอบว่ามีใบรับรองใดที่มี [หัวเรื่อง] ว่า CN={IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของ PC ที่ติดตั้ง}

(หมายเลขการจัดการ: 86404)

6-1-25. หมายเหตุเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลโฮสต์

เมื่อป้อนชื่อโฮสต์ในระหว่างการตั้งค่า ApeosWare Management Suite หรือเปลี่ยนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ "AWMSHostnameSetup.exe" ให้ป้อนชื่อโฮสต์ในรูปแบบ FQDN พร้อมใส่จุด หรือ IP แอดเดรสในรูปแบบ IPv4 หากมีการป้อนชื่อโฮสต์โดยไม่ใส่จุด หรือป้อน IP แอดเดรสในรูปแบบ IPv6 คุณจะไม่สามารถป้อนข้อมูลใดๆ ในหน้าจอที่มีการแสดงข้อมูลโฮสต์ได้ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนข้อมูลโฮสต์เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้โดยใช้ "AWMSHostnameSetup.exe"

(หมายเลขการจัดการ: 86461)

6-1-26. หมายเหตุเมื่อมีการติดตั้ง Microsoft(R) SQL Server(R) 2014 SP2

เมื่อติดตั้ง Microsoft(R) SQL Server(R) 2014 SP2 ให้เปิดใช้ [Launcher.exe] ที่รากของ DVD-ROM เลือก Microsoft(R) SQL Server(R) 2014 SP2 และเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม [เริ่ม/ติดตั้ง] ก็จะมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏเพื่อให้ระบุไดเรกทอรีที่ต้องการจะแยกตัวติดตั้ง
"Choose Directory For Extracted Files"
ในกรณีนี้ ให้ระบุไดเรกทอรีตามข้อความ แล้วคลิก [ตกลง]
(หมายเลขการจัดการ: 91818)

6-1-27. หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ซ้ำซ้อนของ Windows Server 2016

ไม่รองรับการกำหนดค่า NLB และการกำหนดค่า MSFC ใน Windows Server 2016
(หมายเลขการจัดการ: 100460)

6-1-28. หมายเหตุเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่สามารถลงทะเบียนได้ใน Update Service

เมื่อทำการลงทะเบียนโปรแกรมควบคุมจากหน้าต่าง [Update Service - การจัดการโปรแกรมควบคุมของ Fuji Xerox] ให้คลิกที่ปุ่ม [ลงทะเบียนจากไฟล์] เพื่อลงทะเบียนโปรแกรมควบคุม PostScript
ไม่สามารถลงทะเบียนโปรแกรมควบคุม PostScript ได้โดยใช้ปุ่ม [ลงทะเบียนจากเว็บไซต์] หรือ [ลงทะเบียนจากสื่อ]
สำหรับโปรแกรมควบคุมอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมควบคุม PostScript ให้ลงทะเบียนโดยคลิกที่ปุ่ม [ลงทะเบียนจากเว็บไซต์] หรือ [ลงทะเบียนจากสื่อ]
โปรดทราบว่าเราจะไม่รับประกันการดำเนินการสำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมควบคุมที่ไม่ใช่ PostScript (เช่น โปรแกรควบคุม ART-EX) โดยใช้ปุ่ม [ลงทะเบียนจากไฟล์] ให้ถอนการติดตั้ง Update Service หากคุณต้องการลบโปรแกรมควบคุมที่ลงทะเบียนไว้โดยใช้ปุ่ม [ลงทะเบียนจากไฟล์]
(หมายเลขการจัดการ: 10434, 23907, 102304)

6-1-29. หมายเหตุเมื่อการอัพเดตซอฟต์แวร์ไม่แสดงขึ้นใน Update Service

แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนการอัพเดตซอฟต์แวร์แสดงขึ้นใน [ประกาศ Fuji Xerox] แต่การอัพเดตซอฟต์แวร์ก็อาจไม่ปรากฏขึ้น และอาจมีข้อความ "ไม่มีข้อมูลใหม่สำหรับผลการตรวจสอบ" ปรากฏขึ้นภายหลังการดำเนินการ [ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด] ใน Update Service 
ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่า ApeosWare Management Suite Core Service ยังทำงานอยู่หรือไม่
หรือหากคุณกำลังใช้รุ่นทดลองใช้งานอยู่ก็จะไม่สามารถอัพเดตได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้รุ่นทดลองใช้งานอยู่หรือไม่
(หมายเลขการจัดการ: 93980, 98383)

6-1-30. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ใช้ที่เข้าระบบ

หากมีการเปลี่ยนผู้ใช้ที่ยังอยู่ระหว่างการเข้าระบบใน Microsoft(R) Windows(R) อาจทำให้ผู้ใช้ที่เข้าระบบในภายหลังไม่สามารถใช้งาน Update Service ได้
(หมายเลขการจัดการ: 14922)

6-1-31. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง ApeosWare Reports Server

หน้าจอการติดตั้ง ApeosWare Reports Server ในขณะที่ทำการติดตั้ง Reports Server แบบแยกจะแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ
(หมายเลขการจัดการ: 104686)

6-1-32. หมายเหตุขณะดำเนินการติดตั้งการซ่อมแซม

การตั้งค่า SSL อาจคืนกลับไปเป็นสถานะที่ติดตั้งใหม่เมื่อคุณทำการติดตั้งการซ่อมแซม และมีเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ภายหลังการติดตั้งใหม่ ApeosWare Management Suite 2.0.0.0 / 2.1.0.0 / 2.1.0.3 / 2.1.0.4 ถูกอัพเดตเป็นเวอร์ชันนี้
- มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า SSL โดยใช้ AWMSHostnameSetup.exe
เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น คุณจะไม่สามารถเข้าใช้หน้าจอพอร์ทัลผ่าน URL เดิมได้ ทั้งจากเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ที่มีการกำหนดค่าแบบ All-In-One หรือจากเซิร์ฟเวอร์หลักที่มีการกำหนดค่าสำหรับอุปกรณ์หลายเครื่อง
หากคุณไม่สามารถเข้าใช้ได้ กรุณาตรวจสอบ URL ของ [หน้าจอผู้ดูแล] ในเมนู เริ่ม ของเซิร์ฟเวอร์พีซี และตรวจดูว่าได้ตั้งค่าตัวเลือก http/https ไว้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว หากการตั้งค่า SSL ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการ AWMSHostnameSetup.exe จากเซิร์ฟเวอร์หลักและเปลี่ยนการตั้งค่า SSL ใหม่อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 102178)

6-1-33. หมายเหตุเกี่ยวกับการรีสตาร์ทภายหลังการติดตั้ง

โปรดรีสตาร์ทเครื่องพีซีของคุณภายหลังการติดตั้ง ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: 107090)

6-2. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอการปฏิบัติงานสำหรับ ApeosWare Management Suite

6-2-1. หมายเหตุึเกี่ยวกับปุ่ม [ย้อนกลับ] บนเบราว์เซอร์

ห้ามใช้ปุ่ม [ย้อนกลับ] บนเบราว์เซอร์ เมื่ออยู่ที่หน้าจอการปฏิบัติงานสำหรับ ApeosWare Management Suite โปรดใช้เมนูและปุ่มบนหน้าจอ
หากมีการใช้ปุ่ม [ย้อนกลับ] บนเบราว์เซอร์ การปฏิบัติงานอาจไม่ถูกต้อง
ในสถานการณ์นี้ ให้เข้าสู่ระบบจากหน้าจอ [เข้าสู่ระบบ] อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: d6957, d10309)

6-2-2. หมายเหตุเกี่ยวกับจำนวนตัวอักขระที่ป้อนเข้า

หากมีการป้อนตัวอักขระเข้าถึงขีดจำกัดจำนวนสูงสุดในแต่ละหน้าจอ การแสดงผลใน Firefox อาจมีปัญหาด้านโครงร่าง เนื่องจากอาจมีการตัดคำในข้อความทิ้ง
(หมายเลขการจัดการ: 2554)

6-2-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน

เมื่อดำเนินการ [เพิ่มอุปกรณ์] หรือ [แก้ไขอุปกรณ์] เสร็จสิ้นที่หน้าจอการปฏิบัติงาน หรือจาก Data Input Console [สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน] อาจใช้เวลาสักครู่ในการอัปเดต หากมีการเลือก [รายการบันทึกงานทั้งหมดในอุปกรณ์] ไว้สำหรับ [รายการบันทึกงานสำหรับการรวบรวม] จาก [การตั้งค่าการรวบรวมรายการบันทึกงาน]
(หมายเลขการจัดการ: 6073)

6-2-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการบนหน้าจอเดียวกัน

โปรดใช้ ApeosWare Management Suite จากหน้าต่าง Web เบราว์เซอร์เดียว (หรือแท็บเดียวบนเบราว์เซอร์แบบแท็บ)
หากคุณแสดงผลและใช้หน้าจอการปฏิบัติงานเดียวกันบนหน้าต่างหรือแท็บหลายรายการ การแสดงผลอาจไม่ถูกต้อง และอาจมีการแสดงข้อความเตือนหรือข้อผิดพลาดขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 6466)

6-2-5. หมายเหตุเกี่ยวกับแถบแสดงความคืบหน้า

แถบแสดงความคืบหน้า เช่น ในระหว่างทำการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์สำหรับการลงทะเบียน จะใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF
ดังนั้น แถบแสดงความคืบหน้าอาจมีการแสดงผลไม่ถูกต้องหากมีการปิดใช้งานตัวเลือกดังต่อไปนี้ไว้ในกล่องโต้ตอบ [Internet Options] ที่แสดงผลเมื่อคุณคลิกที่ [Internet Options] จากเมนู [Tools] บน Internet Explorer
[Play animations in webpages] ใน [Multimedia] ของแท็บ [Advanced]
(หมายเลขการจัดการ: 1761)

6-2-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง ActiveX Control

แม้หากคุณเลือก "ติดตั้ง" โดยใช้ Internet Explorer เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบ "คุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้หรือไม่" อาจมีการแสดงกล่องโต้ตอบเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง
ในกรณีนี้ ให้ลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวบน Internet Explorer ออก และลองอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 22118)

6-2-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (R)

เมื่อใช้งาน Internet Explorer 9 ในสภาพแวดล้อม SSL หากมีการเลือกช่องกาเครื่องหมาย [Do not save encrypted pages to disk] ในแท็บ [Advanced] ของ [Internet options] ApeosWare Management Suite อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 25790)

6-2-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานปุ่ม

อย่าคลิกปุ่มเดียวกันซ้ำๆ ในหน้าจอการปฏิบัติงานสำหรับ ApeosWare Management Suite
หากคุณคลิกปุ่มเดียวกันซ้ำๆ การแสดงผลอาจไม่ถูกต้อง และอาจมีการแสดงข้อความเตือนหรือข้อผิดพลาดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้รีสตาร์ทเว็บเบราว์เซอร์ หรือให้ลองอีกครั้งหลังจากที่ได้รีเฟรชหน้าจอโดยการคลิกปุ่มรีเฟรชแล้ว
(หมายเลขการจัดการ: 70017) 

6-2-9. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลของเว็บเบราว์เซอร์หลังจากการอัพเดต

ในขณะที่อัพเดตซอฟต์แวร์ ApeosWare Management Suite ให้ลองใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้ล้างแคชของเว็บเบราว์เซอร์ (ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) แล้ว
หากไม่ได้ล้างแคชของเว็บเบราว์เซอร์ อาจส่งผลให้บางส่วนของหน้าจอผู้ดูแลเว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องในขณะดำเนินการ หรืออาจมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 72334, 98047)

6-2-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้าถึงหน้าจอการทำงานของ ApeosWare Management Suite ภายหลังการเริ่มบริการ

เมื่อเข้าสู่ระบบไปยังหน้าจอผู้ดูแลหรือหน้าจอผู้ใช้ทันทีภายหลังการเริ่มเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์หลักหรือ ApeosWare Management Suite Core Service อาจทำให้เมนูบางรายการไม่แสดงขึ้น
ในกรณีนี้ ให้รออย่างน้อย 1 นาทีก่อนเริ่มเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 110873)

6-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์

6-3-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงเมนูอุปกรณ์จากการตั้งค่าแผงควบคุมของอุปกรณ์

อย่างไรก็ดี บริการแบบกำหนดเองที่เลือกไว้อาจไม่แสดงผลบนแผงควบคุม แม้ว่าจะได้อัพเดตไปยังอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้บริการแบบกำหนดเองอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ
ในกรณีนี้ ให้คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลและดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้จากแผงควบคุมของอุปกรณ์ 
- เลือก [กำหนดคุณสมบัติหลัก] > [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งค่าทั่วไป] > [การตั้งค่าหน้าจอ/ปุ่ม] และระบุบริการแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ไปที่ [หน้าหลัก] สำหรับการแสดงผลหน้าจอของแผงควบคุมอุปกรณ์
สำหรับรุ่นที่ไม่มีตัวเลือก [หน้าหลัก] ให้เลื่อนหน้าจอลงไปที่ด้านล่างสุดของหน้าแรกเพื่อดูตัวเลือก [กำหนดเอง] และเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอตามที่กำหนด
(โครงสร้างหรือชื่อเมนูอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ให้ดูรายละเอียดในคู่มือของอุปกรณ์)
(หมายเลขการจัดการ: 62178)

6-3-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการค้นหาอุปกรณ์โดยใช้ WSD (Web Services on Devices)

เมื่อคุณเลือก [WSD (Web Services on Devices)] บนหน้า [การตั้งค่าวิธีค้นหาเครื่อง/ระบุวิธีการ] และค้นหาอุปกรณ์ ในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงไว้บนหน้า [เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลงทะเบียน] จะไม่มีการแสดงผล [สีที่รองรับ] และ [ตำแหน่งที่ตั้ง]
หากต้องการเปิดใช้งานการแสดงผล [สีที่รองรับ] และ [ตำแหน่งที่ตั้ง] และเลือกอุปกรณ์ โปรดใช้ [SNMP v1/v2] หรือ [SNMP v3]  
(หมายเลขการจัดการ: 63303)

6-3-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ในการตรวจสอบเฉพาะที่

หากต้องการอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งมีการสร้างขึ้นหรือนำเข้าใหม่ โดยใช้คุณลักษณะ User Management ไปยังอุปกรณ์ซึ่งมีการตั้งค่า "การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเฉพาะที่" หรือ "การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย" โปรดป้อนข้อมูลผู้ใช้ภายในช่วงที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์

จะมีการอธิบายเกี่ยวกับช่วงที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์ในตัวอย่างด้านล่าง
[รหัสผู้ใช้] และ [ID ของการ์ด (PAN)] จะต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
สามารถป้อนตัวอักขระสูงถึง 32 ไบต์เดี่ยวสำหรับรหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์
(ให้ดูรายละเอียดในคู่มือสำหรับอุปกรณ์ของคุณ)

รวมถึง หากมีการป้อนข้อมูลผู้ใช้ซึ่งไม่สามารถลงทะเบียนเข้าในอุปกรณ์ จะมีการแสดงผลข้อความ "อัพเดตล้มเหลว/ความผิดพลาดอื่นๆ" ภายใต้ [อัพเดตสถานะ/อัพเดตเหตุผล] เป็นผลลัพธ์
ในกรณีดังกล่าว ให้ทำการเปลี่ยนแปลงใน คุณสมบัติ ของข้อมูลผู้ใช้ เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งกับข้อห้ามของอุปกรณ์ และลองทำการอัปเดตเข้าอุปกรณ์อีกครั้ง  
(หมายเลขการจัดการ: 52078)

6-3-5. หมายเหตุเมื่อกำหนดข้อมูลแอตทริบิวต์สำหรับอุปกรณ์

คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลแอตทริบิวต์ เช่น ผู้รับ เข้าในอุปกรณ์ เมื่องานอยู่ในสถานะสแตนด์บาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
จะมีการบันทึกข้อมูลแอตทริบิวต์เข้าในอุปกรณ์ หลังจากที่งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว (ยกเว้นบางรุ่น)
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.22)

6-3-6. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับรหัสตัวอักขระ

เนื่องจากรหัสตัวอักขระที่ใช้ในอุปกรณ์และ ApeosWare Management Suite จะแตกต่างกัน พึงจำหมายเหตุดังต่อไปนี้
ข้อจำกัดสำหรับตัวอักขระซึ่งสามารถตั้งค่าจาก ApeosWare Management Suite เข้าในอุปกรณ์: ตัวอักขระซึ่งสามารถตั้งค่าจาก ApeosWare Management Suite เข้าในอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้
อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและอาจไม่สามารถทำการกำหนดค่าได้ หากมีการใช้ตัวอักขระนอกเหนือจากนี้
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.27)

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของอุปกรณ์คือ [ภาษาญี่ปุ่น]

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของอุปกรณ์คือ [ภาษาเกาหลี]

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของอุปกรณ์คือ [ภาษาจีนดั้งเดิม]

6-3-7. หมายเหตุเมื่อมีการกำหนดค่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์เสริมภายนอก สำหรับการรับรองความถูกต้องแบบรีโมท

สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมอุปกรณ์เสริมภายนอกดังต่อไปนี้ แม้หากมีการตั้งค่า [โหมดการรับรองความถูกต้อง] ของกลุ่มอุปกรณ์เป็น [การรับรองความถูกต้องแบบรีโมท] การตั้งค่าจะไม่ส่งผลบนอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.49)

 ในสถานการณ์นี้ ให้ใช้แผงควบคุมอุปกรณ์หรือ CentreWare Internet Services ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้างต้น

 ในสถานการณ์นี้ ให้นำอุปกรณ์เสริมภายนอกออก หรือไม่ต้องตั้งค่าโหมดการรับรองความถูกต้องเป็น [การรับรองความถูกต้องแบบรีโมท]

6-3-8. หมายเหตุเมื่อการรับรองความถูกต้องสำหรับรหัสผู้ดูแลระบบถูกปฏิเสธจากอุปกรณ์ที่สนับสนุน SOAP

เมื่อผู้ใช้หรือบริการที่เข้าถึงอุปกรณ์เป็นระยะๆ ยังคงไม่สามารถรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง การรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบสำหรับอปุกรณ์นั้นจะถูกปฏิเสธ
หากคุณดำเนินการตั้งค่าจาก ApeosWare Management Suite ไปยังอุปกรณ์ภายใต้สถานะนี้ จะปรากฏข้อความดังต่อไปนี้เป็นเช่นผลลัพธ์ในการอัปเดต

"สถานะการอัปเดต: กำลังรอเพื่อลองใหม่ เหตุึผล: กำลังใช้งานอยู่"

ในสถานการณ์นี้ ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ หรือตั้งค่า [ปฏิเสธการเข้าถึง เมื่อไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบ] เป็น [ไม่]
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.50)

6-3-9. หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่าเงื่อนไขการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุน SOAP

จะไม่มีการอัปเดตการตั้งค่าเข้าในอุปกรณ์ จนกระทั่งอุปกรณ์ที่สนับสนุน SOAP รับรู้
รวมถึง เมื่อมีการลงทะเบียนข้อมูลการอัปเดตใหม่ ในขณะกำลังดำเนินการอัปเดต จะมีการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเข้าในอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.38)

6-3-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่า [ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก] สำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุน SOAP

เมื่อมีการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่สนับสนุน SOAP ดังต่อไปนี้ จะมีการแปลง [User ID] เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และลงทะเบียนเข้าในอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.47)

6-3-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตรวจสอบ/การทำบัญชี สำหรับคุณลักษณะแต่ละรายการ

เมื่อมีการเลือก [ไม่มีการรับรองความถูกต้อง], [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเฉพาะที่ (การตรวจสอบเฉพาะที่)] หรือ [การตรวจสอบเฉพาะที่/การทำบัญชีเครือข่าย (การตรวจสอบเครือข่าย)] สำหรับ [วิธีการรับรองความถูกต้อง] ในไซต์สำหรับการดูแลจัดการ บริการสำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องในกลุ่มอุปกรณ์จะมีการตั้งค่าเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะโทรสาร จะมีการตั้งค่าทั้ง [โทรสาร] และ [โทรสารผ่านอินเทอร์เน็ต] ที่พบในบริการเป็น [ล็อค (แสดงไอคอน)]
นอกเหนือจากนี้ หากมีการเปิดใช้งานบริการ 1 รายการหรือมากกว่าสำหรับอุปกรณ์ จะมีการกำหนดคุณลักษณะการตรวจสอบ/การทำบัญชีเป็น เปิดใช้งานแล้ว
ในสถานการณ์นี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอุปกรณ์ แม้หากมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบ/การทำบัญชีแล้วใน ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: dd5.1.48)

6-3-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลเข้าในอุปกรณ์

เมื่อทำการอัปเดตข้อมูลเข้าในอุปกรณ์ และพีซีที่มีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้มีหน่วยความจำที่ไม่เพียงพอ หรือมีโหลดสูงเนื่องจากมีการใช้งาน CPU ที่เพิ่มขึ้น อาจต้องทำการปลดล็อกแผงควบคุมอุปกรณ์ และรีสตาร์ทอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 5775)

6-3-13. หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจสอบ

เมื่อมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ไว้หลายเครื่อง อาจไม่มีการอัปเดตสถานะอุปกรณ์ตามช่วงเวลาการตรวจสอบที่ระบุไว้ หากมีการตั้งค่าแท็บ [สถานะการตรวจสอบ] ใน [การตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร] ในหน้า [คุณสมบัติอุปกรณ์] เป็น [ใช่]
ในสถานการณ์นี้ ให้คลิกที่ [อัพเดตสถานะ] ที่ [สถานะอุปกรณ์] และอัปเดตสถานะอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 6343)

6-3-14. หมายเหตุึเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร SSL

รีสตาร์ทพีซีที่มี ApeosWare Management Suite ติดตั้งไว้ เมื่อมีการติดตั้งใบรับรองเซิร์ฟเวอร์สำหรับการติดต่อสื่อสาร SSL สำหรับอุปกรณ์
อาจไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ได้ หากไม่ทำการรีสตาร์ทพีซี
(หมายเลขการจัดการ: 6995)

6-3-15. หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งานตัวเลือก [Scan to Fax Server]

ApeosWare Management Suite ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งานตัวเลือก [Scan to Fax Server] ไว้
จะไม่สามารถดำเนินกระบวนการอัปเดต หากมีการอัปเดตข้อมูลจาก ApeosWare Management Suite ไปยังอุปกรณ์เหล่านี้
(หมายเลขการจัดการ: 6055, 6076)

6-3-16. หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้โหมดการรับรองความถูกต้องแบบรีโมท

ApeosWare Management Suite จะสามารถเพิ่มโฟลเดอร์สำหรับผู้ดูแลระบบเฉพาะเมื่อมีการเรียกใช้อุปกรณ์ในโหมดการรับรองความถูกต้องแบบรีโมทเท่านั้น
หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้โดยทั่วไป ให้ทำการลงทะเบียนจากแผงควบคุมอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 7164)

6-3-17. หมายเหตุเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์

เมื่อใช้ ApeosWare Management Suite ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์เป็นภาษาเดียวกันกับที่ใช้ใน ApeosWare Management Suite คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์โดยใช้ [เลือกภาษา] จากแผงควบคุมอุปกรณ์ หากภาษาที่ใช้แตกต่างกัน คุณอาจไม่สามารถบันทึกแอตทริบิวต์จาก ApeosWare Management Suite ไปยังอุปกรณ์ได้ ไม่สามารถแสดงผลตัวอักขระสำหรับแอตทริบิวต์ที่บันทึกไว้บนแผงควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และอุปกรณ์อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: t20257)

6-3-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการค้นหาอุปกรณ์

อาจค้นหาอุปกรณ์บนเครือข่ายย่อยไม่พบ แม้ว่าจะมีการเพิ่มเครือข่ายย่อยไว้ใน [ขอบเขตการค้นหา] ในหน้า [การตั้งค่าวิธีค้นหาเครื่อง/ระบุวิธีการ] ก่อนทำการค้นหา
ในสถานการณ์นี้ ให้ทำการลงทะเบียนยกเว้นโปรแกรมดังต่อไปนี้ใน Windows Firewall
C:\Program Files\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\JRE170_60\bin\java.exe
(หมายเลขการจัดการ: 7849)

6-3-19. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่า/การเรียกใช้/การเรียกคืน [ตำแหน่งที่ตั้ง] และ [หมายเหตุ]

หากมีการป้อนตัวอักขระที่ไม่ใช่รหัส ASCII เข้าใน [ตำแหน่งที่ตั้ง] หรือ [หมายเหตุ] เมื่อภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ อาจทำให้ตั้งค่า/เรียกคืนได้ไม่ถูกต้อง
ในสถานการณ์นี้ ให้ป้อนตัวอักขระที่เป็นรหัส ASCII ใน [ตำแหน่งที่ตั้ง] และ [หมายเหตุ]
(หมายเลขการจัดการ: 9203)

6-3-20. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดตเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์

เมื่อมีการตั้งค่า [ใช่] สำหรับ [รีสตาร์ทเมื่ออัพเดตไม่สำเร็จ] ในหน้า [การตั้งค่าการอัพเดตเงื่อนไขของข้อมูลอุปกรณ์] จะมีการดำเนินกระบวนการอัปเดตเป็นประจำในทุกช่วงหรือเวลาตามที่ระบุไว้ แม้ว่ากระบวนการอัปเดตอาจล้มเหลวก็ตาม
ดังนั้น อาจมีการรีสตาร์ทอุปกรณ์สำหรับทุกกระบวนการ จนกระทั่งมีการอัปเดตการตั้งค่าเข้าสำหรับอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 20756)

6-3-21. หมายเหตุสำหรับสิทธิอนุญาตในการรับส่งโทรสาร

จะไม่มีการกำหนดสิทธิอนุญาตในการรับส่งโทรสารที่ใช้การรับส่งโทรสารผ่าน IP (SIP) สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการติดตั้งคุณลักษณะสำหรับโทรสารไว้ (หมายเลขการจัดการ: 25611)

6-3-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์

เมื่อมีการกำหนดค่าข้อมูลที่ไม่ได้รับการอัปเดตให้เป็นการอัปเดตตามช่วงระยะเวลาที่หน้า [การตั้งค่าเงื่อนไขการอัปเดตข้อมูลอุปกรณ์] อาจไม่มีการอัปเดตอุปกรณ์แม้จะถึงกำหนดช่วงหรือเวลาที่ตั้งค่าไว้ ในกรณีนี้ ในแท็บ [อุปกรณ์] ที่หน้า [กลุ่มอุปกรณ์] ให้คลิกที่ปุ่ม [อัปเดต] เพื่อทำการอัปเดตด้วยตัวเอง หรือรีสตาร์ท [ApeosWare Management Suite Core Service]
จะมีการอธิบายขั้นตอนสำหรับการอัปเดตที่หน้า [กลุ่มอุปกรณ์] ภายใต้ "อัปเดตข้อมูลอุปกรณ์ในกลุ่มอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้จริง" ในบทที่ 5 "การจัดการอุปกรณ์" จาก "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม"
คุณสามารถรีสตาร์ทบริการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือก [เริ่ม] > [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ]
2. คลิกที่ [ApeosWare Management Suite Core Service] จากรายการบริการ และคลิกที่ [หยุด]
3. คลิกที่ [เริ่มต้น] เพื่อเริ่มต้นการบริการ
(หมายเลขการจัดการ: 28707)

6-3-23. หมายเหตุึเกี่ยวกับการเรียกคืนรายการบันทึกงานตามช่วงระยะเวลา

แม้จะมีการตั้งค่าการรวบรวมรายการบันทึกงานสำหรับอุปกรณ์เป็น [ใช่] อาจไม่มีการอัปเดต [วันที่/เวลาที่รวบรวมครั้งสุดท้าย] ที่หน้า [สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน]
ในกรณีนี้ โปรดรีสตาร์ท [ApeosWare Management Suite Core Service]
สามารถรีสตาร์ทบริการนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือก [เริ่ม] > [การตั้งค่า] > [แผงควบคุม] > [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ]
2. คลิกที่ [ApeosWare Management Suite Core Service] จากรายการบริการ และคลิกที่ [หยุด]
3. คลิกที่ [เริ่มต้น] เพื่อเริ่มต้นการบริการ
(หมายเลขการจัดการ: 28842)

6-3-24. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ Smart WelcomEyes Advance

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Smart WelcomEyes Advance ให้ทำการลงทะเบียนในไซต์การจัดการดูแลระบบ โดยตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องเป็น [ไม่ได้ตั้งค่า]
หากมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ไว้ในไซต์การดูแลระบบ โดยมีการตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องเป็นวิธีการอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ได้ตั้งค่า] คุณลักษณะ Smart WelcomEyes Advance อาจทำงานไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 37067)

6-3-25. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องแบบรีโมทสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะการป้อนค่าเข้าโดยใช้แป้นพิมพ์

เมื่อคุณลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะการป้อนค่าเข้าโดยใช้แป้นพิมพ์ในไซต์การจัดการดูแลระบบ ซึ่งมีการตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องเป็น [การรับรองความถูกต้องแบบรีโมท] โปรดเชื่อมต่อ IC Card Gate จะไม่มีการอัปเดตอุปกรณ์ หากไม่มีการเชื่อมต่อ IC Card Gate ไว้
(หมายเลขการจัดการ: 45760)

6-3-26. หมายเหตุเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ Web Applications

เลือก V5 สำหรับ [เวอร์ชั่นของ Web Applications] ใน [การตั้งเบราเซอร์ของเว็บ] สำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ต่อไปนี้ หากเลือก V4 คุณอาจไม่สามารถดำเนินการจากเมนู ApeosWare Management Suite บนอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 63447)

■ รุ่นภาษาญี่ปุ่น
- ApeosPort-VII C2273/C3373/C4473/C5573/C6673/C7773
- ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
- ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
- ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- ApeosPort-V C3320
- ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
- ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
- DocuColor 7171 P
- Versant 80 Press
- Versant 180 Press
- ApeosPort-V 7080/6080/5080
- ApeosPort-V 4070/3070
- ApeosPort-V 4020
- Fuji Xerox B9136/B9125/B9110

■ รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น
- ApeosPort-VII C2273/C3372/C3373/C4473/C5573/C6673/C7773
- ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
- ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
- ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
- ApeosPort-V C3320
- ApeosPort-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- ApeosPort-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C3373 T2/C2275 T2
- ApeosPort-V C7780/C6680/C5580
- ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275
- Versant 80 Press
- Versant 180 Press
- Color C60/C70
- ApeosPort-V 3065/3060/2060
- ApeosPort-V 7080/6080
- ApeosPort-V 5070/4070
- ApeosPort-V 4020
- Fuji Xerox B9136/B9125/B9110/B9100
- DocuPrint CM415 AP
- DocuPrint M465 AP

วิธีการตั้งค่าบนอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบไปยังอุปกรณ์ในฐานะผู้ดูแลอุปกรณ์
 2. เปิด [กำหนดคุณสมบัติหลัก] > [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งเบราเซอร์ของเว็บ] > [เวอร์ชั่นของ Web Applications]
 3. เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น V5

6-3-27. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าการตรวจสอบระยะไกล

หากมีการตั้งค่า [โหมดการตรวจสอบ/การทำบัญชี] ไว้เป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [การตรวจสอบระยะไกล] และคุณพยายามจะตั้งค่า [โหมดการตรวจสอบ/การทำบัญชี] ให้เป็น [การตรวจสอบระยะไกล] อาจส่งผลให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและการตั้งค่าอาจล้มเหลวได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถทำการตั้งค่าให้เป็นผลได้ด้วยการอัพเดตไปที่อุปกรณ์อีกครั้ง 
(หมายเลขการจัดการ: 105412)

6-3-28. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ SNMPv3 หรือการเปิดใช้งานการสื่อสาร SSL / TLS สำหรับ HTTP

เมื่อมีการใช้งาน SNMPv3 กับเครื่องรุ่นต่างๆ ที่อนุญาตให้มีการตั้งค่าเวอร์ชั่นโปรโตคอล TLS หรือเมื่อมีการเปิดใช้งานการสื่อสาร HTTP SSL/TLS โปรดเปิดใช้งาน TLS 1.0 ที่ CentreWare Internet Services [ความปลอดภัย] > [การตั้งค่า SSL/TLS]
(หมายเลขการจัดการ: 106892)

6-4. หมายเหตุเกี่ยวกับ User Management

6-4-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้ารหัสไฟล์นำเข้า

เมื่อการเข้ารหัสที่ระบุไว้ในการตั้งค่า [รายละเอียดช่องสัญญาณขาเข้า] สำหรับ [นำเข้าไฟล์] ไม่สอดคล้องกับการเข้ารหัสไฟล์ที่จะทำการนำเข้า จะทำให้แสดงผลตัวอักขระแบบขยะ
ในหน้าจอแสดงตัวอย่างซึ่งแสดงผลในขณะสร้างกำหนดเวลานำเข้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการแสดงผลตัวอักขระแบบขยะ
หากคุณนำเข้าตัวอักขระแบบขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดลบกำหนดเวลาที่คุณสร้างขึ้น ผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ บัญชี ที่นำเข้าออกด้วยตัวเอง
(หมายเลขการจัดการ: 52463)

6-4-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการสื่อสาร LDAPS ที่มี Active Directory Server

เมื่อทำการเพิ่มโดเมน หากมีการเลือก [เปิดใช้งานการสื่อสาร LDAPS ที่มีเซิร์ฟเวอร์ Active Directory] ไว้ คุณจะต้องเพิ่มชื่อเซิร์ฟเวอร์และหมายเลขพอร์ตสำหรับการสื่อสาร LDAPS ไว้ใน [ตัวควบคุมโดเมน]
หมายเลขพอร์ต LDAPS คือ 636
(หมายเลขการจัดการ: 59467)

6-4-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องหลังจากรีสตาร์ทตัวควบคุมโดเมน

หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Domain Controller (จะเรียกว่า DC ต่อจากนี้ไป) ApeosWare Management Suite จะลองทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหลังเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ช่วงระยะเวลาตามค่าเริ่มต้นคือ 5 นาที แต่สามารถเปลี่ยนเวลาได้ โดยการปรับเปลี่ยนไฟล์คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ชื่อไฟล์คุณสมบัติ
{โฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้}\\karaf\etc\Service\conf\IM\nim_system.properties
*ค่าเริ่มต้นสำหรับ {โฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้} คือ "C:\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\Data"

- รูปแบบ
รูปแบบไฟล์คุณสมบัติจะระบุ "ชื่อคีย์ = ค่า"

- ขื่อคีย์
jp.co.fujixerox.nim.ad.accessProhibitedDuration

- ค่า
ระบุเวลาหน่วยเป็นมิลลิวินาที

- ตัวอย่างการตั้งค่า
ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า 1 นาที จะมีการแสดงดังต่อไปนี้
jp.co.fujixerox.nim.ad.accessProhibitedDuration=60000

นอกเหนือจากนี้ ในระบบซึ่ง ApeosWare Management Suite อยู่ในการกำหนดค่าหลัก/รอง
โปรดคัดลอกไฟล์ nim_system.properties ที่สร้างขึ้นในเซิร์ฟเวอร์หลักไปยังโฟลเดอร์เดียวกันที่เซิร์ฟเวอร์รอง
(หมายเลขการจัดการ: 61002)

6-4-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการย้ายผู้ใช้ที่นำเข้าจากโดเมน

เมื่อมีการย้ายผู้ใช้ที่นำเข้าจาก Active Directory หรือเซิร์ฟเวอร์ LDAP โดยใช้การนำเข้าผู้ใช้ ภายในกลุ่มผู้ใช้ที่จัดการโดยการตั้งค่าการนำเข้าผู้ใช้ จะมีการส่งคืนค่ากลับไปยังการกำหนดค่ากลุ่มผู้ใช้ของ Active Directory หรือเซิร์ฟเวอร์ LDAP เดียวกัน ก่อนทำการย้ายเมื่อทำการนำเข้าใหม่อีกครั้ง

ในอีกนัยหนึ่ง หากมีการย้ายนอกกลุ่มผู้ใช้ จะไม่มีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับ Active Directory หรือเซิร์ฟเวอร์ LDAP แม้จะมีการนำเข้าใหม่อีกครั้ง
รวมถึง จะไม่มีการส่งคืนค่ากลับไปยังกลุ่มผู้ใช้ก่อนทำการย้าย เมื่อมีการนำเข้าใหม่อีกครั้ง  
(หมายเลขการจัดการ: 61448)

6-4-5. หมายเหตุเกี่ยวกับ [การแมปแอตทริบิวต์] สำหรับการนำเข้าผู้ใช้

ในการนำเข้าผู้ใช้ หากมีผู้ใช้หลายรายที่จะทำการนำเข้า โปรดอย่าใช้เฉพาะสตริงคงที่สำหรับการตั้งค่า [รหัสผู้ใช้] ใน [การแมปแอตทริบิวต์]
หากค่าจะเชื่อมโยงเข้ากับรหัสผู้ใช้เป็นเพียงสตริงคงที่ เนื่องจากจะมีการนำเข้าผู้ใช้ทั้งหมดโดยใช้รหัสผู้ใช้เดียวกัน จะทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 61847)

6-4-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร SSL กับ Active Directory Server

เมื่อมีการติดตั้งใบรับรองสำหรับการติดต่อสื่อสาร SSL กับ Active Directory ไว้ในพีซี ซึ่งมีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้ ให้รีสตาร์ท ApeosWare Management Suite Core Service
อาจไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Active Directory โดยไม่ทำการรีสตาร์ท
(หมายเลขการจัดการ: 62867)

6-4-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการรีไซเคิล IIS Application Pool

จะมีการรีไซเคิลทุกวันในเวลา 0:30 น. สำหรับ IIS Application Pool ที่ ApeosWare Management Suite ใช้ ดังนั้น อาจเกิดปัญหา เช่น การประมวลผลช้าลงหรือหยุดชะงัก ในระหว่างช่วงเวลาหลังจากรีไซเคิล
ตั้งค่ากำหนดเวลา เป็นต้น เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการประมวลผลที่มีข้อมูลปริมาณมากในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
(หมายเลขการจัดการ: 59224,65109)

6-4-8. หมายเหตุเกี่ยกวับการแสดงผลบนหน้าจออีกครั้ง

หากมีการแสดงผลหน้าจอเมนู ApeosWare Management Suite บน Web เบราว์เซอร์ และค้างไว้เป็นเวลานาน อาจมีการแสดงผลข้อความ "ข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร" ขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้หน้าจออีกครั้ง
เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ออกจาก ApeosWare Management Suite และเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 62526)

6-4-10. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

หากมีการแสดงผลหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ApeosWare Management Suite บน Web เบราว์เซอร์ และค้างไว้เป็นเวลานาน คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
ในกรณีเช่นนี้ ให้รีสตาร์ท Web เบราว์เซอร์ หรือเข้าสู่ระบบอีกครั้งหลังรีเฟรช
(หมายเลขการจัดการ: 64690)

6-4-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการลบโดเมน

ไม่สามารถลบโดเมนออกได้ หากมีกลุ่มผู้ใช้ซึ่งสร้างขึ้นด้วยตัวเองอยู่ในสายกลุ่มผู้ใช้ที่จัดการโดยโดเมนซึ่งต้องการลบออก
ในกรณีเช่นนี้ ให้ย้ายกลุ่มผู้ใช้ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง หรือลบออก และจากนั้น ลบโดเมน
(หมายเลขการจัดการ: 64705)

6-4-13. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้ในโดเมน

ในกรณีของผู้ใช้ในโดเมน เฉพาะผู้ใช้ที่นำเข้าด้วยรูปแบบ SAM เท่านั้นที่สามารถใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว เมื่อมีการใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้ในโดเมน คุณจะต้องดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้
- ระบุ [รูปแบบ SAM] ใน [รูปแบบรหัสผู้ใช้] สำหรับ [สร้างโดเมน]
- ระบุ [รหัสผู้ใช้] สำหรับ [sAMAccountName] ใน [การจับคู่แอตทริบิวต์] สำหรับ [สร้างการนำเข้า] สำหรับ [การนำเข้าผู้ใช้]
(หมายเลขการจัดการ: 65257)

6-4-14. หมายเหตุเกี่ยวกับความยาวของรหัสผู้ใช้และชื่อผู้ใช้

ในหน้า [เพิ่มผู้ใช้] หรือ [คุณสมบัติของผู้ใช้] ของ User Management ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลผู้ใช้เข้าในอุปกรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์หาก [รหัสผู้ใช้] หรือ [ชื่อที่แสดง] มีความยาว 33 ไบต์หรือมากกว่า
คุณจะต้องคงความยาวของ [รหัสผู้ใช้] และ [ชื่อที่แสดง] ไว้ไม่เกิน 32 ไบต์
(หมายเลขการจัดการ: 3875)

6-4-15. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่านำเข้าในขณะนำเข้าข้อมูลผู้ใช้

อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านำเข้าผู้ใช้ในระหว่างกำลังนำเข้าข้อมูลผู้ใช้
ในสถานการณ์นี้ ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่านำเข้าผู้ใช้อีกครั้งหลังนำเข้าข้อมูลผู้ใช้แล้ว
(หมายเลขการจัดการ: 6724)

6-4-16. หมายเหตุเกี่ยวกับการย้าย/การลบผู้ใช้

หากมีการย้ายหรือลบผู้ใช้ของ ApeosWare Management Suite จะมีการลบข้อมูลดังต่อไปนี้ออกจากอุปกรณ์
โฟลเดอร์อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าในกลุ่มอุปกรณ์ หรือพร้อมผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นเจ้าของ
ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งมีการตั้งค่าผู้ใช้ให้เป็นเจ้าของ
โดยจะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินการรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้
เมื่อมีการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มอุปกรณ์ และมีการย้ายผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้นั้นไปยังกลุ่มอุปกรณ์อื่น
เมื่อมีการลบกลุ่มผู้ใช้ที่ผู้ใช้นั้นอยู่หรือมีการลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มผู้ใช้
(หมายเลขการจัดการ: 11702)

6-4-17. การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC)

ระบบปฏิบัติการ Windows(R) ซึ่งมีการเรียกใช้ ApeosWare Management Suite อยู่จะกำหนดให้การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (โดยจะเรียกโดยย่อว่า UAC) เป็นคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัย
คุณลักษณะนี้จะส่งคำเตือนแสดงขึ้นแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป และแม้กระทั่งผู้ใช้ภายใต้กลุ่ม Administrator เมื่อมีการกำหนดใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในการดำเนินการ
ด้านล่างนี้คือลิงก์สำหรับโฮมเพจของ Microsoft(R) Corporation ซึ่งจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีผู้ใช้ใน Windows 10 และ Windows Server 2016
สำหรับการควบคุมบัญชีผู้ใช้ของระบบปฏิบัติการอื่นๆ โปรดดูรายละเอียดได้จากโฮมเพจที่เกี่ยวข้องของ Microsoft(R) Corporation
- ให้ดูที่


จะมีการควบคุมการเรียกใช้โปรแกรมสำหรับดำเนินการที่ ApeosWare Management Suite กำหนดไว้โดย UAC ด้วยเช่นกัน
หากต้องการเรียกใช้โปรแกรมสำหรับดำเนินการในขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ UAC ให้เลือกหนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างดีที่สุด

วิธีการ โซลูชัน ข้อดี ข้อเสีย
เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 1* คลิกขวาที่เมาส์และเลือก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ] จากทางลัดที่แสดงไว้ ไม่ต้องทำการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า คุณจะต้องเลือกรายการนี้ทุกครั้ง
เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 2* แสดงหน้าจอคุณสมบัติสำหรับแฟ้มโปรแกรม และเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ [เรียกใช้โปรแกรมนี้ในฐานะผู้ดูแลระบบ] ภายใต้ [ระดับสิทธิ์พิเศษ] จากแท็บ [ความเข้ากันได้] คุณจะต้องทำการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณจะต้องทำการกำหนดค่านี้สำหรับแฟ้มโปรแกรมทุกโปรแกรม
คุณไม่สามารถทำการกำหนดค่าสำหรับโปรแกรมชุดคำสั่ง
ใช้โหมดความเข้ากันได้* แสดงหน้าจอคุณสมบัติสำหรับแฟ้มโปรแกรม และเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ [เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดความเข้ากันได้สำหรับ] ภายใต้ [โหมดความเข้ากันได้] จากแท็บ [ความเข้ากันได้] คุณจะต้องทำการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
คุณยังสามารถกำหนดค่านี้สำหรับโปรแกรมชุดคำสั่งได้อีกด้วย
คุณจะต้องกำหนดค่านี้สำหรับแฟ้มโปรแกรมทุกโปรแกรม
ปิดใช้งาน UAC ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าสำหรับระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานอยู่ จะมีการปิดใช้งานการควบคุมโดย UAC สำหรับการเรียกใช้แฟ้มโปรแกรม ApeosWare Management Suite เช่นเดียวกันกับโปรแกรมอื่นๆ ปิดใช้งานคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัย
ปิดใช้งาน UAC สำหรับผู้ใช้ ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าสำหรับระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานอยู่ จะมีการปิดใช้งานการควบคุมโดย UAC สำหรับผู้ใช้ในการเรียกใช้แฟ้มโปรแกรม ApeosWare Management Suite ปิดใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

*เมื่อไม่สามารถเรียกดูแฟ้มโปรแกรมจากเบราว์เซอร์ หรือเมื่อคุณต้องการตั้งค่าวิธีการ "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ 2" ในโปรแกรมชุดคำสั่ง ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

6-4-18. หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีสำหรับคิวรี เมื่อมีการเพิ่มโดเมน

เมื่อมีการเพิ่มโดเมนบนหน้าจอปฏิบัติการของ User Management ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ใน User Management จะขึ้นกับสิทธิ์ที่แสดงไว้ในบัญชีที่ระบุไว้สำหรับคิวรี เมื่อทำการเพิ่มโดเมน ให้ระบุบัญชีสำหรับคิวรีซึ่งอนุญาตให้แสดงรายการผู้ใช้สำหรับการจัดการโดย User Management
(หมายเลขการจัดการ: d7121)

6-4-19. หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุขอบเขตการจัดการ

ใน Active Directory ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อขอบเขตการจัดการที่ระบุไว้ในหน้า [รายละเอียดช่องสัญญาณขาเข้า] สำหรับ User Management หากมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติการรับรองความถูกต้องและการนำเข้าอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากต้องการให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้รีเซ็ตขอบเขตการจัดการ
(หมายเลขการจัดการ: d9700)

6-4-20. หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุแอตทริบิวต์ LDAP ในการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ผู้ใช้

ไม่ต้องระบุแอตทริบิวต์ไบนารีสำหรับแอตทริบิวต์ LDAP User Management อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากมีการระบุแอตทริบิวต์ไบนารีไว้
(หมายเลขการจัดการ: d9214)

6-4-21. หมายเหตุเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบของ Active Directory

คุณจะต้องดำเนินการนำเข้าโดเมนโดยใช้ User Management ก่อนกำหนด [ชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ] สำหรับผู้ใช้ที่ถูกลบออกจาก Active Directory หรือ [ชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ (รุ่นก่อน Windows 2000)] ให้แก่ผู้ใช้อื่นอีกครั้ง
อาจไม่สามารถทำการนำเข้าโดเมน หากมีการดำเนินการลบผู้ใช้และอัปเดตผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดใหม่อีกครั้งในคราวเดียวกัน ในสถานการณ์นี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง
ตรวจสอบชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ซึ่งไม่สามารถนำเข้าจากอีเมลการแจ้งเตือนที่ส่งในระหว่างนำเข้า หรือจากข้อความรายการบันทึก
ใน Active Directory ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบที่แสดงไว้ด้านบนเป็นชื่ออื่นชั่วคราว
เปิดหน้า [รายการนำเข้าผู้ใช้] ของ User Management ให้เลือกการนำเข้าที่สามารถใช้งานได้ และคลิกที่ [เรียกใช้การนำเข้า]
ใน Active Directory ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบกลับเป็นชื่อเดิมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
เปิดหน้า [รายการนำเข้าผู้ใช้] ของ User Management ให้เลือกโดเมนที่สามารถใช้งานได้ และคลิกที่ [เรียกใช้การนำเข้า]
(หมายเลขการจัดการ: d10222)

6-4-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าโดเมนหลังยกเลิกการลบโดเมนระยะไกล

การนำเข้าโดเมนอาจทำงานไม่ถูกต้องหลังยกเลิกการลบโดเมนระยะไกล
ในสถานการณ์นี้ ให้ลบและลงทะเบียนโดเมนระยะไกลอีกครั้งหลังทำการนำเข้า
(หมายเลขการจัดการ: 7270)

6-4-23. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าที่ล้มเหลวจาก Active Directory

น้อยครั้งมากที่การนำเข้าจาก Active Directory จะล้มเหลว โดยขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อเข้า และสภาวะของเครือข่าย ในกรณีนี้ จะมีการรายงานข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ทางอีเมลการแจ้งเตือนหลังการนำเข้า
"เกิดข้อยกเว้นขึ้นในระหว่างเข้าถึง LDAP :NIM_DBCORE-01140004: การค้นหาบริการไดเรกทอรีล้มเหลว: javax.naming.ServiceUnavailableException"
ในกรณีนี้ โปรดดำเนินการนำเข้าอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 10138)

6-4-24. หมายเหตุเมื่อทำการเพิ่มหรือแก้ไขโดเมนระยะไกลของ Active Directory พร้อมตัวควบคุมโดเมนหลายตัว

เมื่อมีตัวควบคุมโดเมนที่ทำงานได้ไม่ถูกต้องในโดเมนของ Active Directory ซึ่งกำหนดค่าพร้อมตัวควบคุมโดเมนหลายตัว อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อในการเพิ่มหรือการแก้ไขโดเมน หรือเมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขการนำเข้า
ในสถานการณ์นี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. แสดงหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งบนพีซีที่มีการติดตั้ง User Management ไว้ จากนั้น ดำเนินการคำสั่งดังต่อไปนี้
  ping <Domain Name>
  ตรวจสอบว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการคำสั่งจะเป็นที่อยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมน หรือข้อความแสดง "Request timed out"
 2. จากนั้น ให้ดำเนินการคำสั่งดังต่อไปนี้
   ipconfig /flushdns
 3. ดำเนินการคำสั่งในขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หากผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 แสดงการตอบสนองปกติ แทนที่ข้อความ "Request timed out" แสดงว่าตัวควบคุมโดเมนทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อใน User Management และเพิ่มการนำเข้า
หากมีการแสดงผล "Request timed out" สำหรับผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 ให้ดำเนินการคำสั่งในขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกระทั่งมีการตอบสนองที่แสดงว่า ตัวควบคุมโดเมนทำงานได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 14678)

6-4-25. หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการกำหนดค่าในเรกคอร์ด SRV สำหรับ DNS เซิร์ฟเวอร์

ในเรกคอร์ด SRV สำหรับ DNS เซิร์ฟเวอร์ หากมีการตั้งค่าข้อมูล _ldap หลายรายการพร้อมหมายเลขพอร์ตที่แตกต่างกันไว้ในตัวควบคุมโดเมนเดียว คุณอาจไม่สามารถดำเนินการรับรองความถูกต้องได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว บนหน้าแสดงคุณสมบัติของโดเมน ให้ระบุที่อยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนซึ่งใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง และหมายเลขพอร์ตสำหรับการติดต่อสื่อสาร LDAP หรือ LDAPS เข้าโดยตรง และเพิ่มเข้าใน [ตัวควบคุมโดเมน]
(หมายเลขการจัดการ: 14757)

6-4-26. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเข้า Active Directory ที่มีการกำหนดค่าพร้อมตัวควบคุมโดเมนหลายตัว

เมื่อไม่สามารถเชื่อมโยงเข้า Active Directory ที่มีการกำหนดค่าพร้อมตัวควบคุมโดเมนหลายตัว และติดต่อสื่อสารเข้ากับตัวควบคุมโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับรองความถูกต้อง เนื่องจากปัญหา เช่น ตัวควบคุมโดเมนผิดปกติ หรือมีปัญหาด้านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ปลายทางอาจสลับไปยังตัวควบคุมโดเมนอื่น ในสถานการณ์นี้ การรับรองความถูกต้องอาจใช้เวลานาน
(หมายเลขการจัดการ: 14843)

6-4-27. ข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการเลือกผู้รับสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน และการเพิ่ม/การแก้ไขสมุดที่อยู่

สำหรับอุปกรณ์ซึ่งสนับสนุนสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ ให้ตั้งค่า [ข้อจำกัดสำหรับวิธีการเลือกผู้รับ] และ [เพิ่ม/แก้ไขรายการสมุดที่อยู่] เป็น [แบบจำกัด] บนแผงควบคุมของอุปกรณ์
หากไม่มีการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น แม้หากคุณจะมีการเปิดใช้งาน [ระบุผู้รับ] และ [แก้ไขสมุดที่อยู่] ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับ ApeosWare Management Suite จะไม่มีการกำหนดใช้การตั้งค่าเหล่านี้ในระหว่างรับรองความถูกต้อง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น ให้ดูที่ "คู่มือผู้ใช้" ซึ่งให้มาพร้อมอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: d9376)

6-4-29. หมายเหตุเกี่ยวกับตัวอักขระที่ถูกต้องสำหรับรหัสสมาร์ทการ์ดในการรับรองความถูกต้องจากอุปกรณ์

แม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้ตัวอักขระ ASCII (7-bit ASCII) ในรหัสสมาร์ทการ์ด แต่ห้ามใช้ตัวอักขระดังต่อไปนี้ (สัญกรณ์จุดทศนิยม)

ตัวอักขระทั้งหมดดังนี้ 0 - 31, 34'"', 43'+', 58':', 59';', 60'<', 62'>', 63'?', 64'@', 91'[', 93']', 96'`', 123'{', 124'|', 125'}', 127'DEL'

อุปกรณ์จะไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมาร์ทการ์ดที่มีรหัสซึ่งประกอบด้วยตัวอักขระดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: d7461)

6-4-30. หมายเหตุเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องสมาร์ทการ์ดในระหว่างเกิดข้อผิดพลาดในตัวควบคุมโดเมนในการรับรองความถูกต้องจากอุปกรณ์

เมื่อมีการลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมนหลายตัวเข้ากับ ApeosWare Management Suite และเกิดข้อผิดพลาดขึ้นสำหรับตัวควบคุมโดเมนที่สำคัญลำดับแรก หลังจากรอการตอบสนองจากการเชื่อมต่อเป็นเวลา 20 นาที ระบบควบคุมจะสลับไปใช้ตัวควบคุมโดเมนที่สำคัญลำดับที่สอง
สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ หากมีการตั้งค่าระยะหมดเวลาสำหรับการเชื่อมต่อเข้า ApeosWare Management Suite เป็นเวลาน้อยกว่า 20 วินาที การรับรองความถูกต้องขั้นต้นหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในตัวควบคุมโดเมนจะล้มเหลว
(หมายเลขการจัดการ: 26517)

6-4-31. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเข้ากับตัวอ่านสมาร์ทการ์ดในคุณลักษณะการลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตัวเอง

ในคุณลักษณะการลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตัวเอง จะไม่สามารถรองรับรหัสการ์ดที่มีเฉพาะตัวอักขระที่เป็น Null
โปรดอย่าใช้รหัสการ์ดดังกล่าว
(หมายเลขการจัดการ: 3311)

6-4-32. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะการลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตัวเองกับ ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275

เมื่อมีการใช้ ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275 ให้เลือกปุ่ม [สถานะเครื่องจักร] > [เวอร์ชันซอฟต์แวร์] บนแผงควบคุมอุปกรณ์ และตรวจสอบว่า มีการเแสดงผลเนื้อหาของ [ตัวควบคุม ROM] เป็น 1.0.11 หรือสูงกว่า
คุณลักษณะการลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตัวเองอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 36108)

6-4-34. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SQL Server  

เมื่อเซิร์ฟเวอร์มีภาระมาก การรับรองความถูกต้องอาจล้มเหลว และอาจมีการบันทึกรายการบันทึกดังเช่นด้านล่างนี้ 
"ไม่สามารถรับรายการ: Socket closed" 
นอกจากนี้ การทำงานของหน้าจออาจล้มเหลว และอาจมีการบันทึกรายการบันทึกดังเช่นด้านล่างนี้  
"Error connecting with database: การเชื่อมต่อถูกรีเซ็ตโดยเพียร์" 
หากเกิดข้อผิดพลาดด้านบน ให้ลองรับรองความถูกต้องหรือใช้งานหน้าจออีกครั้ง  
(หมายเลขการจัดการ: 65717, 67131) 

6-4-35. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ 

ดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้โดยทั่วไปตั้งรหัสผ่านการตรวจสอบเฉพาะที่ของอุปกรณ์ไว้สำหรับผู้ใช้ที่นำเข้าจาก Active Directory/LDAP
ในตอนนี้ ให้ระบุรหัสผ่านผู้ใช้ Active Directory/LDAP สำหรับ [รหัสผ่านปัจจุบัน] ในขั้นตอนที่ 3 แทนรหัสผ่านการตรวจสอบเฉพาะที่

1. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลผู้ใช้
2. คลิก [การตั้งค่าผู้ใช้/บริการ] > [การจัดการผู้ใช้] > [คุณสมบัติผู้ใช้] > [เปลี่ยนรหัสผ่าน] > [เปลี่ยน]
3. ระบุรหัสผ่านผู้ใช้ Active Directory/LDAP สำหรับ [รหัสผ่านปัจจุบัน]
4. ระบุรหัสผ่านใหม่ใน [รหัสผ่านใหม่]/[ยืนยันรหัสผ่านใหม่] และคลิก [บันทึก]
(หมายเลขการจัดการ: 70337)

6-4-36. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอผู้ใช้ 

เมื่อมีการระบุผู้ใช้ใดๆ ใน [การตั้งค่าบริการ] > [การจัดการผู้ใช้] > [ผู้ใช้] และหน้าจอ [การเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้] แสดงขึ้น ให้ใช้คุณสมบัติตัวกรองทางด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อกรองบัญชีผู้ใช้ต่างๆ ที่แสดงอยู่ในรายการ
ตัวอย่าง: หากคุณต้องการจะแสดงผู้ใช้ของบัญชีที่ใช้ร่วมกัน ให้ป้อน "บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน" ในตัวกรอง
(หมายเลขการจัดการ: 70415)

6-4-37. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้

If restriction of password reuse is set, the following error message may be displayed when a previous password is specified while editing user information.
"Unable to edit user. Error: NIM_AUTH-01041319: It violates the restriction on reuse of the passwords used in the past"
Specify the correct password based on the password reuse setting.
(Management Number: 71398, 109692)

6-4-38. หมายเหตุเกี่ยวกับการตรวจสอบด้วยสมาร์ทการ์ดจากอุปกรณ์ในการตรวจสอบแบบกำหนดเอง

เมื่อมีการเปลี่ยนการตั้งค่า [การตรวจสอบการ์ด (อุปกรณ์เท่านั้น)] ใน [การตั้งค่าการระบุตัวตน] ของหน้าจอผู้ดูแล ApeosWare Management Suite สำหรับอุปกรณ์โดยใช้การตรวจสอบแบบกำหนดเอง ระบบอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อที่จะอัพเดตการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีนี้ เมื่อคุณกดปุ่ม <เข้าสู่ระบบ> บนแผงควบคุมอุปกรณ์ และเลือกยกเลิกหลังจากที่เลือก [ป้อน ID การตรวจสอบ] บนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัพเดต
(หมายเลขการจัดการ: 71534)

6-4-39. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการตรวจสอบแบบออฟไลน์สำหรับอุปกรณ์ในฟังก์ชันการตรวจสอบแบบกำหนดเอง

เมื่อมีการตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์แบบออฟไลน์ไปที่ "อนุญาต" หรือมีการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ไม่อนุญาต" ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานการตรวจสอบแบบกำหนดเองนั้น คุณต้องสร้างหรือคงสถานะโปรไฟล์การเข้าถึงไว้เพื่อให้มีการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ในอุปกรณ์อย่างน้อย 1 รายการ
สำหรับโปรไฟล์การเข้าถึง ให้ตั้งค่าตัวเลือก [เข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย] ไปที่ [อนุญาต] และทำการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์เข้าด้วยกัน
(หมายเลขการจัดการ: 87419)

6-4-40. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าเมื่อมีชื่อ OU หรือชื่อคอนเทนเนอร์ที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อมีชื่อ OU หรือชื่อคอนเทนเนอร์ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง "CNF:", อยู่ใน OU ที่ระบุใน [ขอบเขตการจัดการ] ของการนำเข้า จะส่งผลให้ผู้ใช้ที่อยู่ในนั้นไม่ถูกนำเข้า การเปลี่ยนชื่อ OU หรือชื่อคอนเทนเนอร์ให้เป็นชื่อที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้เหล่านั้นได้
(หมายเลขการจัดการ: 89421)

6-4-41. หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างตารางการนำเข้าผู้ใช้หลายคนเมื่อระบุตัวเลือก Active Directory/LDAP ในช่องสัญญาณขาเข้า

เมื่อมีการระบุตัวเลือก Active Directory/LDAP ไว้ในช่องสัญญาณขาเข้าและมีการสร้างตารางการนำเข้าผู้ใช้หลายคน อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลผู้ใช้และอุปกรณ์ได้หากมีเงื่อนไข 2 ข้อดังต่อไปนี้

- ในการตั้งค่าการนำเข้าผู้ใช้ มีการตั้งค่า [กลุ่มผู้ใช้ที่จะเชื่อมโยง] ไว้เป็น [สร้าง] และไม่ได้ตั้ง [OU ที่สร้างกลุ่ม] ไปที่ [OU ทั้งหมด]
- ในการตั้งค่าการนำเข้าผู้ใช้ มีผู้ใช้ที่อยู่ใน OU ที่ระบุไว้ใน [ขอบเขตการจัดการ] ถูกย้ายผ่าน Active Directory/LDAP ไปยัง OU ที่ระบุไว้ใน [ขอบเขตการจัดการ] ของตารางการนำเข้าอื่น

ในกรณีนี้ ให้ลบผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ แล้วจึงทำการนำเข้าใหม่อีกครั้ง และสร้างผู้ใช้ใหม่
(หมายเลขการจัดการ: 92701, 103323)

6-4-42. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าผู้ใช้จาก Active Directory/LDAP

ใช้การนำเข้า Active Directory/LDAP เพื่อเพิ่มผู้ใช้หรืออัพเดตแอตทริบิวต์ของผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยการนำเข้า Active Directory/LDAP
คุณไม่สามารถใช้การนำเข้า Active Directory/LDAP เพื่ออัพเดตค่าแอตทริบิวต์ของผู้ใช้ที่ถูกนำเข้าไปยังหน้าจอผู้ดูแล หรือโดยใช้ไฟล์นำเข้าหรือการนำเข้าฐานข้อมูลได้
หากคุณใช้การนำเข้า Active Directory/LDAP เพื่ออัพเดตค่าแอตทริบิวต์ของผู้ใช้ที่ถูกนำเข้าไปยังหน้าจอผู้ดูแล หรือโดยใช้ไฟล์นำเข้าหรือการนำเข้าฐานข้อมูล ให้ลบผู้ใช้ที่ถูกอัพเดตนั้นออก และเพิ่มผู้ใช้ใหม่อีกครั้งตามวิธีต่อไปนี้

- ใช้การนำเข้า Active Directory/LDAP เพื่อเพิ่มผู้ใช้
- ป้อนค่าแอตทริบิวต์ที่ต้องการนำเข้าจาก Active Directory/LDAP ในไฟล์ CSV ฯลฯ แล้วจึงเริ่มใช้งานไฟล์นำเข้าเพื่ออัพเดตค่าแอตทริบิวต์
(หมายเลขการจัดการ: 95919)

6-4-43. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าผู้ใช้จาก Active Directory/LDAP

เมื่อใช้สมาร์ทการ์ดสำหรับการตรวจสอบในอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าวิธีการตรวจสอบไปที่ [การตรวจสอบแบบกำหนดเอง] ระบบจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้หากมีการเว้นวรรคหรือมีสัญลักษณ์บางตัวรวมอยู่ในรหัสการ์ด สัญลักษณ์ที่สามารถใช้ในรหัสการ์ดได้มีดังต่อไปนี้
"." (เครื่องหมายจุด), "-" (เครื่องหมายยัติภังค์), "_" (เครื่องหมายขีดเส้นใต้)
(หมายเลขการจัดการ: 102012)

6-4-44. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องสัญญาณขาเข้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบระยะไกล

เมื่อสร้างการนำเข้า Active Directory/LDAP ให้ระบุหน่วยงาน (OU), คอมโพเนนต์โดเมน (DC) หรือชื่อที่ใช้โดยทั่วไป (CN) สำหรับช่องสัญญาณขาเข้า [ขอบเขตการจัดการ] คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช่หน่วยงาน (OU), คอมโพเนนต์โดเมน (DC) หรือชื่อที่ใช้โดยทั่วไป (CN) จะไม่สามารถใช้ระบุได้ใน [ขอบเขตการจัดการ] เมื่อใช้สมาร์ทการ์ดสำหรับการตรวจสอบในอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าวิธีการตรวจสอบไปที่ [การตรวจสอบแบบกำหนดเอง] ระบบจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้หากมีการเว้นวรรคหรือมีสัญลักษณ์บางตัวรวมอยู่ในรหัสการ์ด
(หมายเลขการจัดการ: 100720)

6-4-45. โปรโตคอลและพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมโยง Fuji Xerox Direct

โปรโตคอลและพอร์ตต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ในการเชื่อมโยง Fuji Xerox Direct
ดูตามข้อมูลนี้ ให้กำหนดค่าไฟร์วอลล์และเราเตอร์หากจำเป็น

พอร์ตโปรโตคอลการติดต่อสื่อสาร

 1. ApeosWare Management Suite
  ใช้: การสื่อสารกับ Fuji Xerox Direct (อินเทอร์เน็ต)

  HTTP (TCP: 80)
  HTTPS (TCP: 443)

  หมายเหตุ
  ให้ตั้งค่าข้อมูลพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ HTTP ใน [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งค่าเครือข่าย] โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้งานด้วย
 2. อุปกรณ์
  ใช้: การสื่อสารกับ ApeosWare Management Suite และ การสื่อสารกับ Fuji Xerox Direct (อินเทอร์เน็ต)

  HTTPS (TCP: 443)

  หมายเหตุ
  ให้กำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในอุปกรณ์ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณใช้งานด้วย
  หากไม่จำเป็นต้องตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และ ApeosWare Management Suite
  ก็ให้ลบออกโดยตั้งค่าที่อยู่ที่ไม่ใช้พร็อกซี

(หมายเลขการจัดการ: 97860)

6-4-46. เกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายผู้เช่าเมื่อเพิ่มผู้เช่าสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัว

คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ApeosWare Management Suite 2
ใน "6.2 การตั้งค่าและการยืนยันจากเว็บเบราว์เซอร์", "เพิ่มผู้เช่าสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลประจำตัว" มีคำอธิบายดังต่อไปนี้

(3) การตั้งค่านโยบายผู้เช่า
ตั้งค่านโยบายผู้เช่าตามความจำเป็น

ในขณะที่ทำการเพิ่มผู้เช่า คุณจะไม่สามารถกำหนดค่านโยบายผู้เช่าได้
ให้ดำเนินการต่อไปที่ "(4) เลือกโปรไฟล์การเข้าถึง"
ทำการกำหนดค่านโยบายผู้เช่าโดยการแก้ไขผู้เช่าภายหลังจากที่ได้เพิ่มผู้เช่าแล้ว
(หมายเลขการจัดการ: 98118)

6-4-47. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าปลายทางการเชื่อมโยงของผู้ใช้ในการเชื่อมโยง Fuji Xerox Direct

เมื่อผู้เช่าที่ถูกเชื่อมโยงถูกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มหรือโปรไฟล์การเข้าถึงของผู้ใช้ ให้อัพเดตข้อมูลผู้ใช้สำหรับผู้เช่ารายใหม่ภายหลังจากที่ได้อัพเดตผู้เช่าเดิมแล้ว

การอัพเดตผู้เช่ารายใหม่ก่อนอาจส่งผลให้การอัพเดตล้มเหลวได้
และถึงแม้ว่าการอัพเดตจะล้มเหลว ตราบใดที่คุณได้ทำการอัพเดตข้อมูลสำหรับผู้เช่ารายใหม่ภายหลังจากที่ได้อัพเดตผู้เช่าเดิมแล้ว ข้อมูลของผู้เช่าปลายทางการเชื่อมต่อก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไป

หากมีการอัพเดตผู้เช่าทั้งสองโดยใช้การตั้งค่าตารางเวลา ผู้เช่ารายใหม่อาจได้รับการอัพเดตก่อนและการอัพเดตข้อมูลผู้ใช้ก็อาจล้มเหลวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่กำหนดไว้
ในกรณีนี้ ข้อมูลของผู้เช่าปลายทางการเชื่อมต่อจะถูกเปลี่ยนแปลงในการอัพเดตครั้งถัดไป
หากต้องการเปลี่ยนแปลงปลายทางการเชื่อมต่อในทันที ให้ไปที่หน้าจอรายชื่อผู้เช่า แล้วเลือก [เริ่มการส่งข้อมูลผู้ใช้] สำหรับผู้เช่ารายเดิม และผู้เช่ารายใหม่ตามลำดับ
(หมายเลขการจัดการ: 97742)

6-4-48. หมายเหตุเกี่ยวกับการกู้คืนจากการหยุดบริการในระหว่างที่มีการอัพเดตผู้ใช้ไปที่ Fuji Xerox Direct

ในระหว่างที่ทำการส่งหรือเตรียมการส่งข้อมูลผู้ใช้ไปยัง Fuji Xerox Direct หากการดำเนินการถูกหยุดลงเนื่องจากมีการปิดเครื่องพีซีหรือการหยุดบริการของ ApeosWare Management Suite ระบบจะไม่ส่งข้อมูลจนกระทั่งถึงการอัพเดตครั้งถัดไปแม้ว่าจะมีการรีสตาร์ทการบริการแล้วก็ตาม
หากต้องการอัพเดตในทันที หรือหากไม่ได้ตั้งตารางเวลาสำหรับการอัพเดตอัตโนมัติไว้ คุณจะต้องทำการอัพเดตด้วยตนเองจากหน้าจอผู้ดูแล
(หมายเลขการจัดการ: 98398)

6-4-49. หมายเหตุเกี่ยวกับการแมปแอตทริบิวต์ไปยัง [รหัสผู้ใช้ Fuji Xerox Direct] ของผู้ใช้

คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (อีเมล์แอดเดรส) ไปยัง [รหัสผู้ใช้ Fuji Xerox Direct] ของผู้ใช้ได้เพียง 1 รายการ
เมื่อมีการนำเข้าข้อมูล [รหัสผู้ใช้ Fuji Xerox Direct] ในระหว่างการนำเข้า Active Directory/LDAP กรุณาแมปข้อมูลไปยังแอตทริบิวต์ที่มีอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้ใน Active Directory/LDAP เพียง 1 รายการเท่านั้น
การแมปไปยังแอตทริบิวต์ที่มีการลงทะเบียนไว้หลายแอดเดรสอาจทำให้มีการนำเข้าอีเมล์แอดเดรสที่ไม่ต้องการได้
(หมายเลขการจัดการ: 98583)

6-4-50. หมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินการนำเข้าผู้ใช้

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ที่นำเข้าจาก Active Directory ไปยัง ApeosWare Management Suite ให้ทำการลบค่า [รหัสของการ์ด/PAN] จาก [การแมปแอตทริบิวต์] ในการตั้งค่า [การนำเข้าผู้ใช้] ด้วย
(หมายเลขการจัดการ: 98761)

6-4-51. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยใช้สมาร์ทการ์ดสำหรับอุปกรณ์ในการตรวจสอบแบบกำหนดเอง

เมื่อใช้สมาร์ทการ์ดสำหรับการตรวจสอบในอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าวิธีการตรวจสอบไปที่ [การตรวจสอบแบบกำหนดเอง] ระบบจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้หากมีการเว้นวรรคหรือมีสัญลักษณ์บางตัวรวมอยู่ในรหัสการ์ด สัญลักษณ์ที่สามารถใช้ในรหัสการ์ดได้มีดังต่อไปนี้
"." (เครื่องหมายจุด), "-" (เครื่องหมายยัติภังค์), "_" (เครื่องหมายขีดเส้นใต้)
(หมายเลขการจัดการ: 102012)

6-4-52. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้ารหัสผ่านจาก Active Directory/LDAP

เมื่อทำการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ของ ApeosWare Management Suite โดยใช้การนำเข้า Active Directory/LDAP กรุณาตั้งค่ารหัสผ่านให้สอดคล้องกับเงื่อนไขรหัสผ่านของ ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: 101871)

6-4-54. เกี่ยวกับการยืนยันสถานะขณะตรวจสอบ Active Directory/LDAP

เมื่อผู้ใช้ที่ตรวจสอบถูกนำเข้าจาก Active Directory/LDAP ระบบจะดำเนินการยืนยันสถานะของผู้ใช้ใน Active Directory/LDAP โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติการกรองการนำเข้าผู้ใช้
(หมายเลขการจัดการ: 103487)

6-4-55. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าจาก Active Directory

สำหรับ OU ที่ต้องการจะนำเข้า ให้ระบุคอนเทนเนอร์ใน objectClass ด้วย
หากไม่มีการระบุคอนเทนเนอร์ ระบบจะไม่ดำเนินการนำเข้าและหากเป็นผู้ใช้ของ OU นั้นก็อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้าได้
เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ย้ายผู้ใช้ที่คาดว่าจะมีปัญหาไปยัง OU ที่ต้องการนำเข้า หรือให้ย้ายออกจากขอบเขตการจัดการที่เลือกไว้ใน Active Directory จากนั้นจึงทำการนำเข้าใหม่อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 105725)

6-4-56. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าบัญชีผู้ใช้

หากคุณต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้การนำเข้าบัญชี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นต่อไปนี้แล้ว
เมื่อต้องการตั้งค่ายอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้:
1) ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก [การตั้งค่ายอดคงเหลือ] และตั้งค่า [การจัดสรรยอดคงเหลือ] และ [ยอดการเติมเงิน] ให้เป็น “0” จากนั้นจึงดำเนินการนำเข้าบัญชี
2) ทำการตั้งค่า [การจัดสรรยอดคงเหลือ] และ [ยอดการเติมเงิน] โดยใช้เครื่องมือการอัพเดตยอดคงเหลือ (AWMSUpdateBalance)
เมื่อคุณไม่ต้องการตั้งค่ายอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้:
1) ดำเนินการนำเข้าโดยไม่ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก [การตั้งค่ายอดคงเหลือ] ของบัญชีผู้ใช้
(หมายเลขการจัดการ: 106954)

6-4-57. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าผู้ใช้ภายใต้การตั้งค่าเดียวกัน

กรุณาอย่าสร้างตารางการนำเข้าหลายๆ รายการที่มี [ขอบเขตการจัดการ] เดียวกัน
การนำเข้าและการตรวจสอบผู้ใช้อาจล้มเหลวหากมีการสร้างตารางการนำเข้าหลายๆ รายการ
หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:
1. ลบตารางการนำเข้ารายการอื่นๆ ออกและเหลือไว้เพียงรายการเดียว
2. ลบผู้ใช้ทั้งหมดที่นำเข้าจากตารางการนำเข้าที่ได้ลบออกไปแล้ว
3. ใช้คำสั่ง [เรียกใช้การนำเข้า] สำหรับตารางการนำเข้าที่เหลืออยู่
(หมายเลขการจัดการ: 105828, 106411)

6-4-58. หมายเหตุเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากมีการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ [รหัสภายนอก] ใน [การตั้งค่าการระบุตัวตน] และมีการตั้งค่า [รหัสของการ์ด (PAN)] สำหรับผู้ใช้ที่นำเข้าจาก ActiveDirectory/LDAP เอาไว้ จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานตัวเลือก [จำกัดการใช้รหัสผ่านซ้ำ] ได้
และหากมีการระบุตัวตนโดยใช้ [รหัสภายนอก] หรือ [รหัสของการ์ด (PAN)] ก็จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน [วันหมดอายุของรหัสผ่าน] ได้เช่นเดียวกัน
หากคุณต้องการเปิดใช้งานตัวเลือก [จำกัดการใช้รหัสผ่านซ้ำ] และ [วันหมดอายุของรหัสผ่าน] โปรดตั้งค่าที่ ActiveDirectory/LDAP
(หมายเลขการจัดการ: 106296)

6-4-59. หมายเหตุเกี่ยวกับความยาวขั้นต่ำของรหัส PIN หรือรหัสผ่าน

เมื่อนำเข้าผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ LDAP คุณจะไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการระบุตัวตนโดยไม่มีรหัสผ่าน โดยกำหนดความยาวขั้นต่ำของ PIN หรือรหัสผ่านเป็น 0 ได้
(หมายเลขการจัดการ: 106690)

6-4-60. หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างตารางการนำเข้า

หากคุณทำการสร้าง แก้ไข หรือลบตารางการนำเข้าอื่นในขณะที่ระบบกำลังดำเนินการนำเข้า อาจทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
โปรดสร้าง แก้ไข หรือลบตารางการนำเข้าอื่นภายหลังจากที่การดำเนินการนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว
(หมายเลขการจัดการ: 107186)

6-4-61. หมายเหตุเกี่ยวกับการนำเข้าของรหัสการ์ด

เมื่อมีการนำเข้ารหัสของการ์ดด้วยคุณสมบัติการนำเข้าผู้ใช้จาก Active Directory/LDAP พึงจำหมายเหตุดังต่อไปนี้

(หมายเลขการจัดการ: 97783, 109131)

6-4-62. Notes on Use the User Self-Registration Feature for Web Applications Service Setup of devices

In ApeosPort-VII Series devices if the [Web Applications Version] of [Web Browser Setup] is V5, Set the following URL in [Web Applications Service Setup] > [Register Connection] on the device.
http(s)-p0://{Server Name/IP Address}/UDR?mode=9th
If it is not set, the screen will not be displayed correctly.
(หมายเลขการจัดการ: 113529)

6-4-63. Importable Character type in [Telephone Number] of User Import

Only single-byte numbers and symbols can be specified in the attribute value of the item for which [Telephone Number] is set in [Attribute Mapping] of [Create Import] of [User Import].
You cannot specify the format in which extension numbers are combined with X (example: +1 4255551234X12345).
(หมายเลขการจัดการ: 114028)

6-4-64. Notes on maximum number of characters in User Import

ApeosWare Management Suite2 manages the data length of user attribute values in units of bytes.
When importing a user from a system that uses the number of characters as a unit, and the data contains double-byte characters, it may fail because it exceeds the maximum data length.
For example, set "First Name" and "Last Name" within 64 bytes, and set "Location" within 128 bytes.
(หมายเลขการจัดการ: 114050)

6-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการรายการบันทึกงาน

6-5-1. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

การรวบรวมรายการบันทึกงานอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP
(หมายเลขการจัดการ: lc5.2.2)

6-5-2. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้งพร้อม Symantec Client Firewall

อุปกรณ์เก็บรวบรวม SOAP อาจรวบรวมรายการบันทึกงานได้ไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้งพร้อม Symantec Client Firewall
ในสถานการณ์นี้ การปิดใช้งาน [การรักษาความปลอดภัย] ใน Symantec Client Firewall จะเปิดใช้งานการรวบรวม อย่างไรก็ตาม ระดับการรักษาความปลอดภัยจะลดต่ำลง ดังนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ให้เหมาะสม
(หมายเลขการจัดการ: lc5.2.11)

6-5-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการรู้จำงานเมื่อทำการพิมพ์ออกไปที่อุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตบนเครื่อง

เมื่อมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำการรวบรวมรายการบันทึกงาน อาจถือว่าการพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นงานพิมพ์เดี่ยว
(หมายเลขการจัดการ: lc5.3.1)

6-5-4. หมายเหตุเกี่ยวกับนาฬิกาสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP

เมื่อมีการดำเนินงานในขณะที่ตั้งค่านาฬิกาสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP ให้เดินหน้า จากนั้น ตั้งค่ากลับเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ การรวบรวมรายการบันทึกงานอาจล่าช้า หรืออาจมีการละเว้นข้อมูลได้
จะสามารถรวบรวมรายการบันทึกงานได้อย่างถูกต้องหากมีการดำเนินงานมากกว่า 50 งานก่อนที่จะตั้งค่าเวลาให้เดินหน้า หรือเมื่อนาฬิกาถึงเวลาที่ตั้งให้เดินหน้าไว้โดยตัวระบบเอง
(หมายเลขการจัดการ: lc5.3.5)

6-5-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP ล้มเหลว

หากต้องการเริ่มต้นการรวบรวมรายการบันทึกงานใหม่อีกครั้งจากสถานะการเข้าถึงถูกปฏิเสธ เนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP ล้มเหลว คุณจะต้องยกเลิกสถานะการเข้าถึงที่ถูกปฏิเสธสำหรับอุปกรณ์
หากต้องการยกเลิกสถานะการเข้าถึงที่ถูกปฏิเสธ คุณจะต้องรีสตาร์ทอุปกรณ์โดยการปิดเครื่อง และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

รวมถึง เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ [ปฏิเสธการเข้าถึงเนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบล้มเหลว] คุณจะไม่สามารถรวบรวมรายการบันทึกงานเนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบสำหรับอุปกรณ์ล้มเหลว ดังนั้น ขอแนะนำให้ตั้งค่าคุณลักษณะ [ปฏิเสธการเข้าถึงเนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบล้มเหลว] เป็น [ปิด]

นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะ [ปฏิเสธการเข้าถึงเนื่องจากการรับรองความถูกต้องรหัสผู้ดูแลระบบล้มเหลว] ในการตั้งค่าข้อมูลจำเพาะผ่านแผงควบคุมของอุปกรณ์ได้อีกด้วย
(หมายเลขการจัดการ: lc5.3.6)

6-5-6. หมายเหตุึเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโหมดการประหยัดพลังงาน

อาจมีการยกเลิกโหมดการประหยัดพลังงาน เมื่อมีการรวบรวมรายการบันทึกงานบนอุปกรณ์ในโหมดการประหยัดพลังงาน
(หมายเลขการจัดการ: lc5.3.7)

6-5-7. หมายเหตุเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการรวบรวม CWIS (CentreWare Internet Service)

ไม่สามารถรวบรวมรายการบันทึกงานพร้อมเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีการใช้แผงควบคุมของรูปแบบที่สนับสนุนการรวบรวม CWIS (CentreWare Internet Service) ในระหว่างทำการรวบรวมงานรายการบันทึกงาน
รวมถึง อาจไม่สามารถทำการรวบรวมรายการบันทึกงานพร้อมเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร เมื่ออุปกรณ์ทำการประมวลผลงานพิมพ์อยู่
จะมีการเริ่มรวบรวมรายการบันทึกงานใหม่อีกครั้ง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารในระหว่างทำการรวบรวมงาน
(หมายเลขการจัดการ: lc10747)

6-5-8. หมายเหตุเกี่ยวกับค่า [การแสดงผลรวม] และ [มิเตอร์]

สำหรับรายการบันทึกงาน [การแสดงผลการพิมพ์รวม], [การแสดงผลการพิมพ์รวมตั้งแต่เปิดเครื่อง], [มิเตอร์ 1], [มิเตอร์ 2] และ [มิเตอร์ 3] ไม่ใช่ค่าสะสมสำหรับแต่ละงาน
ค่าที่แสดงเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์จะเป็นข้อมูลงานทั้งหมดซึ่งสามารถรวบรวมได้ในขณะนั้น

ดังนั้น การแสดงผลรวมในรายการบันทึกงานทั้งหมดที่รวบรวมไว้ในการรวบรวมเดียวอาจไม่สอดคล้องกับส่วนต่างในค่าของมิเตอร์
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.1)

6-5-9. หมายเหตุเมื่อไม่สามารถเรียกใช้ [ชื่อเอกสาร] ได้อย่างถูกต้อง

โดยขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น อาจมีการเรียกใช้ [ชื่อเอกสาร] ในรายการบันทึกงานพิมพ์ไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.2)

6-5-10. หมายเหตุเกี่ยวกับรายการบันทึกงานสำหรับการส่งหรือรับโทรสาร

อาจมีรายการบันทึกงานหลายรายการที่สอดคล้องกับการส่งหรือการรับโทรสาร
[ภาพโทรสารที่ส่งออก] เป็นจำนวนการแสดงผลที่ส่งออกเป็นโทรสาร เมื่อได้รับโทรสาร จะบันทึกเป็ย '0' เสมอ
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.5)

6-5-11. หมายเหตุเกี่ยวกับ [ชื่อผู้ใช้] และ [ชื่อเจ้าของงาน] สำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP

สำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP จะมีการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์เป็น [ชื่อผู้ใช้] และ [ชื่อเจ้าของงาน] ในรายการบันทึกงานการดำเนินการคัดสำเนา สแกน และโทรสาร เมื่อมีการตั้งค่า [เปิดใช้งานการตรวจสอบ/การทำบัญชี] เป็น [การตรวจสอบ/การทำบัญชีเฉพาะที่] หรือ [การตรวจสอบ/การทำบัญชีเครือข่าย]

รวมถึง จะมีการบันทึก [User ID] และ [ชื่อผู้ใช้] ซึ่งลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์สำหรับ [User ID] นี้ที่มีการรับรองความถูกต้องเป็นที่สำเร็จไว้เป็น [ชื่อเจ้าของงาน] และ [ชื่อผู้ใช้] ในรายการบันทึกงานการดำเนินการพิมพ์ เมื่อมีการตั้งค่า [เปิดใช้งานการตรวจสอบ/การทำบัญชี] เป็น [การตรวจสอบ/การทำบัญชีเฉพาะที่] หรือ [การตรวจสอบ/การทำบัญชีเครือข่าย]

นอกเหนือจากนี้ มีการดำเนินการแผ่นงานแสดงขั้นตอนงานที่เริ่มต้นด้วยโฟลเดอร์ซึ่งผู้ดูแลระบบเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติ จะมีการบันทึก [User ID] และ [ชื่อผู้ใช้] ของผู้ดูแลระบบเป็น [ชื่อเจ้าของงาน] และ [ชื่อผู้ใช้] ตามลำดับ
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.7)

6-5-12. หมายเหตุเกี่ยวกับชื่อเอกสารที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกงานสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP

จะมีการบันทึกเครื่องหมายลบ ('-') และเครื่องหมายลูกคลื่น ('~') เป็น '?' ในสตริง เช่น 'ชื่อเอกสาร' สำหรับเอกสารที่พิมพ์พร้อมรุ่นที่มีการรวบรวม SOAP
นอกเหนือจาก 'ชื่อเอกสาร' ยังมีการกำหนดใช้สำหรับสตริง เช่น 'ชื่อผู้ใช้', 'ชื่อเจ้าของงาน' และ 'ชื่อแม่แบบงาน'
ตัวอักขระที่สามารถบันทึกไว้ในรายการบันทึกงานได้อย่างถูกต้องมีดังต่อไปนี้

- Japanese version

- Korean version

- Traditional Chinese version

จะมีการแสดงผลสตริงนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นช่องว่าง
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.9)

6-5-13. หมายเหตุเกี่ยวกับค่า [จำนวนหน้าในแต่ละด้าน]

หากมีการผสมรวมการตั้งค่าจำนวนหน้าในแต่ละด้านที่แตกต่างกันในงานสร้างคุณลักษณะการคัดสำเนา จะมีการบันทึกการตั้งค่าจำนวนหน้าในแต่ละด้านสำหรับงานสุดท้ายไว้
นี่เป็นข้อจำกัดสำหรับคุณลักษณะงานสร้างของอุปกรณ์ ให้ดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสำหรับแต่ละรุ่น
(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.10)

6-5-14. หมายเหตุเกี่ยวกับค่า [ที่อยู่ IP] สำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP

อาจมีการเว้นว่างที่อยู่ IPv6 สำหรับพีซีไคลเอ็นต์ไว้ในเขตข้อมูล [ที่อยู่ IP] ของรายการบันทึกงานสำหรับอุปกรณ์รวบรวม SOAP ดังต่อไปนี้

(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.11)

6-5-15. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์ตัวอย่างสำเนาเดียว

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการสั่งงานพิมพ์โดย [การพิมพ์ตัวอย่างสำเนาเดียว] [ชนิดบริการ] จะเป็น [พิมพ์] และ [รายละเอียดบริการ] จะเป็น [การพิมพ์ตัวอย่างสำเนาเดียว] ในรายการบันทึกงาน
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รวบรวม MIB บางรายการอาจบันทึกค่าดังต่อไปนี้

อุปกรณ์รวบรวม MIB ที่ใช้งานได้:

(หมายเลขการจัดการ: lc5.4.12)

6-5-16. หมายเหตุเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการรวบรวม CentreWare Internet Services

ไม่สามารถรวบรวมรายการบันทึกงานพร้อมเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีการใช้แผงควบคุมอุปกรณ์ในระหว่างการรวบรวมรายการบันทึกงานสำหรับรุ่นที่สนับสนุนการรวบรวม CentreWare Internet Services
นอกเหนือจากนี้ หากมีการดำเนินการ เช่น การพิมพ์ ในระหว่างการรวบรวมรายการบันทึกงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารได้
แม้ว่าจะไม่สามารถรวบรวมรายการบันทึกงาน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร คุณสามารถลองใหม่ และทำการรวบรวมอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: lc5.3.9)

6-5-17. หมายเหตุเกี่ยวกับการรวบรวมล่าช้า

เมื่อมีการเตรียมใช้งาน NVM (หน่วยความจำ NV) สำหรับอุปกรณ์ การรวบรวมรายการบันทึกงานอาจล่าช้า จนกว่าอุปกรณ์จะมีการเรียกใช้ 50 งาน
(หมายเลขการจัดการ: 9563)

6-5-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาของเซิร์ฟเวอร์

หากมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ ApeosWare Management Suite ก่อน/หลังการลงทะเบียนอุปกรณ์ จะมีการแสดงผล [เกิดการยกเว้นขึ้น] ในคอลัมน์ [สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน] สำหรับหน้า [สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน] แม้โดยแท้จริงแล้ว ไม่มีการละเว้นข้อมูลก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้คลิกที่ไอคอน [ล้างข้อยกเว้น] ซึ่งแสดงไว้ในคอลัมน์ [การดำเนินการ] ของหน้า [สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงาน] เพื่อล้างสถานะการละเว้นข้อมูล
(หมายเลขการจัดการ: 20673)

6-5-19. หมายเหตุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดเก็บรายการบันทึกงาน

เมื่อมีการลดช่วงระยะเวลาจัดเก็บรายการบันทึกงานอย่างมีนัยสำคัญ และมีการลบข้อมูลรายการบันทึกงานเป็นจำนวนมากออกจากฐานข้อมูลในคราวเดียวกัน ขนาดของรายการบันทึกธุรกรรม (AWMS2.ldf) อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยกระทันหัน สำหรับกรณีดังกล่าว หลังจากรายการบันทึกธุรกรรมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ให้ดำเนินการคำสั่งดังต่อไปนี้เพื่อบีบอัดขนาดของรายการบันทึกธุรกรรม

[INSTALLDIR]\WinSvc\Mon\bin\awmsshrinkDBLog.bat

*ค่าเริ่มต้นสำหรับ [INSTALLDIR] คือ C:\Program Files\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2 ดำเนินการคำสั่งนี้ในฐานะผู้ใช้จากกลุ่มผู้ดูแลระบบ

นอกเหนือจากนี้ เมื่อมีการดำเนินการคำสั่งนี้ ให้หลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลาในการดำเนินการโดยทั่วไป ในการเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาประมวลผลสำหรับการจัดการรายการบันทึก (จากเที่ยงคืน 00:00 น. จนเกือบถึง 2:00 น.) เป็นต้น เนื่องจากสมรรถภาพระบบอาจลดลง
(หมายเลขการจัดการ: 23448)

6-5-20. หมายเหตุเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจัดเก็บไฟล์รายการบันทึกงาน

การใช้โฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์รายการบันทึกงานร่วมกันอาจทำให้สูญเสียสิทธิการเขียนสำหรับไฟล์รายการบันทึกงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บไฟล์ได้
หากเกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้น ให้กำหนดสิทธิการเข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับบัญชี NETWORK SERVICE สำหรับโฟลเดอร์ไฟล์รายการบันทึกงาน
(หมายเลขการจัดการ: 17048,47336)

6-5-21. หมายเหตุเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่สามารถทำการบันทึกไฟล์ีรายการบันทึกงาน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บไฟล์ระหว่างบันทึกไฟล์รายการบันทึกงาน เหตุผลที่แสดงไว้สำหรับข้อผิดพลาดในการจัดเก็บไฟล์อาจไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง
ตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากคุณคิดว่า สาเหตุของข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ไม่ถูกต้อง
1. ตรวจสอบว่า มีพื้นที่ว่างในดิสก์เพียงพอสำหรับบันทึกไฟล์รายการบันทึกงานหรือไม่
2. ตรวจสอบว่า มีสิทธิการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งสำหรับบันทึกไฟล์ีรายการบันทึกงานอย่างเหมาะสมหรือไม่
2-1. หากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับบันทึกเป็นโฟลเดอร์บนเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีสิทธิการเข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับบัญชี NETWORK SERVICE
2-2. หากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับบันทึกเป็นโฟลเดอร์แบบรีโมท ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีสิทธิการเข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับบัญชีที่ระบุไว้
3. ตรวจสอบเหตุผลสำหรับข้อผิดพลาดในรายการบันทึกระบบของ ApeosWare Management Suite ในโฟลเดอร์ "{User Data Folder}\ApeosWare MS 2\Data\Logs"
(หมายเลขการจัดการ: 6324 หมายเลขการจัดการ: 6470 หมายเลขการจัดการ: 6602)

6-5-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการรวบรวมรายการบันทึกงาน

เมื่อมีการตั้งค่า [ข้อผิดพลาดในการรวบรวมรายการบันทึกงาน] ใน [การตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานะ] จะมีการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลในระหว่างการรวบรวมรายการบันทึกงานดังต่อไปนี้
- การละเว้นรายการบันทึกงาน
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน
- เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์
- เกิดข้อผิดพลาดในเอาท์พุทสำหรับไฟล์รายการบันทึกงาน
- เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการรวบรวมรายการบันทึกงานนอกเหนือจากที่กล่้าวไว้ข้างต้น

เมื่อไม่มีการเปิดเครื่องอุปกรณ์ หรือไม่มีการเชื่อมต่อเข้าเครือข่าย จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล แม้สถานะการรวบรวมรายการบันทึกงานจะแสดงข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารก็ตาม นอกเหนือจากที่กล่้าวไว้ข้างต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ จะมีการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหลังจากที่ไม่สามารถเรียกคืนอุปกรณ์เป็นเวลา 30 นาที
(หมายเลขการจัดการ: 65402)

6-5-23. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์โดยใช้พอร์ต WSD (Web Services on Devices)

เมื่อทำการพิมพ์โดยใช้พอร์ต WSD จากเครื่องรุ่นต่างๆ ที่รวบรวมรายการบันทึกงานจาก MIB อาจทำให้ [ประเภทการบริการ] ในไฟล์รายการบันทึกงานถูกบันทึกเป็น "แผ่นข้อมูลระบบ"
ในกรณีนี้ แม้ว่าจะเป็นรายงานการบันทึกงาน ผลลัพธ์เอาต์พุตก็จะไม่ถูกรวมอยู่ในผลการทำบัญชีของ "พิมพ์"
(หมายเลขการจัดการ: 102113)

6-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการงานพิมพ์

6-6-1. หมายเหตุเกี่ยวกับความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ด้วยพิมพ์บนเว็บ

เมื่อคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite Server ด้วยพิมพ์บนเว็บ อาจไม่มีการตอบสนองแม้หากมีการกดปุ่ม [พิมพ์] ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการจ่ายไฟเข้าเซิร์ฟเวอร์ หรือสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
(หมายเลขการจัดการ: 61088)

6-6-2. หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร PDF/DocuWorks ที่ได้รับการปกป้องโดยระบบการรักษาความปลอดภัย

ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร PDF/DocuWorks ที่ได้รับการปกป้องโดยระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยพิมพ์บนเว็บ/พิมพ์อีเมล์ แม้ว่าจะมีการส่งเอกสารไปยังอุปกรณ์ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้เป็นที่สำเร็จ ลบการตั้งค่าระบบการรักษาความปลอดภัยออกจากเอกสารก่อนทำการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 61187)

6-6-3. หมายเหตุเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์เอกสารที่เป็นสี (สีดำ)

เมื่อทำการพิมพ์เอกสารด้วยพิมพ์บนเว็บ/พิมพ์อีเมล์ แม้ว่าผลลัพธ์เอาท์พุทจะเป็นสีขาวดำ แต่อาจสามารถพิมพ์สีได้ เนื่องจากมีการกำหนดไว้โดยอุปกรณ์ว่าเป็นเอกสารสี หากต้องการพิมพ์เป็นเอกสารขาวดำ ให้ทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้

สำหรับพิมพ์บนเว็บ
- เลือก [ขาว-ดำ] สำหรับสีของเอาท์พุทและพิมพ์

สำหรับพิมพ์อีเมล์
- ระบุ [บังคับพิมพ์ขาว-ดำ] ใน [บังคับพิมพ์] สำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงของ User Management
- ระบุ [บังคับพิมพ์ขาว-ดำ] ในกฎการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 61274)

6-6-4. หมายเหตุเกี่ยวกับอีเมล์แอดเดรสเมื่อดำเนินการพิมพ์อีเมล์

เมื่อคุณดำเนินการพิมพ์อีเมล์ (รวมถึงการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว) ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ จะมีการดำเนินการพิมพ์อีเมล์ซ้ำๆ กัน
- อีเมล์แอดเดรสผู้ส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับอีเมล์แอดเดรสผู้รับในพิมพ์อีเมล์ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องพิมพ์
- อีเมล์แอดเดรสผู้ส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับอีเมล์แอดเดรสผู้รับที่เป็นนามแฝงในพิมพ์อีเมล์ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล
- อีเมล์แอดเดรสผู้ส่งและอีเมล์แอดเดรสผู้รับในพิมพ์อีเมล์ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลมีการลงทะเบียนไว้ในรายชื่อสำหรับส่งเมลเดียวกัน
(หมายเลขการจัดการ: 62001)

6-6-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการถอนการติดตั้ง/การติดตั้งใหม่อีกครั้ง

ไม่มีการลบพอร์ต Windows ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลออก แม้ว่าจะมีการถอนการติดตั้ง ApeosWare Management Suite แล้วก็ตาม
ดังนั้น หากคุณติดตั้ง ApeosWare Management Suite อีกครั้งบนเซิร์ฟเวอร์จากตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณถอนการติดตั้งไป โปรดลบพอร์ต Windows ออกก่อนเป็นการล่วงหน้า โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ให้เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการในกล่องโต้ตอบซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] ในแผงควบคุม
(2) คลิกที่เมนู [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
(3) เลือกแท็บ [พอร์ต]
(4) เลือกพอร์ต Windows ที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ และคลิกที่ [ลบพอร์ต]
(หมายเลขการจัดการ: 62271)

6-6-6. หมายเหตุเมื่อใช้พิมพ์ตามคำสั่ง/การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวในอุปกรณ์โดยเลือก "ไม่ต้องตรวจสอบ"

หากมีการตั้งค่าวิธีการรับรองความถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณเป็น "ไม่ต้องตรวจสอบ" จะไม่สามารถใช้การพิมพ์ตามคำสั่ง และการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวจากหน้าจอพอร์ทัลของ ApeosWare Management Suite หากต้องการใช้การพิมพ์ตามคำสั่ง และการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวด้วย "ไม่ต้องตรวจสอบ" ให้ดูที่ URL (สำหรับ Web Applications V3 หรือ V4) ภายใต้ "การใช้คุณลักษณะ Web Applications" ในบทที่ 5 เกี่ยวกับ "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม" และลงทะเบียน URL สำหรับการพิมพ์ตามคำสั่ง และการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวด้วยการตั้งค่าบริการ Web Applications สำหรับอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 62719)

6-6-7. หมายเหตุเกี่ยวกับจอแสดงผลเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์

หากมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เป็นเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์หรือเซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทสำหรับงานพิมพ์ อาจมีการแสดงผลข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์ในเมนูด้านข้างของรายการเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์
(หมายเลขการจัดการ: 62735)

6-6-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการลบเซิร์ฟเวอร์งานพิมพ์

ในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถลบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ออกได้
- การกำหนดค่า All-in-one
- เซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชันการพิมพ์กำลังทำงานอยู่บนพีซีเครื่องเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์หลัก
- เซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทการพิมพ์กำลังทำงานอยู่บนพีซีเครื่องเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์หลัก
(หมายเลขการจัดการ: 63072)

6-6-9. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการจัดการงานพิมพ์ด้วย User Management

 เมื่อคุณลงทะเบียนผู้ใช้ใน User Management และใช้คุณลักษณะการจัดการงานพิมพ์ หากผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบพีซีเพื่อดำเนินงานพิมพ์ หรือผู้ใช้ที่ระบุไว้ใน [ตั้งค่าข้อมูลการระบุตัวตน] ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ยังไม่มีการลงทะเบียนไว้ใน ApeosWare Management Suite จะมีการยกเลิกงานพิมพ์
ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ใน User Management
- ผู้ใช้ที่ใช้เป็นข้อมูลการระบุตัวตนในระหว่างดำเนินงานพิมพ์อยู่
- มีการเชื่อมโยงโปรไฟล์การเข้าถึงที่เหมาะสมกับผู้ใช้
- มีการเชื่อมโยงเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้เข้ากับโปรไฟล์การเข้าถึงของผู้ใช้
(หมายเลขการจัดการ: 63073)

6-6-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์โดยเลือก [ไม่ระบุ] สำหรับ [ขนาดกระดาษเอาต์พุท] ในพิมพ์บนเว็บ

ในพิมพ์บนเว็บ หากคุณพิมพ์เอกสารที่มีขนาดไม่เป็นมาตรฐานด้วย [ขนาดกระดาษเอาต์พุท] : [ไม่ระบุ] จะมีการพิมพ์เป็น A4 หรือ Letter ที่อุปกรณ์ หากคุณต้องการพิมพ์โดยใช้ขนาดกระดาษที่ไม่ใช่ A4 หรือ Letter ให้พิมพ์โดยการระบุขนาดกระดาษที่ต้องการใน [ขนาดกระดาษเอาต์พุท]
(หมายเลขการจัดการ: 63125)

6-6-11. หมายเหตุเกี่ยวกับตัวอักขระที่สามารถใช้งานได้ใน Popup Messenger

ไม่สามารถใช้เครื่องหมายและ (&) เครื่องหมายคำพูดคู่ (") และวงเล็บปีกกา (<>) ใน Popup Messenger แม้ว่าจะไม่มีปัญหาหากมีการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ไว้ใน [ชื่องาน] อยู่แล้ว แต่ไม่ควรใช้เครื่องหมายเหล่านี้เมื่อทำการเปลี่ยน [ชื่องาน] หรือ [ป้อนเหตุผล]
(หมายเลขการจัดการ: 63584)

6-6-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลชื่อตามผู้ใช้ในรายการงานพิมพ์

 ในพีซีซึ่งดำเนินงานพิมพ์ หากผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและ [User ID] ที่ตั้งค่าไว้ใน [ตั้งค่าข้อมูลการระบุตัวตน] ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์แตกต่างกัน อาจมีการแสดงผลชื่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเป็นชื่อผู้ใช้ของงานพิมพ์ในกระบวนงานขั้นต้น
เมื่อสถานะงานพิมพ์มีความคืบหน้าจาก "กำลังดำเนินการรับ" จะมีการใช้ชื่อผู้ใช้ซึ่งมีการตั้งค่าไว้เป็น [User ID] ในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เป็นชื่อผู้ใช้ จะมีการประมวลผลงานพิมพ์ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ใน User Management
(หมายเลขการจัดการ: 63723)

6-6-13. หมายเหตุเกี่ยวกับรายการที่ตั้งค่าด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์และกระดาษที่ใช้พิมพ์ตามจริง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์งานพิมพ์ในรายละเอียดงาน อาจมีการยกเลิกค่าที่ตั้งค่าพร้อมโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ (เช่น พร้อมลวดเย็บ) และทำการพิมพ์
สำหรับงานดังกล่าว จะมีการแสดงผลค่าที่แตกต่างจากผลลัพธ์ตามจริงของเอาท์พุทงานพิมพ์ตามอุปกรณ์ไว้ในคุณสมบัติงานบนหน้า [รายการงานพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 63832)

6-6-14. หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับพิมพ์บนเว็บ

ขนาดไฟล์ซึ่งสามารถพิมพ์บนเว็บได้สูงสุดคือ 30MB โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ อาจตรวจหาไม่พบขนาดไฟล์สูงสุด และอาจไม่สามารถพิมพ์ได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่า ขนาดไฟล์ไม่เกินขีดจำกัดสูงสุด
(หมายเลขการจัดการ: 63833)

6-6-15. หมายเหตุเกี่ยวกับค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นของคุณ อาจไม่มีการใช้ค่าที่มีการตั้งค่าไว้ในแท็บ [ขั้นสูง] ของกล่องโต้ตอบ [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์] ของเครื่องพิมพ์ระบบ Windows
แสดงผลคุณสมบัติงานพิมพ์ใน [สถานะงานพิมพ์] ของ ApeosWare Management Suite ตรวจสอบว่า มีการใช้ค่าที่มีการตั้งค่าไว้ในแท็บ [ขั้นสูง] หรือไม่ ก่อนดำเนินการงานพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 64087)

6-6-16. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษใน Popup Messenger

ใน Popup Messenger หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษของงานพิมพ์ที่ส่งมาจากโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ระบบอาจไม่พิมพ์ตามขนาดกระดาษที่เปลี่ยนไป หรืออาจไม่สามารถขยาย/ย่อขนาดของภาพที่พิมพ์ออกมาได้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษของงานพิมพ์โดยใช้ Popup Messenger ให้ใช้ ContentsBridge Utility และพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้
- มีการเลือก [Use Printer Job Language] ไว้ใน [Print Settings]
- มีการเลือก "Auto %" สำหรับ [Layout] ของการตั้งค่างานพิมพ์สำหรับภาษาที่กำหนดไว้ในงานของเครื่องพิมพ์
- รูปแบบการพิมพ์ไฟล์จะเป็นข้อมูลจำเพาะของกระดาษสำหรับ PDF หรือ XML Paper Specification (XPS)
(หมายเลขการจัดการ: 64419, 100282)

6-6-17. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการจัดการงานพิมพ์โดยไม่ใช้ User Management

เมื่อใช้คุณลักษณะการจัดการงานพิมพ์โดยไม่ใช้ User Management ของ ApeosWare Management Suite จะไม่ต้องทำการลงทะเบียนผู้ใช้ใน User Management และลงทะเบียนบัญชีในการจัดการต้นทุน

หากต้องการใช้การพิมพ์ตามคำสั่ง ให้ดูที่ "URL (สำหรับ Web Applications V3 หรือ V4)" ภายใต้ "การใช้คุณลักษณะ Web Applications" ในบทที่ 5 เกี่ยวกับ "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม" และลงทะเบียน URL สำหรับการพิมพ์ตามคำสั่งด้วย [การตั้งค่าบริการ Web Applications] สำหรับอุปกรณ์

เมื่อไม่มีการใช้ User Management คุณลักษณะการจัดการงานพิมพ์จะเป็นตัวระบุผู้ใช้ของงานพิมพ์ และสร้างงานพิมพ์ตามข้อมูลผู้ใช้ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับผู้ใช้ที่มีการลงทะเบียนไว้ด้วย User Management แม้หากว่ามีการลงทะเบียนผู้ใช้ไว้แล้ว จะยังคงไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคุณลักษณะของงานพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 64574)

6-6-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการขึ้นต่อกันกับบริการ Windows Print Spooler

 เมื่อบริการ Windows Print Spooler หยุดทำงาน พอร์ตเครื่องพิมพ์ Windows (ApeosWare Management Suite Printer Port Service) จะหยุึดทำงานด้วยเช่นกัน บริการ Windows Print Spooler จะหยุดทำงานเมื่อมีการติดตั้ง DocuWorks ไว้ในพีซีซึ่งมีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้
ในสถานการณ์นี้ ให้เลือก [เริ่ม] > [การตั้งค่า] > [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ] จากเมนู Windows และเริ่มใช้งาน [ApeosWare Management Suite Printer Port Service] จากหน้าต่างแสดงผล [บริการ]

รวมถึง เมื่อมีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite บริการ Windows Print Spooler และบริการที่ใช้บริการ Print Spooler จะหยุดทำงาน อย่างไรก็ตาม หากมีการรีสตาร์ท Windows หลังจากทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite บริการเหล่านี้จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
(หมายเลขการจัดการ: 64585)

6-6-19. หมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว

 เมื่อดำเนินการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว ให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวไว้ดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้อยู่ใน Guest User Group
- มีการเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ
- มีการตั้งค่า "บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น"

รวมถึง ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ในการจัดการต้นทุน
- มีการเชื่อมโยงบัญชีที่เชื่อมโยงเข้ากับผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวด้วยนโยบายการกำหนดราคาใดๆ

เมื่อมีการใช้พิมพ์อีเมล์ในการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว ให้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
- มีการตั้งค่า [ผู้ใช้การพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราว] ไว้ในแท็บ [พิมพ์อีเมล์] ของ [การตั้งค่าการพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 64636)

6-6-20. หมายเหตุเกี่ยวกับการเตรียมใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานพิมพ์

สำหรับบริการ Windows Print Spooler Server 2008 R2 กระบวนการเตรียมใช้งานจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากเริ่มระบบไปแล้วสองนาที ดังนั้น กระบวนการสำหรับงานจะไม่เริ่มขึ้นหลังจากเริ่มระบบปฏิบัติการในระบบการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Windows ที่ใช้งานร่วมกัน ในกรณีนี้ โปรดรอจนกระทั่งการเตรียมใช้งานบริการตัวจัดคิวงานเสร็จสมบูรณ์ และกระบวนการสำหรับงานพิมพ์เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ
(หมายเลขการจัดการ: 18611)

6-6-21. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ ContentsBridge

เมื่อมีการใช้ ContentsBridge ในการพิมพ์เอกสาร DocuWorks โปรดใช้ ContentsBridge(R) Utility for Windows Ver 7.0.0 หรือใหม่กว่า หากมีการใช้เวอร์ชันก่อนหน้า ระบบจะไม่รู้จำภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าสำหรับงานพิมพ์เป็นเอกสาร DocuWorks (XDW)
(หมายเลขการจัดการ: 6166)

6-6-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างเครื่องพิมพ์ Windows

ในแท็บ [รับ] บนหน้า [แก้ไขเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล] ชื่อพอร์ตเครื่องพิมพ์ Windows ที่ป้อนเข้าใน [ชื่อพอร์ต] จะไม่มีการตรวจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น "test" และ "TEST" จะถือว่าเป็นชื่อพอร์ตเดียวกัน หากต้องการสร้างพอร์ตที่แตกต่างกัน ไม่ต้องแยกแยะตามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และเล็ก แต่ให้ระบุชื่อพอร์ตที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น "Test" และ "TEST1")
(หมายเลขการจัดการ: 34619)

6-6-23. เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์เมื่อใช้พิมพ์ตามคำสั่ง

คุณไม่สามารถใช้พิมพ์ตามคำสั่งจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อโฮสต์หรือ FQDN และอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนด้วย ID แอดเดรส IPv6 หากต้องการใช้พิมพ์ตามคำสั่ง กรุณาลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วย IP แอดเดรส IPv4
(หมายเลขการจัดการ: 5567, 21253)

6-6-24. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ Web เบราว์เซอร์สำหรับพิมพ์ตามคำสั่ง

อย่าใช้ปุ่มที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ Web เบราว์เซอร์ขณะที่เข้าถึงหน้าจอพิมพ์ตามคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นบนเว็บบนอุปกรณ์

ในการรีเฟรชรายการงาน ใช้ปุ่ม [รีเฟรชรายการ] บนหน้าจอ
อาจปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นถ้าใช้ปุ่มรีเฟรชบนแถบเครื่องมือ
หากเกิดข้อผิดพลาด กดปุ่ม [Exit] เพื่อออกจากหน้าจอแอพพลิเคชั่นบนเว็บ แล้วลองดำเนินการอีกครั้ง

ถ้าขนาดตัวอักษรหรือรหัสถูกเปลี่ยนโดยใช้ปุ่ม [ตัวเลือกเบราว์เซอร์] บนแถบเครื่องมือหน้าจอรายการงานอาจแสดงขึ้นอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 7010, 26029)

6-6-25. หมายเลขข้อผิดพลาดแสดงขึ้นบนเทอร์มินัล IC Card Gate

ที่เทอร์มินัล IC Card Gate ข้อความข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ "ร่วมกับตัวเลข 4 หลักอาจจะแสดงขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 4898)

ความหมายของตัวเลขที่แสดงจะมีการอธิบายดังต่อไปนี้

8201: นี่ไม่ใช่เทอร์มินัลที่ได้รับอนุญาต กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเทอร์มินัล
8202: ข้อมูลที่จำเป็นยังไม่ได้รับการตั้งค่า กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเทอร์มินัล
8203: ไม่สามารถดึงข้อมูลที่จำเป็น กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเทอร์มินัล
8204: ดึงค่าไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเทอร์มินัล
8206: ไม่ได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จริงที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ กรุณาลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จริงที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ ตรวจสอบการตั้งค่าเทอร์มินัลหลังจากการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จริงที่สอดคล้องกับอุปกรณ์
8220: การพิมพ์ถูกยกเลิกโดยระบบ
8222: การพิมพ์ถูกยกเลิกเนื่องจากการหมดเวลา
8223: การพิมพ์ได้สิ้นสุดลงเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
8224: การพิมพ์ได้สิ้นสุดลงเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด

6-6-26. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนพิมพ์ของการพิมพ์ตามคำสั่ง

เมื่อปริมาณการพิมพ์ถูกเปลี่ยนจากแผงควบคุมอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ตามคำสั่ง หลาย ๆ หน้าจะถูกพิมพ์เป็น 1 ชุด หากระบุ ไม่จัดเข้าชุด ไว้ในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เอาท์พุทจะแตกต่างจากการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 5809)

6-6-27. หมายเหตุเกี่ยวกับโฟลเดอร์ปลายทางการสำรองข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลสำรองในโฟลเดอร์ที่ระบุ (เช่น บนไดรฟ์โดยตรง) อาจล้มเหลวเนื่องจากข้อจำกัดของฐานข้อมูล ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ระบุปลายทางการสำรองข้อมูลอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ให้สร้างโฟลเดอร์สำรองล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการสำรองข้อมูล
(หมายเลขการจัดการ: 4935)

6-6-28. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คิว LPR

การพิมพ์อาจหยุดกลางคันถ้าคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับคิว LPR ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และส่งงานพิมพ์ใช้พอร์ต LPR นี่เป็นเพราะพอร์ตที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์จะถูกจำกัดโดย RFC1179
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่อไปนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2003449/printing-pauses-after-every-11-print-jobs-when-you-use-an-lpr-port

(หมายเลขการจัดการ: 5824)

6-6-29. เกี่ยวกับหน้าจอพิมพ์ตามคำสั่งแสดงผลไม่ถูกต้องแม้เมื่อมีการตั้งค่าที่ถูกต้องบนอุปกรณ์

หลังจากที่การตั้งค่าพิมพ์ตามคำสั่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ในแอพพลิเคชั่นบนเว็บบนอุปกรณ์แล้ว ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น และไม่สามารถเข้าถึงการพิมพ์ตามคำสั่งได้แม้ว่าการตั้งค่าจะถูกต้อง

"การตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
 อุปกรณ์นี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุน
 เกิดข้อผิดพลาดภายในระบบ (ER117) "

สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับข้อผิดพลาดนี้้มีดังนี้

- เวอร์ชัน Web เบราว์เซอร์ของเครื่อง ApeosPort-III ถูกกำหนดเป็น "V3 (เวอร์ชันใหม่)"
- เวอร์ชัน Web เบราว์เซอร์ของเครื่อง ApeosPort-IV ถูกกำหนดเป็น "V4 (เวอร์ชันใหม่)"
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ตั้งค่าทั้ง [ลบ Cookie ถาวรเมื่อปิด] และ [ล้างแคชเมื่อปิด] เป็น [เปิด] บนการตั้งค่า Web เบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ และตรวจสอบว่าหน้าจอพิมพ์ตามคำสั่งแสดงผลถูกต้อง

เมื่อหน้าจอพิมพ์ตามคำสั่งแสดงผลถูกต้อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าข้างต้นกลับสู่สถานะเดิม
(หมายเลขการจัดการ: 6544)

6-6-30. หมายเหตุเกี่ยวกับการได้รับการแจ้งเตือนป๊อปอัพ

คุณอาจจะไม่สามารถรับการแจ้งเตือนป๊อปอัพจากการจัดการการพิมพ์หากไฟร์วอลล์ถูกเปิดใช้งาน หากต้องการรับการแจ้งเตือนป๊อปอัพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต (ค่าเริ่มต้น: 8088/TCP) ที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนป๊อปอัพไม่ได้ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์
(หมายเลขการจัดการ: 7812)

6-6-31. เกี่ยวกับการแสดงผลเมื่อใช้ ApeosWare Copy Protection (สำหรับเอเชียแปซิฟิก)

เมื่อพิมพ์งานพิมพ์ที่ตั้งค่าด้วย ApeosWare Copy Protection (สำหรับเอเชียแปซิฟิก) ผ่านการจัดการการพิมพ์ [ART EX] จะปรากฏในช่อง [รูปแบบไฟล์] ของคุณสมบัติงานพิมพ์
[รูปแบบไฟล์] ของคุณสมบัติงานพิมพ์จะปรากฏโดยการเลือกงานพิมพ์แล้วเลือกแท็บ [คุณสมบัติ]> [รายละเอียด] ในหน้า [รายการงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] หน้า [รายการงานพิมพ์] หน้า [ประวัติงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] หรือหน้า [ประวัติงานพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 7873)

6-6-32. หมายเหตุเมื่อใช้ SNMP v3

เมื่อเลือก SNMP v3 เลือกเป็นโปรโตคอลสำหรับการตั้งค่าการสื่อสารของอุปกรณ์ที่เลือกระหว่างการสร้างเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล ข้อจำกัดต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการจัดการการพิมพ์เรียกใช้สถานะของอุปกรณ์หรือข้อมูลงานของอุปกรณ์

(หมายเลขการจัดการ: 9344)

6-6-33. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อใช้ ContentsBridge Utility เวอร์ชัน Mac

เมื่อใช้ ContentsBridge Utility เวอร์ชัน Mac เพื่อดำเนินการพิมพ์ lpr กรุณาระบุเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลโดยกำหนดค่า "lp" เป็นชื่อคิว LPR
ชื่อคิว LPR สามารถกำหนดค่าบนแท็บ [การตั้งค่างานที่ได้รับ] ในหน้า [แก้ไขเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล]
(หมายเลขการจัดการ: 13701)

6-6-34. การตั้งค่าสำหรับการพิมพ์จาก IC Card Gate บนอุปกรณ์ขาวดำ

เมื่อพิมพ์งานพิมพ์สีบนอุปกรณ์ขาวดำและทำคำแนะนำการพิมพ์จาก IC Card Gate โปรดเลือกกล่องกาเครื่องหมาย [งานพิมพ์ที่มีข้อจำกัด ] บนแท็บ [พิมพ์ตามคำสั่ง] ในหน้า [ตั้งค่าการพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 14261)

6-6-35. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในกรณีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Fuji Xerox

ในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Fuji Xerox ให้เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ได้จากเมนู [รายชื่ออุปกรณ์] ของ [การจัดการอุปกรณ์] ไปที่ [คุณสมบัติ]> [ตั้งค่าการสื่อสาร]> [ตั้งค่า SNMP] และกำหนดค่า [ชื่อชุมชน SNMP (อ่าน / เขียน)] ให้ถูกต้อง
ถ้าการตั้งค่าชื่อชุมชน SNMP (อ่าน / เขียน) ผิด จะไม่สามารถรับสถานะและไม่สามารถทำการพิมพ์ได้
(หมายเลขการจัดการ: 14792)

6-6-36. หมายเหตุเกี่ยวกับการตรวจสอบ / การจัดการต้นทุนด้วย IPP ในการพิมพ์และการวิเคราะห์รายการบันทึกงานต่อผู้ใช้ ฯลฯ

สำหรับการพิมพ์ผ่าน IPP เมื่อใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้ เช่น วงเงินการตรวจสอบ / การจัดการต้นทุน และการวิเคราะห์รายการบันทึกงานต่อผู้ใช้ โปรดระบุชื่อเจ้าของงานสำหรับข้อมูลการตรวจสอบที่มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ได้รับจาก Fuji Xerox
(หมายเลขการจัดการ: 15124)

6-6-37. หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลงานในหน้าจอรายการงาน

หากต้องการแสดงรายการงานพิมพ์ที่ดำเนินการผ่านทาง IPP บนแผงควบคุมอุปกรณ์หรือเทอร์มินัลตามคำสั่ง โปรดระบุ [ชื่อเอกสารที่จัดเก็บไว้ของชาร์จพรินต์ (ACNA)] สำหรับ [ตั้งค่าการพิมพ์]> แท็บ [พิมพ์ตามคำสั่ง] > [ข้อมูลที่จะใช้สำหรับชื่อที่แสดงของงาน]
(หมายเลขการจัดการ: 15124)

หากคุณใช้ตัวอักขระแบบอื่น นอกเหนือจากแบบตัวเลขผสมตัวอักษรไบต์เดี่ยวในชื่อเอกสาร เมื่อมีการตั้งค่า [ชื่อเอกสารที่จัดเก็บไว้ของชาร์จพรินต์ (ACNA)] ไว้สำหรับ [ข้อมูลที่จะใช้สำหรับชื่อที่แสดงของงาน] ในการตั้งค่าพิมพ์ตามคำสั่ง อาจทำให้แสดงผลตัวอักขระแบบขยะ หากคุณใช้เพียงตัวอักขระแบบตัวเลขผสมตัวอักษรไบต์เดี่ยวในชื่อเอกสาร หรือตั้งค่า [ชื่องาน] สำหรับ [ข้อมูลที่จะใช้สำหรับชื่อที่แสดงของงาน] ชื่อเอกสารจะมีการแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 79252)

6-6-38. หมายเหตุเกี่ยวกับ DocuPrint 205/255/305

เมื่อใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้กับเครื่องพิมพ์ DocuPrint 205/255/305 โปรดระบุ [ชื่อผู้ใช้งาน] สำหรับ [เลือกงานพิมพ์ของผู้ใช้] ใน [ตั้งค่าการพิมพ์]> แท็บ [งานพิมพ์]
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหาก [ชื่อเจ้าของงานหรือชื่อผู้ใช้งาน (ตามชื่อเจ้าของงาน)] ถูกเลือกไว้
- คุณสมบัติการพิมพ์ของโปรไฟล์การเข้าถึง
- กฎการพิมพ์
- พิมพ์ตามคำสั่ง
(หมายเลขการจัดการ: 21631)

6-6-39. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าพิมพ์ตามคำสั่งหมดเวลา

เมื่อใช้พิมพ์ตามคำสั่งสำหรับงานพิมพ์ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่และอื่น ๆ อาจเกิดการหมดเวลาขึ้นเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการส่งไปยังอุปกรณ์หรือการประมวลผลบนอุปกรณ์และอาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกงานพิมพ์
ในกรณีดังกล่าว โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มระยะเวลาหมดเวลา
เพิ่มค่า [งานหมดเวลา] (1-60 นาที) บนแท็บ [ตามคำสั่ง] ในหน้า [ตั้งค่าการพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 23025)

6-6-40. หมายเหตุเกี่ยวกับการสำรองและคืนค่าข้อมูล

สำหรับข้อมูลการสำรองการจัดการการพิมพ์ สามารถคืนค่าได้ต่อเมื่อมีเวอร์ชันสำรองเป็นเวอร์ชันเดียวกัน
ดังนั้น เมื่ออัปเดต ApeosWare Management Suite หลังจากการสำรองข้อมูล โปรดทำการสำรองข้อมูลอีกครั้ง
เมื่อคืนค่าจากการสำรองข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าหลังการอัปเดตเวอร์ชัน อาจไม่สามารถเรียกใช้ ApeosWare Print Management ได้
(หมายเลขการจัดการ: 24100, 25225)

6-6-41. หมายเหตุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับงานพิมพ์ที่มีขนาดกระดาษผสม

เมื่อพิมพ์งานพิมพ์ที่มีขนาดกระดาษผสม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างจากต้นทุนที่แท้จริงของการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 26085)

6-6-42. หมายเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บงานพิมพ์

หากคุณเลือก [ตั้งค่าการพิมพ์]> แท็บ [งานพิมพ์] ในการจัดการการพิมพ์ และตั้งค่าระยะเวลานานกว่าค่าเริ่มต้นที่ 3 วันสำหรับ [ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลประวัติงาน] ประวัติงานที่นานกว่าจะถูกบันทึกไว้และประสิทธิภาพของการประมวลผลงานพิมพ์อาจลดลง
(หมายเลขการจัดการ: 27374)

6-6-43. หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ ApeosPort-V

ถ้าตั้งค่าเวอร์ชันของ Web เบราว์เซอร์เป็น "V2 (เวอร์ชันเก่า)" สำหรับอุปกรณ์ ApeosPort-V และพิมพ์ตามคำสั่งถูกดำเนินการโดยใช้คุณสมบัติแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
"เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขณะที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ [400] "
จะปรากฏขึ้นและหน้าจอพิมพ์ตามคำสั่งอาจจะไม่แสดง
ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนเวอร์ชันของ Web เบราว์เซอร์เป็น "V4" หรือ "V5"
(หมายเลขการจัดการ: 34396)

6-6-44. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนในสถานะงาน

การจัดการการพิมพ์ไม่สามารถกำหนดภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าของเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นสถานะของงานพิมพ์จะเปลี่ยนเป็น [สแตนด์บาย] หรือ [หยุดไว้ชั่วคราว] และไม่สามารถพิมพ์ได้
(หมายเลขการจัดการ: 5446)

6-6-45. เมื่อเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกัน

ถ้าเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์เร็วกว่าเวลาบนเซิร์ฟเวอร์การซิงโครไนซ์ในสภาพแวดล้อม Windows ที่อนุญาตการปรับเวลา สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ [เวลาที่ได้รับ] และ [ลำดับที่ได้รับ] ไม่ตรงกันหลังจากที่มีการปรับเวลา

 1. สำหรับการพิมพ์โดยตรง ลำดับการพิมพ์ของงานพิมพ์จะแตกต่างจากลำดับที่ได้รับ
 2. ในการจัดการการพิมพ์ หน้า [รายการงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] หน้า [ประวัติงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] หน้า [รายการงานพิมพ์] หน้า [ประวัติงานพิมพ์] และหน้าจอรายการงานจะแสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์ในระหว่างการพิมพ์ตามคำสั่ง ลำดับเมื่อเรียงตามเวลาที่ได้รับจะแตกต่างจากเวลาของลำดับที่ได้รับ

(หมายเลขการจัดการ: 4016)

6-6-46. หมายเหตุเกี่ยวกับบังคับพิมพ์ 2 ด้าน

เมื่อบังคับพิมพ์ 2 ด้านถูกเปิดใช้งาน พิมพ์ 2 ด้านจะถูกตั้งค่าเป็น [2 ด้าน, พลิกตามด้านยาว] [2 ด้าน, พลิกตามด้านยาว] จะพิมพ์ภาพในทิศทางเดียวกันทั้งด้านที่หงายหน้าขึ้นและหงายหน้าลงเมื่อพลิกกระดาษตามด้านยาว
(หมายเลขการจัดการ: 6569)

6-6-47. เกิดข้อผิดพลาดเมื่อลบงานพิมพ์จากอุปกรณ์ในการพิมพ์ตามคำสั่ง

เมื่อลบงานพิมพ์งานจากรายการของอุปกรณ์หน้าจอในการพิมพ์ On Demand, ข้อความ "ไม่สามารถลบงาน เกิดข้อผิดพลาดภายในระบบ (ER024) "อาจปรากฏแม้ว่างานเหล่านั้นจะถูกลบเป็นผลสำเร็จ

สิ่งนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

โปรดตรวจสอบว่างานที่เลือกถูกลบออกจากหน้าจอรายการงานของอุปกรณ์แล้วเมื่อข้อความดังกล่าวข้างต้นปรากฏขึ้นหลังจากลบงานพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 6586)

6-6-48. หมายเหตุเกี่ยวกับการยกเลิกงานพิมพ์

งานพิมพ์ในสถานะ "กำลังพิมพ์" ไม่สามารถยกเลิกจากหน้า [รายการงานของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์] หน้า [รายการงานพิมพ์] หรือหน้าจอรายการงานของพิมพ์ตามคำสั่งได้สำหรับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้ยกเลิกบนอุปกรณ์โดยตรง

(หมายเลขการจัดการ: 4614)

6-6-49. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์จาก Linux

เมื่อพิมพ์เอกสารจาก Linux ชื่องานอาจจะไม่แสดงอย่างถูกต้องในหน้า [รายการงานพิมพ์] ของ ApeosWare Management Suite หรือหน้าจอรายการงานพิมพ์ของเทอร์มินัลตามคำสั่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในกรณีนี้ ชื่องานได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่แตกต่างจากชื่อของเอกสารโดยระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้งานการพิมพ์ของแอพพลิเคชั่นหรือระบบปฏิบัติการ
(หมายเลขการจัดการ: 7986)

6-6-50. หมายเหตุเมื่อพิมพ์ด้วยไดร์เวอร์ PostScript จาก Adobe Reader 8

สิ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นที่ส่วนหัว / ท้ายเมื่อพิมพ์ด้วยไดร์เวอร์ PostScript จาก Adobe Reader 8

(หมายเลขการจัดการ: 8347)

6-6-51. หมายเหตุและข้อจำกัดในการบังคับพิมพ์ขาว-ดำ

คุณไม่สามารถบังคับให้พิมพ์สีดำและสีขาวสำหรับงานที่ระบุด้วย ApeosWare Copy Protection (สำหรับเอเชียแปซิฟิก) หรือ TrustMarkingBasic (สำหรับญี่ปุ่น) แม้ว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [เปิดใช้งานบังคับพิมพ์ขาว-ดำ] บนแท็บ [พิมพ์] ในหน้า [แก้ไขเครื่องพิมพ์จริง] ไว้ก็ตาม
(หมายเลขการจัดการ: 8948)

6-6-52. หมายเหตุและข้อจำกัดในการใช้ DocuPrint C1100 สำหรับพิมพ์ 2 ด้าน

การจัดการการพิมพ์ไม่สนับสนุนการพิมพ์ 2 ด้านสำหรับ DocuPrint C1100 โดยใช้ถาด Bypass
เมื่อพิมพ์ 2 ด้าน สถานะงานพิมพ์จะกลายเป็น 'สแตนด์บาย' และไม่ได้พิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 9625)

6-6-53. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่ออุปกรณ์เข้าสู่โหมดพัก

การสั่งให้อุปกรณ์พิมพ์โดยไม่มีกระดาษจะทำให้สถานะของงานพิมพ์กลายเป็น [สแตนด์บาย]
อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์เข้าสู่โหมดพักโดยที่สถานะงานพิมพ์ยังคงเป็น [สแตนด์บาย] อุปกรณ์อาจแสดง [กำลังพิมพ์] แม้จะไม่มีกระดาษก็ตาม
(หมายเลขการจัดการ: 10034)

6-6-54. หมายเหตุเกี่ยวกับเอาท์พุทการพิมพ์โดยใช้กระดาษในถาด Bypass

เมื่อดำเนินการพิมพ์ตามคำสั่งด้วยการระบุถาด Bypass ข้อความเตือน "กระดาษยังไม่พร้อม" จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมอุปกรณ์เอาท์พุท
นี่เป็นเพราะไม่สามารถตรวจพบขนาดของกระดาษที่ใส่ในถาด Bypass ได้
การพิมพ์จะกลับมาทำงานต่อเมื่อคุณได้โหลดกระดาษขนาดที่คุณต้องการและกดปุ่ม [ดำเนินการต่อ]
(หมายเลขการจัดการ: 12912)

6-6-55. หมายเหตุเมื่อตรวจพบว่าไม่ได้ใส่กระดาษในเครื่อง

เมื่อใส่กระดาษที่มีขนาดดังต่อไปนี้ในเครื่อง กระดาษที่ไม่ได้ใส่ในเครื่องอย่างแท้จริงจะได้รับการปฏิบัติราวกับว่าได้ถูกใส่แล้ว

ตัวอย่างเช่น ถ้าใส่ "ISO B9" ในเครื่อง ทั้ง "ISO B9" และ "JIS B9" อาจจะถูกตรวจพบ ในสถานการณ์เช่นนี้ จะเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น
- เมื่องานพิมพ์ที่ระบุไว้ด้วยขนาดกระดาษ "JIS B9" ถูกส่งไปยัง ApeosWare Management Suite งานพิมพ์จะถูกส่งไปยังเครื่องที่ใส่กระดาษ "ISO B9" ไว้และพิมพ์ด้วยขนาด "ISO B9"
(หมายเลขการจัดการ: 12912)

6-6-56. หมายเหตุเกี่ยวกับบังคับพิมพ์ 2 ด้าน / บังคับพิมพ์ขาว-ดำในพิมพ์ตามคำสั่ง

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบังคับพิมพ์ 2 ด้าน / บังคับพิมพ์ขาว-ดำ ข้อมูลก่อนที่จะบังคับแปลงจะปรากฏขึ้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสี / ขาวดำและ 1 ด้าน / 2 ด้านบนหน้าจอแสดงรายการงานของพิมพ์ตามคำสั่ง ดังนั้นเอาท์พุทที่เกิดขึ้นจริงจากอุปกรณ์อาจแตกต่างจากข้อมูลนี้
(หมายเลขการจัดการ: 21473)

6-6-57. หมายเหตุและข้อจำกัดในการพิมพ์ผ่าน Print Utility for iOS/Print Utility for Android

หมายเหตุและข้อจำกัดดังต่อไปนี้ใช้กับการพิมพ์ไปยัง ApeosWare Management Suite ที่Print Utility for iOS/Print Utility for Android
(หมายเลขการจัดการ: 22130)

6-6-58. หมายเหตุและข้อจำกัดในการพิมพ์ด้วย Xerox Global Print Driver

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ Xerox Global Print Driver PCL6 ในการพิมพ์
    - สแกนล่วงหน้า
- ข้อจำกัดงานพิมพ์
- ขีดจำกัดเอาท์พุท
- บังคับพิมพ์ขาว-ดำ
- เปลี่ยนคำสั่งพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 22233)

6-6-59. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนจำนวนพิมพ์ของ PostScript

หากจำนวนของ PostScript ถูกเปลี่ยน คุณต้องเลือกจัดชุดสำหรับการส่งออก เพื่อส่งออกเป็นสแตก (ตามหน้า) ให้ระบุจำนวนและโหมดการส่งออกด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 33680)

6-6-60. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

หากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ถูกสแกนโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส การทำงานของ ApeosWare Management Suite อาจช้าลง
(หมายเลขการจัดการ: 4089)

6-6-61. เกี่ยวกับการทำงานช้าของพิมพ์ตามคำสั่ง

เมื่อกำลังนำเข้าข้อมูลผู้ใช้ การตอบสนองสำหรับการทำงาน เช่น การแสดงรายการงานของพิมพ์ตามคำสั่งอาจจะช้าลง
สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อกำลังนำเข้าผู้ใช้เป็นครั้งแรกหรืออัปเดตข้อมูลของผู้ใช้จำนวนมาก
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้สังเกตระยะเวลาการนำเข้าผู้ใช้เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพิมพ์ตามคำสั่ง
นอกจากนี้ เมื่อใช้ตารางการนำเข้าในคุณสมบัติการจัดการผู้ใช้ ให้ตรวจสอบเวลาและช่วงเวลาของการนำเข้า และถ้าจำเป็น ให้ตั้งค่าเวลาของการนำเข้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใช้ใดใช้ซอฟต์แวร์ ฯลฯ
(หมายเลขการจัดการ: 6613)

6-6-62. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกนข้อมูล PostScript ล่วงหน้า

เมื่อพิมพ์ด้วยไดร์เวอร์ PostScript เครื่องจะจำแนกภาพสีในเอกสารเป็นขาวดำ และการส่งออกจำนวนภาพและแผ่นกระดาษจริง อาจแตกต่างจากที่คาดไว้สำหรับสีดำและสีขาว
(หมายเลขการจัดการ: 7036, 18466)

ถ้าระบุข้อมูลพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว โดยใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ไม่รวมอยู่ในงานพิมพ์ อาจไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวได้อย่างถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 24956)

เมื่อระบุ สร้าง Booklet ด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ จำนวนที่คาดหวังของจำนวนภาพและแผ่นกระดาษอาจแตกต่างจากผลการพิมพ์จริงสำหรับสีและขาวดำในบางรุ่น
(หมายเลขการจัดการ: 29440)

เมื่อระบุ สร้าง Booklet ด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ PostScript และไม่ได้ระบุขนาดกระดาษที่ส่งออก ขนาดกระดาษที่คาดหวังอาจแตกต่างจากผลการพิมพ์จริง
(หมายเลขการจัดการ: 33698)

6-6-63. หมายเหตุและข้อจำกัดในการตรวจหาสี / สีดำและสีขาว

- เมื่อตั้งค่า [สีแบบอักษร] ของ TrustMarkingBasic (สำหรับญี่ปุ่น) เป็น [สีมาเจนต้า] หรือ [สีฟ้า] และพิมพ์เอกสารที่มีหน้าสีดำและสีขาว แผ่น / จำนวนภาพที่ส่งออกอาจถูกนับเป็น "ขาว-ดำ" แม้ในขณะที่หน้าขาว-ดำนั้นพิมพ์เป็นหน้าสี ในกรณีดังกล่าวข้างต้น การสแกนล่วงหน้าอาจตรวจไม่พบหน้าขาว-ดำเป็นหน้าสี
การใช้ TrustMarkingBasic (สำหรับญี่ปุ่น) และ DocuCentre Color 160/240/320/400/500/500CP หรือ TrustMarkingBasic 1.0 (สำหรับญี่ปุ่น) และ DocuPrint C3530 จะทำให้หน้าเหล่านี้ถูกนับเป็นเอาท์พุทขาว-ดำ

- เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีหน้าขาว-ดำเป็นรูปแบบสี แผ่นกระดาษ / จำนวนภาพที่ส่งออกอาจถูกนับเป็น "ขาว-ดำ" แม้ในขณะที่หน้าขาว-ดำนั้นพิมพ์เป็นหน้าสี ในกรณีดังกล่าวข้างต้น การสแกนล่วงหน้าอาจตรวจไม่พบหน้าขาว-ดำเป็นหน้าสี

- เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีหน้าขาว-ดำโดยที่ไม่ได้ตั้งค่า [สีแบบอักษร] เป็น [สีดำ] สำหรับลายน้ำ / ลายน้ำที่ปลอดภัย ที่อุปกรณ์ปลายทางการพิมพ์ แผ่นกระดาษ / จำนวนภาพที่ส่งออกอาจถูกนับเป็น "ขาว-ดำ" แม้ในขณะที่หน้าขาว-ดำนั้นพิมพ์เป็นหน้าสี ในกรณีดังกล่าวข้างต้น การสแกนล่วงหน้าอาจตรวจไม่พบหน้าขาว-ดำเป็นหน้าสี
(หมายเลขการจัดการ: 7783)

6-6-64. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวจาก Mac OS X

ถ้าคุณตั้งค่าพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวที่ [หน้าต่อแผ่น] ของ [เค้าโครง] ใน Mac OS X เมื่อพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต่อไปนี้ ค่าที่ตั้งไว้นั้นจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องในช่อง [พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว] ของคุณสมบัติงานพิมพ์

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวของคุณสมบัติงานพิมพ์จะแสดงขึ้นโดยการเลือกงานพิมพ์และคลิก [คุณสมบัติ] ใน [สถานะงานพิมพ์]> [รายการงานพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 8166)

6-6-65. ข้อมูลงานพิมพ์จาก Mac OS X หรือ Linux

ข้อมูลงานพิมพ์ไม่สามารถเรียกใช้ด้วยการสแกนล่วงหน้าเมื่อพิมพ์ใน Mac OS X หรือ Linux ดังนั้น อาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

(หมายเลขการจัดการ: 8341)

6-6-66. ข้อจำกัดเกี่ยวกับรุ่นที่สนับสนุนของการพิมพ์สี

หากไม่ได้ระบุ [การพิมพ์ขาว-ดำ] โดยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของรุ่นที่สนับสนุนการพิมพ์สี ภาพขาว-ดำอาจจะพิมพ์ในกระบวนการสีดำ (สี)
เนื่องจากจำนวนภาพและแผ่นภาพขาวดำมีการคำนวณเป็นการพิมพ์ขาว-ดำในการสแกนล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(หมายเลขการจัดการ: 10502)

6-6-67. หมายเหตุและข้อจำกัดในการสแกนล่วงหน้า

สำหรับการพิมพ์หลายชุด งานพิมพ์อาจถูกสร้างขึ้นเป็นหนึ่งชุด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ในกรณีนี้ จำนวนภาพจะถูกต้อง แต่จำนวนของแผ่นหรือข้อมูลปริมาณอาจจะไม่ได้รับอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์เอกสาร 2 หน้า 5 ชุด หน้าจอ [รายการงานพิมพ์] อาจแสดง [10 หน้า 1 ชุด]
นอกจากนี้ เมื่อพิมพ์เอกสาร 3 หน้า 5 ชุดเป็น 2 ด้าน [3 หน้า 10 แผ่น 5 ชุด] อาจจะแสดงเป็น [15 หน้า 8 แผ่น 1 ชุด]
(หมายเลขการจัดการ: 10568, 44896)

สำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน หน้าว่างสำหรับการปรับหน้าจะถูกแทรกโดยอัตโนมัติตามสภาพ เช่น จำนวนสำเนาที่ระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นที่ใช้
ในกรณีนี้ หน้าว่างที่ถูกแทรกจะถือเป็นหน้าขาวดำและเพิ่มเข้าในจำนวนของจำนวนภาพและแผ่น
(หมายเลขการจัดการ: 11043)

6-6-68. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อใช้ ContentsBridge Utility

เมื่อมีการใช้ ContentsBridge Utility เพื่อพิมพ์เอกสาร XML Paper Specification (XPS) โดยตั้งค่าขนาดกระดาษเป็นอัตโนมัติ ข้อมูลสำหรับขนาดกระดาษ ภาพพิมพ์สีดำ ภาพพิมพ์สี ส่งภาพสีดำ และ ส่งภาพสีจะไม่สามารถเรียกใช้ได้
คุณควรระบุขนาดกระดาษด้วย ContentsBridge Utility ก่อนที่จะทำการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 13653)

ไม่สามารถรับช่วงการพิมพ์ที่ตั้งค่าใน ContentsBridge Utility ด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าได้ ข้อมูลจำนวนภาพและแผ่นกระดาษจะถูกเรียกใช้สำหรับเอกสารที่พิมพ์โดยไม่ระบุช่วงการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 14269)

เมื่อพิมพ์ด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับ ContentsBridge Utility for Windows/ContentsBridge Utility for Macintosh/Print Utility for iOS/Print Utility for Android/Mac OS X ถ้าภาพขาว-ดำที่มีกระบวนการสีดำถูกรวมอยู่ด้วย เอาท์พุทจริงอาจแตกต่างจากที่คาดไว้สำหรับหน้าสีและหน้าขาว-ดำ ในกรณีดังกล่าว สำหรับภาพขาว-ดำที่มีกระบวนการสีดำ เครื่องพิมพ์อาจรู้จำกระบวนการสีดำแม้เมื่อรู้จำว่าเป็นขาว-ดำในการสแกนล่วงหน้า
ในกรณีดังกล่าว ความไม่สอดคล้องกันจะได้รับการแก้ไขโดยการพิมพ์หลังจากระบุ [ขาว-ดำ] ใน [เลือกโหมดสี] ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 19035)

เมื่อใช้ ContentsBridge Utility กรุณาระบุขนาดกระดาษด้วยกล่องรายการแบบหล่นลง [ขนาดกระดาษเอาท์พุท]
เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] โดยไม่ระบุขนาดกระดาษ ผลการสแกนล่วงหน้าสำหรับขนาดของกระดาษจะเป็น [ไม่ระบุ]
(หมายเลขการจัดการ: 21597)

เมื่อใช้ ContentsBridge Utility สำหรับ Windows ในการพิมพ์และได้เลือก [สร้าง Booklet] เป็น [เค้าโครง] จากการตั้งค่าการพิมพ์ (ใช้ภาษาการควบคุมงาน) ผลการพิมพ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากจำนวนที่คาดหวังของจำนวนภาพ / แผ่นกระดาษสำหรับสีและขาว-ดำ และขนาดกระดาษ
(หมายเลขการจัดการ: 33617)

6-6-69. หมายเหตุและข้อจำกัดระหว่างการสแกนล่วงหน้า (สำหรับญี่ปุ่น)

เมื่อระบุถาดไว้ในไดร์เวอร์ Windows(R) PostScript(R) คุณอาจไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลขนาดกระดาษ
(หมายเลขการจัดการ: 14779)

6-6-70. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกนข้อมูล PDF ล่วงหน้า

หากมีข้อมูลที่เกินขนาดหน่วยความจำอยู่สำหรับการแยกวิเคราะห์ไฟล์ PDF การสแกนล่วงหน้าอาจล้มเหลวและไม่สามารถเรียกใช้แอตทริบิวต์งานได้
ในกรณีเช่นนี้ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์เสริมของข้อมูลงานที่ตั้งค่าใน [การตั้งค่าการพิมพ์] > แท็บ [งานพิมพ์] จะถูกใช้เป็นผลการสแกนล่วงหน้า
(หมายเลขการจัดการ: 27035)

6-6-71. หมายเหตุเกี่ยวกับรูปแบบของอีเมล์ขาออกในระหว่างการพิมพ์อีเมล์

เมื่อรูปแบบอีเมล์ขาออกมีการตั้งค่าเป็น rich text และดำเนินการพิมพ์อีเมล์กับสิ่งที่แนบ จะไม่สามารถสร้างงานพิมพ์ได้เพราะไม่สามารถแยกวิเคราะห์อีเมล์เมื่อได้รับ ในกรณีนี้ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจะได้รับการตอบกลับไปยังผู้ส่ง
เมื่อดำเนินการพิมพ์อีเมล์ ให้ตั้งค่ารูปแบบอีเมล์เป็นข้อความหรือ HTML
(หมายเลขการจัดการ: 63038)

6-6-72. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติ [บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ] ในการพิมพ์ตามคำสั่ง

หลังจากที่หยุดพิมพ์ตามคำสั่ง จะต้องใช้เวลาสำหรับการส่งคืนจำนวนเงินส่วนที่จะหยุดไปยังบัญชีของคุณ
ดังนั้นเมื่อใช้คุณสมบัติ [บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ] ถ้าคุณพยายามที่จะดำเนินการพิมพ์ต่อ คุณอาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะยอดเงินไม่เพียงพอ
หากคุณต้องการที่จะดำเนินการพิมพ์ต่อ ให้ลองอีกครั้งหลังจากที่เข้าสู่ระบบอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
โดยการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ยอดคงเหลือจะได้รับการอัปเดตเป็นจำนวนเงินก่อนที่งานพิมพ์จะหยุดทำงาน
(หมายเลขการจัดการ: 63224)

6-6-73. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอต่างๆ ของการจัดการการพิมพ์

ถ้าหน้าจอต่างๆ ของการจัดการการพิมพ์ของ ApeosWare Management Suite ปรากฏบน Web เบราว์เซอร์และถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นระยะเวลานาน คุณจะไม่สามารถลองใช้งานได้
ในกรณีเช่นนี้ ให้รีสตาร์ท Web เบราว์เซอร์หรือเข้าสู่ระบบอีกครั้งหลังจากรีเฟรช
(หมายเลขการจัดการ: 65077)

6-6-75. หมายเหตุเกี่ยวกับชื่องานของปลายทางตามคำสั่งในการพิมพ์

รายการชื่องานและสถานะงานผ่านทางการพิมพ์ตามคำสั่งจะแสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์ กรณีที่ชื่องานยาว ชื่องานบางส่วนจะถูกตัดออก
(หมายเลขการจัดการ: 66080)

6-6-76. หมายเหตุเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร SSL

โปรดอย่าทำเครื่องหมาย [ต้องการ SSL] บน [การตั้งค่า SSL] สำหรับไซต์ IIS Web ที่เลือกขณะติดตั้ง Internet Information Service Manager
โปรดดูที่ URL (วิธีการถอดรหัสการติดต่อสื่อสาร (SSL) เมื่อตั้งค่า) ใต้ "การเตรียม" ในบทที่ 2 ของ "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม" เมื่อตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร SSL
(หมายเลขการจัดการ: 66026)

6-6-77. หมายเหตุเกี่ยวกับการเริ่มเซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทสำหรับงานพิมพ์

โปรดอย่าทำเครื่องหมาย [ต้องการ SSL] บน [การตั้งค่า SSL] สำหรับไซต์ IIS Web ที่เลือกขณะติดตั้ง Internet Information Service Manager
ในกรณีนี้ ให้ส่งงานพิมพ์หลังรอประมาณ 5 นาที
(หมายเลขการจัดการ: 66629)

6-6-78. หมายเหตุเกี่ยวกับการซิงค์เวลา

หากเวลาพีซีของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้ติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้ไม่ซิงค์กับเวลาพีซีของไคลเอ็นต์ซึ่งได้ติดตั้ง Popup Messenger ไว้ หน้าต่างป๊อปอัพจะไม่แสดงขึ้น หากหน้าต่างป๊อปอัพไม่แสดงขึ้น โปรดยืนยันการซิงค์เวลา
(หมายเลขการจัดการ: 54398)

6-6-79. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ Data Input Console สำหรับการลงทะเบียนชุดงาน 

ดำเนินงานต่อไปนี้ตามลำดับเมื่อใช้ Data Input Console เพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่ของอุปกรณ์กับเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล
เมื่อการดำเนินการต่อไปนี้ร่วมกัน ความเชื่อมโยงของอุปกรณ์กับเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลอาจล้มเหลว
(1) ลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยข้อมูลของอุปกรณ์และตั้งค่าแอตทริบิวต์ในระบบ
(2) ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลและตั้งค่าแอตทริบิวต์ในระบบ
(3) ระบุความเชื่อมโยงของเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลและอุปกรณ์ และตั้งค่าแอตทริบิวต์ในระบบ
(หมายเลขการจัดการ: 67449)

6-6-81. หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล

เมื่อสร้างเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล อย่าเลือก "Microsoft XPS Document Writer" ใน [เครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล] หากคุณเลือก "Microsoft XPS Document Writer" คุณจะไม่สามารถสร้างพอร์ต Windows ได้
หากเลือกผิด คุณต้องลบเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่เชื่อมโยงกับ "Microsoft XPS Document Writer" จากนั้นการสร้างพอร์ต Windows จึงจะสำเร็จได้
*XPS หมายถึง "XML Paper Specification"
(หมายเลขการจัดการ: 71390)

6-6-82. หมายเหตุเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์หยุดทำงาน

ในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์ หากเวอร์ชั่นของ Web Applications ของอุปกรณ์เป็น V5 และคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักได้ หรือเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักหยุดทำงาน จะส่งผลให้การพิมพ์ตามคำสั่งและการพิมพ์ของผู้ใช้ชั่วคราวไม่สามารถใช้งานได้
In this case, set the URL as follows.

(หมายเลขการจัดการ: 71696)

6-6-83. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้พร็อกซี HTTP ใน Popup Messenger

ในสภาพแวดล้อมไคลเอ็นต์ที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ Popup Messenger ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite   ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้
1. ตั้งค่าไม่ให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
2. ตั้งค่า [ไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายในเครื่อง]
3. ตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ใน [ข้อยกเว้น] สำหรับ [การตั้งค่าพร็อกซี]
(หมายเลขการจัดการ: 71831)

6-6-84. หมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินการแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน

หากมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นอื่นหลายตัวพร้อมกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน ApeosWare Management Suite อาจทำให้มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอและประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง
(หมายเลขการจัดการ: 71772)

6-6-85. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

เมื่อพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นที่เจาะจง อาจไม่สามารถพิมพ์หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษในตำแหน่งที่ระบุได้ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกัน
(ตัวอย่าง: เมื่อพิมพ์จาก Adobe Reader บน Windows หรือจาก OpenOffice Calc บน Mac OS X)
(หมายเลขการจัดการ: 7929, 22541)

หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษอาจไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้องในกรณีต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการจะพิมพ์ ระบบอาจไม่สามารถพิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ไม่ว่าจะใช้รายการใดต่อไปนี้ก็ตาม

(หมายเลขการจัดการ: 76017, 76130, 77342, 79863)

6-6-86. หมายเหตุเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุน XML Paper Specification (XPS)

เมื่อดำเนินการพิมพ์โดยใช้โปรแกรมควบคุมที่สนับสนุน XPS อาจทำให้เอาท์พุทที่ได้ไม่เป็นไปตามการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ หากคุณต้องการให้ได้เอาท์พุทตามการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ โปรดใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มาตรฐานของอุปกรณ์เอาท์พุทหรือเครื่องพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 76514)

6-6-87. หมายเหตุเกี่ยวกับกฎการพิมพ์

เมื่อมีการตั้งค่า [รูปแบบเอกสาร] ไว้สำหรับ 1 เงื่อนไขกฎการพิมพ์ ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ใน "ตัวเลือกโฟลเดอร์" ของ Windows
 - ตั้งค่า "ซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก" เป็นปิด
 (แสดงส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก)
(หมายเลขการจัดการ: 80508)

6-6-89. หมายเหตุเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

เมื่อมีการใช้งานโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ V4 จะทำให้ไม่สามารถพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่ได้ตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ Windows ไว้ได้ เมื่อใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ V4 ให้ใช้พอร์ต LPR สำหรับการพิมพ์

ชื่อรุ่นของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ V4 จะมีคำต่อท้ายว่า "V4"
ตัวอย่าง: FX ApeosPort-VI C7771 V4
(หมายเลขการจัดการ: 76383)

6-6-90. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์บนเว็บและการพิมพ์อีเมล์

ระบบอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์สำหรับการพิมพ์บนเว็บและการพิมพ์อีเมล์ได้อย่างถูกต้อง และอาจมีการพิมพ์งานทันทีหลังจากที่เริ่มบริการ ApeosWare Management Suite หากระบบไม่พิมพ์งานออกมา ให้รอประมาณ 10 นาที แล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 86460)

6-6-91. หมายเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการถอนการติดตั้ง Popup Messenger

คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มการถอนการติดตั้ง Popup Messenger

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ [Popup Messenger]
 2. คลิก [หยุด] เพื่อหยุด Popup Messenger
 3. คลิก [ปิด] เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ [Popup Messenger]

หาก Popup Messenger ไม่หยุด ระบบจะไม่สามารถดำเนินการถอนการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ทพีซี
เช่นเดียวกันกับกรณีที่คุณได้ถอนการติดตั้งไปแล้วและต้องการจะติดตั้งใหม่อีกครั้ง ให้รีสตาร์ทพีซีก่อนเริ่มการติดตั้งครั้งใหม่ เมื่อดำเนินการถอนการติดตั้ง Popup Messenger คุณจะต้องหยุด Popup Messenger จากกล่องโต้ตอบ [Popup Messenger] ก่อน จากนั้นจึงปิดกล่องโต้ตอบก่อนเริ่มการถอนการติดตั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 88120)

6-6-92. หมายเหตุเกี่ยวกับงานพิมพ์

ในบางกรณี ระบบอาจทำการยกเลิกงานพิมพ์ที่ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อย่างต่อเนื่อง
หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ให้รีสตาร์ท [World Wide Web Publishing Service]
คุณสามารถรีสตาร์ทบริการได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือก [เริ่ม] > [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ]
 2. เลือก [World Wide Web Publishing Service] จากรายการ และคลิก [หยุด]
  การบริการจะหยุดลง
 3. คลิก [เริ่ม]
  การบริการจะเริ่มขึ้น

(หมายเลขการจัดการ: 91900)

6-6-93. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษาในการตั้งค่าบริการแอพพลิเคชั่นบนเว็บ

เมื่อแอพพลิเคชั่นบนเว็บของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชัน "V5" อาจทำให้กล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นตามภาษาที่กำหนดได้ แม้ว่าจะมีการระบุภาษาที่แสดงไว้อยู่ในตัวเลือกภาษาของ URL ใน [การตั้งค่าบริการแอพพลิเคชั่นบนเว็บ] แล้วก็ตาม
ตัวอย่าง: EWB5: http://{ชื่อเซิร์ฟเวอร์ หรือ IP แอดเดรส}/MFD/?lang=en
(หมายเลขการจัดการ: 88299)

6-6-94. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์บนเว็บ, การพิมพ์อีเมล์, การพิมพ์บริการการจัดการไฟล์ และการพิมพ์แบบเคลื่อนที่

หากมีการพิมพ์ไฟล์ที่ไม่ใช่รูปแบบ PDF, XDW หรือ XML ในการพิมพ์บนเว็บ, การพิมพ์อีเมล์, การพิมพ์บริการการจัดการไฟล์ และการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ ไฟล์เหล่านี้อาจถูกพิมพ์ออกมาโดยมีเค้าโครงและจำนวนหน้าที่ต่างไปจากเอกสารต้นฉบับได้
ในกรณีนี้ ให้แปลงเอกสารต้นฉบับเป็นรูปแบบ PDF, XDW หรือ XML ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 97518)

6-6-95. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักในการกำหนดค่าแบบกระจายของเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์หยุดลง

เมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักในการกำหนดค่าแบบกระจายของเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์หยุดลง อาจส่งผลให้ฟังก์ชันต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้
คุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ได้ตามปกติเมื่อทำการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลัก

(หมายเลขการจัดการ: 94940, 101259)

6-6-96. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบบ 2 ด้านของ PostScript

หากคุณต้องการพิมพ์งานแบบ 2 ด้านหลายๆ สำเนาจากโปรแกรมควบคุม PostScript แบบมาตรฐานของ Mac OS ระบบจะพิมพ์หน้าสุดท้ายของสำเนาในชุดแรกลงบนด้านที่ 1 และหน้าแรกของสำเนาในชุดที่สองลงบนด้านที่ 2 ของกระดาษแผ่นเดียวกัน
เมื่อใช้โปรแกรมควบคุม PostScript ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ทางการ ระบบก็จะสามารถพิมพ์งานออกมาได้อย่างถูกต้อง

(หมายเลขการจัดการ: 100284)

6-6-97. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ Print Utility for iOS / Print Utility for Android เพื่อพิมพ์ 2 ด้านสำหรับการพิมพ์แบบหลายชุด

เมื่อดำเนินการพิมพ์ 2 ด้านสำหรับการพิมพ์แบบหลายชุดโดยใช้ Print Utility for iOS / Print Utility for Android อาจส่งผลให้ระบบแสดงจำนวนภาพได้ถูกต้อง แต่อาจไม่สามารถแสดงจำนวนแผ่นได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อทำพิมพ์เอกสารแบบ 1 หน้าจำนวน 5 ชุดให้เป็นการพิมพ์ 2 ด้าน ระบบอาจแสดงผลเป็น [5 หน้า 3 แผ่น 1 ชุด]

(หมายเลขการจัดการ: 101120)

6-6-98. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ Windows

หากมีการกำหนดทั้ง [ชื่อพอร์ต Windows] และ [ชื่อคิว LPR] ไว้ในการสร้างเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล ก็ไม่จำเป็๋นต้องเปลี่ยนพอร์ตเครื่องพิมพ์ Windows ให้เป็น [LPR Port] ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Windows
หากต้องการเปลี่ยนพอร์ตเครื่องพิมพ์เป็น [LPR Port] ก็ให้สร้างเครื่องพิมพ์ Windows ใหม่ขึ้นมา

(หมายเลขการจัดการ: 83376)

6-6-99. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าโหมดเก็บพัก

หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นการจัดการต้นทุน ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ไปที่โหมดเก็บพัก
ระบบอาจไม่สามารถหักค่าบริการการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องหากคุณไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์ไปที่โหมดเก็บพัก

(หมายเลขการจัดการ: 97198)

6-6-100. หมายเหตุเกี่ยวกับการยกเลิกงานจากอุปกรณ์

อาจมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการยกเลิกงานโดยใช้ปุ่มของอุปกรณ์ในขณะที่พิมพ์ตามคำสั่ง

(หมายเลขการจัดการ: 100066)

6-6-101. หมายเหตุเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ชั่วคราว

ตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชี Network Service เพื่อให้มีการควบคุมเต็มรูปแบบสำหรับโฟลเดอร์ที่ถูกตั้งไว้เป็นโฟลเดอร์ชั่วคราว

(หมายเลขการจัดการ: 103272)

6-6-102. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์จากบริการการจัดการไฟล์

เมื่อทำการพิมพ์จากบริการการจัดการไฟล์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่สร้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักให้เป็นปลายทางเอาท์พุทของเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล หากเลือกเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่สร้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชันการพิมพ์ จะทำให้มีข้อผิดพลาดการพิมพ์เกิดขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 103887)

6-6-103. หมายเหตุเกี่ยวกับการหยุดบริการ

เมื่อการสื่อสารกับอุปกรณ์หลายๆ เครื่องเกิดความล้มเหลวและบริการของ ApeosWare Management Suite หยุดลง อาจทำให้กระบวนการหยุดการทำงานนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลา และระบบอาจแสดงข้อผิดพลาดขึ้น
ซึ่งแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น กระบวนการหยุดการทำงานก็จะยังคงดำเนินการต่อ กรุณารอสักครู่และตรวจสอบอีกครั้งว่าบริการได้หยุดการทำงานลงเรียบร้อยแล้วในหน้าจอบริการของ Windows
(หมายเลขการจัดการ: 103192)

6-6-104. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร PostScript

คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ PostScript เพื่อให้สามารถพิมพ์ข้อมูล PostScript ได้
(หมายเลขการจัดการ: 103145)

6-6-105. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ XML Paper Specification (XPS)

หากงานพิมพ์มีรูปแบบไฟล์เป็น XML Paper Specification (XPS) สถานะของงานพิมพ์อาจหยุดที่ "สแตนด์บาย" และงานพิมพ์อาจไม่ถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์
ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกงานพิมพ์ที่มีสถานะ "สแตนด์บาย" และส่งงานพิมพ์ใหม่อีกครั้งโดยใช้รูปแบบอื่น (สั่งพิมพ์โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ART-EX หรือ PostScript)
(หมายเลขการจัดการ: 108011)

6-6-106. Notes on Printing Header/Footer with a Print Rule

หากคุณใช้ MultiWriter 8500N อาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษในหน้าเดียวกันได้ แม้ว่าคุณจะได้ตั้งค่าตัวเลือก [ระบุการตั้งค่าการพิมพ์] ในกฎการพิมพ์ไว้เป็น [พิมพ์หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ] และนำกฎการพิมพ์ดังกล่าวมาใช้กับงานพิมพ์แล้วก็ตาม
หากเครื่องไม่พิมพ์หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษออกมา ให้ทำการตั้งค่าหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษในแอพพลิเคชันการพิมพ์ไว้ล่วงหน้า
(หมายเลขการจัดการ: 108084)

6-6-107. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อทำการอัปเดตโดยมีงานพิมพ์ที่จัดเก็บไว้

หากคุณดำเนินการอัปเดตในขณะที่มีงานพิมพ์ที่จัดเก็บไว้อยู่ในระบบ อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ได้

(หมายเลขการจัดการ: 108569)

6-6-108. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีรูปแบบของข้อความในแนวตั้ง

การพิมพ์เอกสารที่มีรูปแบบของข้อความในแนวตั้งสำหรับการพิมพ์บนเว็บ, การพิมพ์อีเมล์, การพิมพ์บริการการจัดการไฟล์ และการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ ระบบอาจพิมพ์ข้อความออกมาในแนวนอน ในกรณีที่เกิดปัญหานี้ ให้แปลงเอกสารต้นฉบับเป็นรูปแบบ PDF, XDW หรือ XML ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ หรือให้สั่งพิมพ์จากโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 107511)

6-6-109. หมายเหตุเกี่ยวกับ [ประเภทงาน] ในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

ในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณต้องเลือก [ประเภทงาน] ให้เป็น [พิมพ์แบบปกติ] หากคุณเลือกประเภทงานแบบอื่น อาจส่งผลให้ระบบไม่พิมพ์งานออกมาแม้ว่างานพิมพ์ตามคำสั่งจะแสดงผลขึ้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
(หมายเลขการจัดการ: 108093)

6-6-110. หมายเหตุเกี่ยวกับภาษาที่ใช้แสดงของ Popup Messenger

หากไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาในหน้าจอผู้ดูแล ApeosWare Management Suite มาก่อน ภาษาที่ใช้แสดงของ Popup Messenger ก็จะเป็นไปตามการตั้งค่าภาษาของ Internet Explorer
(หมายเลขการจัดการ: 107551)

6-6-111. หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดกระดาษของถาด Bypass

เมื่อมีการใช้งานการพิมพ์ตามคำสั่งด้วยกระดาษที่ได้ใส่ไว้ในถาด Bypass และแม้ว่ากระดาษขนาด A4 จะหมด ระบบก็จะไม่สามารถตรวจพบได้และข้อความแจ้งให้ใส่กระดาษก็จะไม่ปรากฏขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 109145)

6-6-112. Notes on printing the new Japanese era name in Office documents

Apply the monthly roll-up KB4499151 to print the new Japanese era name in the printing of Office documents for Web Print, Print E-mail, and File Management Service.
However, the Japanese era name may not be printed correctly in the following cases.

(หมายเลขการจัดการ: 113370)

6-7. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงก์ไปยังคุณลักษณะการสแกน และบริการจัดการไฟล์

6-7-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการแจ้งเตือนงานสแกนที่เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการ

เมื่อคุณทำการสแกนกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น สถานะงาน "เสร็จสมบูรณ์" ที่แสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์จะบ่งบอกว่าการถ่ายโอนไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บชั่วคราวของเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite เสร็จสมบูรณ์
ผลที่ได้จากการประมวลผลภาพ การส่งมอบ หลังจากการถ่ายโอนจะไม่แสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์
สำหรับสถานะของงานสุดท้าย ให้ดู [ตั้งค่าบริการ] > [ตั้งค่าการสแกน] > [รายการงานสแกน] ที่หน้าจอผู้ดูแลระบบของ ApeosWare Management Suite นอกจากนี้ จะต้องมีสิทธิ์ของ [ตัวจัดการระบบ] หรือ [การจัดการงานของผู้ใช้ชั่วคราว] ในการเรียกดู [รายการงานสแกน]
(หมายเลขการจัดการ: 52530)

6-7-2. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงค์ไปยัง SharePoint

ในสภาพแวดล้อมซึ่งคุณสมบัติที่กำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการเชื่อมโยงของ SharePoint ถูกตั้งค่าเป็นคุณสมบัติที่กำหนดเองแบบบังคับ (ไม่มีค่าเริ่มต้น) แม้ว่าคุณสามารถลงทะเบียนเอกสาร เอกสารก็อาจจะถูกล็อคและไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้จดทะเบียน
(หมายเลขการจัดการ: 55108)

6-7-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้พร็อกซี HTTP

ข้อมูลพร็อกซี HTTP ซึ่งสามารถตั้งค่าใน [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งค่าเครือข่าย] ในหน้าจอผู้ดูแลระบบคือพร็อกซี HTTP เดียวที่อนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องรับรองความถูกต้อง 
ดังนั้น ในการเชื่อมโยงโดยใช้พร็อกซี HTTP ให้ใช้พร็อกซี HTTP ซึ่งอนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องรับรองความถูกต้อง

สำหรับการเชื่อมต่อไปยังบริการการจัดการไฟล์ผ่านพร็อกซี HTTP มีการสนับสนุนการเชื่อมต่อไปยัง Working Folder, Salesforce และ DocuShare เท่านั้น
 หากต้องการเชื่อมต่อไปยังบริการการจัดการไฟล์อื่น ให้เตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านพร็อกซี HTTP 
เฉพาะพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ HTTP ซึ่งอนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องรับรองความถูกต้องเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็นพร็อกซี HTTP ได้
ดังนั้น ให้ใช้พร็อกซี HTTP ซึ่งอนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องรับรองความถูกต้องใน [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งค่าเครือข่าย] > [HTTP] ในหน้าจอผู้ดูแลระบบ
(หมายเลขการจัดการ: 55498, 69690, 74951)

6-7-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการแยกเอกสาร

หากมีการตั้งค่าการแยกเอกสารไว้ใน [การตั้งค่าการประมวลผลภาพ], การแยกเอกสารจะถูกดำเนินการเมื่อรูปแบบไฟล์เอาท์พุทเป็นดังต่อไปนี้เท่านั้น สำหรับรูปแบบไฟล์เอาท์พุทที่ไม่ได้มีการระบุไว้ด้านล่าง เอกสารจะไม่ถูกแบ่งแต่จะแสดงผลเป็นไฟล์

- เมื่อโหมดแยกเป็น "แบ่งตามหน้าว่าง", "แบ่งตามการนับ Page" หรือ "แบ่งตาม Page ที่มีบาร์โค้ด"
 - PDF
 - PDF (การแปลง OCR)
 - PDF/A
 - Word
 - Excel
 - PowerPoint
 - TIFF (Multi-หน้า)
 - XML Paper Specification (XPS)

- เมื่อโหมดแยกเป็น "แบ่งตามขนาดไฟล์สูงสุด"
 - PDF/A
 - PDF (การแปลง OCR)
 - Word
 - Excel
 - PowerPoint

(หมายเลขการจัดการ: 55771,80143)

6-7-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ หรือคุณสมบัติลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์กับ ApeosPort-IV C2270/C3370/C4470/C5570/C3371

เมื่อใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ หรือคุณสมบัติลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์กับ ApeosPort-IV C2270/C3370/C4470/C5570/C3371 ก็จะถูกบันทึกไว้ในรายการบันทึกงานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นเป็นงานของผู้ดูแลระบบอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นแทนผู้ใช้ ApeosWare Management Suite
ดังนั้น เมื่ออ้างอิงรายการบันทึกงานที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นที่ใช้ Job Log Analyzer และ ApeosWare Image Log Management ส่วนหนึ่งของการติดต่อระหว่างผู้ใช้และรายการบันทึกงานอาจไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 55822)

6-7-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เครื่อง ApeosPort-IV C2270/C3370/C4470/C5570/C3371

เมื่อใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ หรือคุณสมบัติลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์กับ ApeosPort-IV C2270/C3370/C4470/C5570/C3371 แม้ว่าจะเลือก [ต้นฉบับถัดไป] ไว้ "คุณไม่ได้เป็นเจ้าของงานนี้" อาจแสดงขึ้นและการสแกนไม่ได้เริ่มต้น
หากต้องการใช้อุปกรณ์ อย่าเลือก [ต้นฉบับถัดไป]
(หมายเลขการจัดการ: 56088)

6-7-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการเรียงลำดับตามขนาดไฟล์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังคุณสมบัติ DocuShare

ในหน้าจอรายการเอกสารที่แสดงเมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DocuShare จากแผงควบคุมอุปกรณ์ การเรียงลำดับตามคุณลักษณะขนาดไฟล์จะไม่สามารถใช้ได้ เมื่อเรียงลำดับตามชื่อไฟล์ จะสามารถใช้วันที่อัปเดตได้
(หมายเลขการจัดการ: 56151)

6-7-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดตเอกสารที่ล็อคใน DocuShare

เอกสารใน DocuShare ซึ่งถูกล็อคไม่สามารถอัปเดตได้
เมื่อใช้คุณสมบัติลิงค์ไปยัง DocuShare เอกสารซึ่งถูกล็อคโดยผู้ใช้เองก็ไม่สามารถอัปเดตได้เช่นกัน
(หมายเลขการจัดการ: 56152)

6-7-9. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหา Working Folder

เงื่อนไข OR ไม่สามารถใช้ในคุณสมบัติการค้นหา Working Folder ได้
ดังนั้น อย่าใช้เงื่อนไข OR แม้สำหรับการค้นหาการเชื่อมโยง Working Folder โดยละเอียด
(หมายเลขการจัดการ: 56702)

6-7-11. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการการจัดการไฟล์ที่มีการเชื่อมโยง การดำเนินงานภายนอกบางอย่าง (การลบ สร้างโฟลเดอร์ย่อย) อาจถูกจำกัด เนื่องจากคุณสมบัติการเชื่อมโยง ApeosWare Management Suite ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ได้รับจากบริการการจัดการไฟล์ต่างๆ คุณสมบัติที่ถูกจำกัดโดยอย่างหลังจะไม่สามารถใช้ได้
นอกจากนี้สำหรับบริการคลาวด์ (Salesforce, Working Folder) คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ เมื่อการปรับเปลี่ยนไม่ได้คงความเข้ากันได้ของคุณสมบัติที่ใช้โดย ApeosWare Management Suite การดำเนินการจาก ApeosWare Management Suite อาจจะไม่พร้อมใช้งาน
(หมายเลขการจัดการ: 57406)

6-7-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยัง Intelledox Infiniti

เมื่อใช้ลิงค์ไปยังคุณลักษณะ Infiniti ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน Infiniti ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: 57800)

6-7-14. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอของอุปกรณ์ในลิงค์ไปยัง Infiniti

เมื่อแสดงรูปแบบ Infiniti บนหน้าจอของแผงควบคุมอุปกรณ์ แม้ว่าบางส่วนของการควบคุม ป้าย และปุ่มต่อไปนี้อาจจะหายไปและการแสดงผลอาจแตกต่างจาก Web เบราว์เซอร์ สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
- การควบคุม "Address Prompt"
การควบคุม "Group logic with Vertical display direction"
- ปุ่ม "Submit"
(หมายเลขการจัดการ: 58867)

6-7-15. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกน การพิมพ์ของลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์

เมื่อบัน​​ทึกเอกสารที่สแกนไปยังบริการการจัดการไฟล์และพิมพ์ไฟล์ เมื่อเกินค่าการหมดเวลาที่ 1 ชั่วโมง และกระบวนการไม่เสร็จสมบูรณ์ งานจะหยุดและสถานะของงานจะกลายเป็น "ออกโดยไม่คาดคิด"
ในกรณีเช่นนี้ ให้ดำเนินการแก้ปัญหา เช่น ลดขนาดไฟล์และตรวจสอบความเร็วเครือข่าย
(หมายเลขการจัดการ: 59357)

6-7-16. หมายเหตุเกี่ยวกับเส้นทางของไฟล์ของการสร้างเอกสาร

เมื่อเส้นทางของไฟล์ของเอกสารที่จะสร้างมีความยาวมากกว่าที่มีการกำหนดโดยบริการการจัดการไฟล์ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อจัดเก็บไปยังบริการการจัดการไฟล์
ปรับเส้นทางการจัดเก็บ ชื่อโฟลเดอร์ย่อย ชื่อไฟล์เพื่อให้ไม่เกินเส้นทางของไฟล์ที่กำหนดไว้โดยบริการการจัดการไฟล์
(หมายเลขการจัดการ: 59404)

6-7-17. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงค์ไปยัง DocuShare

คุณสมบัติที่กำหนดเองของเอกสารไม่ได้รับการอัพเดตในอัพเดตสแกนเมื่อเชื่อมโยง DocuShare
เมื่อเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองที่จำเป็นซึ่งไม่มีค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ DocuShare ค่าของคุณสมบัติที่กำหนดเองที่เพิ่มจะไม่ได้รับการตั้งค่าสำหรับเอกสารที่มีการลงทะเบียนแล้ว
ถ้าคุณพยายามที่จะดำเนินการอัพเดตสแกนสำหรับเอกสารดังกล่าว เนื่องจากค่าของคุณสมบัติที่กำหนดเองที่ไม่สามารถอัพเดตได้ คุณสมบัติที่จำเป็นจะไม่ได้รับการตั้งค่า และการอัพเดตเอกสารจะล้มเหลว
เมื่อดำเนินการอัพเดตสแกนสำหรับเอกสารที่ไม่ได้มีการตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองที่จำเป็น ให้เข้าถึง DocuShare ด้วย Web เบราว์เซอร์และดำเนินการหลังจากตั้งค่าคุณสมบัติ

เมื่อเชื่อมโยงไปยัง DocuShare จะต้องติดตั้ง DocuShare Options Server Common Software 6.6.14 หรือใหม่กว่าในเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง DocuShare/DocuShare CPX/DocuShare Express ทำงานอยู่ 
สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง โปรดดูที่คู่มือการติดตั้ง DocuShare 
(หมายเลขการจัดการ: 59545, 69690) 

6-7-18. เมื่อแสดงรูปขนาดย่อของบริการการจัดการไฟล์

เวลาที่ใช้ในการแสดงภาพขนาดเล็กจะขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์และจำนวนหน้าของเอกสาร
ดังนั้นแม้เอกสารที่มีจำนวนหน้าเท่ากัน ถ้ารูปแบบไฟล์แตกต่างกัน เวลาสำหรับการแสดงผลก็จะแตกต่างกัน
(หมายเลขการจัดการ: 59874)

6-7-19. หมายเหตุเกี่ยวกับอัพเดตสแกนของเอกสาร

ในอัพเดตสแกนของบริการการจัดการไฟล์ รองรับการสร้างเพียง 1 เอกสารเท่านั้น เมื่อสร้างหลายเอกสาร "เสร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยความผิดพลาด" จะเกิดขึ้น อย่าดำเนินการต่อไปนี้ในอัพเดตสแกน
- เลือกเอกสารหน้าเดียว (JPEG, TIFF หน้าเดียว) และดำเนินการสแกนเอกสารที่มีหลายหน้า
- เลือกเอกสารหลายหน้า (PDF, DocuWorks, เอกสาร Office) และทำการสแกนโดยแยกเอกสาร
(หมายเลขการจัดการ: 60207)

6-7-20. หมายเหตุเกี่ยวกับไฟล์ที่ถูกลบในลิงค์ไปยัง Salesforce

เมื่อไฟล์ที่แนบในประเภทของ "พันธมิตรทางธุรกิจ" หรือ "การประชุมทางธุรกิจ" ถูกลบเมื่อมีการเชื่อมโยง Salesforce ไฟล์ที่ถูกลบจะแสดงพร้อมกับชื่อไฟล์ "The file is no longer available." เมื่อคุณเข้าถึง Salesforce จาก Web เบราว์เซอร์
เมื่อคุณเข้าถึง Salesforce จากอุปกรณ์ ไฟล์ข้างต้นอาจแสดงขึ้นด้วย แต่ไม่สามารถอัพเดตหรือพิมพ์ไฟล์ได้ อย่าใช้ไฟล์
(หมายเลขการจัดการ: 60445)

6-7-21. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กำหนดเองของ DocuShare

แม้ว่าค่าสูงสุดและต่ำสุดจะสามารถตั้งค่าได้เมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองชนิด Float บนเซิร์ฟเวอร์ DocuShare
การตรวจสอบสูงสุด ต่ำสุด จะไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับค่าเมื่อป้อนด้วยอุปกรณ์ เมื่อ "ออกโดยไม่คาดคิด" เกิดขึ้นเมื่อมีการสแกนด้วยค่าที่อยู่นอกช่วง ให้ป้อนค่าที่อยู่ในช่วง
(หมายเลขการจัดการ: 60991)

6-7-22. หมายเหตุเกี่ยวกับการอนุญาตการเข้าถึงโฟลเดอร์ของฉันของลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์ (โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)

เมื่อเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์ โฟลเดอร์ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น [สถานที่เก็บ] ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในการจัดการผู้ใช้ของ ApeosWare Management Suite จะแสดงเป็นแท็บ [โฟลเดอร์ของฉัน] สามารถตรวจสอบโฟลเดอร์ [สถานที่เก็บ] ได้ใน [คุณสมบัติของผู้ใช้] ของหน้าจอผู้ใช้
สำหรับการเข้าถึง [โฟลเดอร์ของฉัน] ข้อมูลการตรวจสอบที่ตั้งค่าผ่านทาง [การตั้งค่าบริการการจัดการไฟล์] > [การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน] ของหน้าจอผู้ใช้จะถูกนำมาใช้ เมื่อใช้คุณลักษณะโฟลเดอร์ของฉัน ให้ตั้งค่าข้อมูลการตรวจสอบที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ของ [สถานที่เก็บ]
(หมายเลขการจัดการ: 61197)

6-7-23. หมายเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ของการตรวจสอบเฉพาะที่ การตรวจสอบระยะไกล

เมื่อใช้สแกนไปยังอีเมล์ ลิงค์ไปยังคุณลักษณะบริการการจัดการไฟล์ในอุปกรณ์ของการตรวจสอบเฉพาะที่ การตรวจสอบระยะไกล การจัดการต้นทุนจะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลของ [บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น] ที่ตั้งค่าไว้สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งค่า [บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น] ล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้
ถ้าไม่ได้ตั้งค่า [บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น] การดำเนินงานของผู้ใช้จะถูกบันทึกเป็น "บันทึกการดำเนินงานของผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก" หลังจากการดำเนินงาน ให้เข้าสู่ [พิมพ์/งาน] > [การจัดการต้นทุน] > [รายการงานที่ไม่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้] ของหน้าจอผู้ใช้ ApeosWare Management Suite ด้วย Web เบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมโยงบัญชีและงาน
(หมายเลขการจัดการ: 61669)

6-7-24. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกนไปยังอีเมล์ ลิงค์ไปยังคุณสมบัติ RightFax

ในการสแกนไปยังอีเมล์ และลิงค์ไปยังคุณสมบัติ RightFax ผู้รับสูงสุดที่คุณสามารถส่งให้คือ 15 เมื่อมีการเพิ่มผู้รับมากกว่า 15 คน การส่งอาจล้มเหลว
(หมายเลขการจัดการ: 62217)

6-7-25. เมื่อใช้เวอร์ชั่นของ Web Applications V4 สำหรับสแกนไปยังอีเมล ลิงค์ไปยัง RightFax

เมื่อเลือก V4 สำหรับ [เวอร์ชั่นของ Web Applications] ใน [การตั้งเบราเซอร์ของเว็บ] สำหรับอุปกรณ์ และหน้าจอแก้ไขของสแกนไปยังเนื้อหาอีเมล์ หรือใบปะหน้าของลิงค์ไปยัง RightFax ถูกเปิด อาจมีการเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดที่ไม่คาดคิดบนหน้าจอแก้ไข
เมื่อใช้เวอร์ชั่นของ Web Applications V4 ให้ส่งโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอแก้ไขเนื้อหาหรือใบปะหน้า หรือลบตัวแบ่งบรรทัดที่เพิ่มเมื่อเปิดหน้าจอแก้ไข ปิดหน้าจอแก้ไข แล้วจึงส่ง
ในอุปกรณ์ที่สามารถเลือก V5 ได้สำหรับเวอร์ชั่นของ Web Applications ให้ใช้ V5
(หมายเลขการจัดการ: 62900)

6-7-26. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่า [การบีบอัดสูง (MRC)] ใน [การตั้งค่าการสแกน] เป็น [เปิด]

เมื่อตั้งค่า [การบีบอัดสูง (MRC)] ใน [การตั้งค่าการสแกน] ไว้ที่ [เปิด] การประมวลผลภาพ การแยกเอกสารซึ่งตั้งค่าใน [การตั้งค่าการประมวลผลภาพ] จะไม่สามารถประมวลผลได้
เมื่อประมวลผลภาพ แยกเอกสารแยก ให้เลือกตัวเลือกอื่นๆ ใน [รูปแบบไฟล์]
(หมายเลขการจัดการ: 63313)

6-7-28. หมายเหตุเกี่ยวกับการยกเลิกงานในระหว่างการสแกนสำหรับการแสดงตัวอย่าง หรือหน้าจอการสแกน

เมื่อมีการยกเลิกการดำเนินการในระหว่างการสแกนของการแสดงตัวอย่าง หรือหน้าจอการสแกน ระบบอาจยังคงแสดงหน้าจอการดำเนินการอยู่ แม้ว่างานจะถูกยกเลิกจากอุปกรณ์ไปแล้วก็ตาม หากมีปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ดำเนินการยกเลิกใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อความ [กำลังสแกน] สำหรับงานที่ยกเลิกไปแล้วปรากฏขึ้นในหน้า [รายการงานสแกน] และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (90 นาที) ระบบจึงจะแสดงผลเป็น [เสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด]
(หมายเลขการจัดการ: 63662)

6-7-29. หมายเหตุเกี่ยวกับการส่งออกในรูปแบบไฟล์ TIFF, XML Paper Specification (XPS)

เมื่อส่งออกเอกสารที่แสดงในรูปแบบไฟล์ TIFF, XPS ขนาดไฟล์อาจเพิ่มขึ้นกับการประมวลผลภาพ ดังนั้น ปัญหาเช่น ไม่สามารถส่งอีเมล์พร้อมสิ่งที่แนบ การใช้พื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นอาจเกิดขึ้น
ในกรณีดังกล่าว อย่าใช้การประมวลผลภาพ หรือส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบอื่น
(หมายเลขการจัดการ: 63841, 64538)

6-7-32. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงค์ไปยัง Salesforce 

สำหรับการเชื่อมโยงไปยัง Salesforce จะรองรับเฉพาะ Sales Cloud ที่สามารถใช้ Web Service API ได้เท่านั้น 
โปรดดูข้อมูลจากองค์กร Salesforce สำหรับการเปรียบเทียบคุณลักษณะตามรุ่นของ Sales Cloud 
(หมายเลขการจัดการ: 69690) 

6-7-33. หมายเหตุเกี่ยวกับลิงค์ไปยัง RightFax 

เมื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ RightFax ใน [การตั้งค่าบริการ] > [บริการการจัดการไฟล์] > [การตั้งค่า RightFax]ให้ตั้งค่า URL รวมถึงหมายเลขพอร์ตที่ใช้โดย RightFax Advanced Web Services 
หมายเลขพอร์ตเริ่มต้นคือ 9001 

 ตัวอย่างการตั้งค่า: http://{ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP}:9001/
(หมายเลขการจัดการ: 69690) 

6-7-34. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะการสแกน/ลิงค์ไปยังคุณลักษณะบริการการจัดการไฟล์ใน ApeosPort-IV ซีรีส์ 

เมื่อใช้คุณลักษณะการสแกน/ลิงค์ไปยังคุณลักษณะบริการการจัดการไฟล์ใน ApeosPort-IV ซีรีส์ คุณอาจไม่สามารถบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบน Windows Server 2012 R2
เกี่ยวกับปัญหานี้ สามารถแก้ไขด้วยการอัปเดตซึ่งแจ้งไว้โดย Microsoft 
http://support.microsoft.com/kb/2887595
หากเกิดปัญหานี้ ให้ใช้การอัปเดตก่อนใช้คุณลักษณะการสแกน/ลิงค์ไปยังคุณลักษณะบริการการจัดการไฟล์ 
(หมายเลขการจัดการ: 64079) 

6-7-35. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ Google Chrome เพื่ออัพเดตการตั้งค่าสำหรับลิงก์ไปยังบริการการจัดการไฟล์

เมื่อใช้ Google Chrome เพื่ออัพเดตการตั้งค่าสำหรับลิงก์ไปยังบริการการจัดการไฟล์ คลิกขวาที่ไอคอนของคอลัมน์ [การดำเนินการ] ในหน้า [การตั้งค่าบริการ] > [การตั้งค่าบริการการจัดการไฟล์] > [การตั้งค่า {แต่ละปลายทางลิงก์}] และเลือก [คุณสมบัติ]
กล่องโต้ตอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะคลิกที่ลิงก์
(หมายเลขการจัดการ: 70614)

6-7-36. เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร PDF/A ที่สร้างโดยใช้ ApeosWare Management Suite 2.0/2.0.0.1

เมื่อเอกสาร PDF/A ที่สร้างโดยใช้ ApeosWare Management Suite 2.0/2.0.0.1 ถูกบันทึกไปยังบริการการจัดการไฟล์ คุณจะไม่สามารถพิมพ์เอกสารนั้นด้วยตัวเลือก [พิมพ์เอกสารที่บันทึก] ในคุณสมบัติการเชื่อมโยงบริการการจัดการไฟล์ได้
เมื่อพิมพ์เอกสาร PDF/A ดังกล่าว ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น เช่น Adobe Reader
(หมายเลขการจัดการ: 70750)

6-7-38. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อทำการดำเนินงานโดยไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงในการเชื่อมโยง Google Drive

มีสถานะ "กำลังออกโดยไม่คาดคิด" เกิดขึ้นและงานไม่ได้รับการประมวลผล เมื่อดำเนินการสแกนที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน Google Drive ซึ่งมีการกำหนดค่าสิทธิ์ในการอ่านเท่านั้น หากมีสถานะของงานเป็น "กำลังออกโดยไม่คาดคิด" ให้ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของโฟลเดอร์หรือไฟล์ใน Google Drive อีกวิธีหนึ่ง ให้ดำเนินการสแกนที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน Google Drive ซึ่งมีการกำหนดค่าสิทธิ์ในการเขียน
(หมายเลขการจัดการ: 57015)

6-7-39. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการสแกนโดยตรงใต้รายการที่ใช้ร่วมกันของ Google Drive

เอกสารที่สแกนจะถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ของฉัน เมื่อดำเนินการสแกนโดยตรงใต้รายการที่ใช้ร่วมกันของ Google Drive ในการเชื่อมโยง Google Drive นอกจากนี้ เนื่องจากการสร้างโฟลเดอร์โดยตรงใต้รายการที่ใช้ร่วมกันไม่ได้รับการสนับสนุน หากคุณเลือก [สร้างโฟลเดอร์ย่อย] จะส่งผลให้งานสแกนมีสถานะ "กำลังออกโดยไม่คาดคิด" อย่าเลือก [สร้างโฟลเดอร์ย่อย]
(หมายเลขการจัดการ: 57722)

6-7-40. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการค้นหาใน Google Drive

เมื่อคุณเข้าถึงและค้นหาใน Google Drive จากอุปกรณ์ เอกสารที่มีชื่อเรื่องนำหน้าตรงกับสตริงที่ระบุจะถูกค้นหา ดังนั้น เมื่อคุณเข้าถึง Google Drive ด้วยเว็บเบราว์เซอร์จากพีซีโดยใช้กล่องค้นหา ผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน
(หมายเลขการจัดการ: 58508)

6-7-41. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ Google Office สำหรับการอัพเดตเอกสารใน Google Drive

ใน ApeosWare Management Suite แม้ว่าคุณจะสามารถทำการแสดงรูปขนาดย่อและพิมพ์สำหรับเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Office แต่คุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้สำหรับ Google เอกสาร ดังนั้น หากคุณอัพเดตเอกสาร Microsoft Office ที่จัดเก็บไว้ใน Google Drive โดยใช้ Google Office คุณสมบัติการแสดงรูปขนาดย่อและพิมพ์จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะถูกบันทึกในรูปแบบของ Google เอกสาร
(หมายเลขการจัดการ: 59948)

6-7-42. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ [สแกนไปยังอีเมล์], [สแกนไปยังบริการการจัดการไฟล์] ในอุปกรณ์ที่มีวิธีการตรวจสอบเป็น [การตรวจสอบเฉพาะที่] หรือ [การตรวจสอบระยะไกล]

เมื่อคุณใช้ [สแกนไปยังอีเมล์], [สแกนไปยังบริการการจัดการไฟล์] ในอุปกรณ์ที่มีวิธีการตรวจสอบเป็น [การตรวจสอบเฉพาะที่] หรือ [การตรวจสอบระยะไกล] และป้อนข้อมูลการตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยแป้นพิมพ์ ให้ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในระบบให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เพราะหากมีการป้อนข้อมูลตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบในขณะที่ทำการสแกนได้
(หมายเลขการจัดการ: 76615)

6-7-43. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการเอาท์พุทเอกสารขาวดำและเอกสารสีที่ปะปนกันในรูปแบบ TIFF

เมื่อคุณเอาท์พุทเอกสารขาวดำและเอกสารสีที่ปะปนกันเป็นรูปแบบ TIFF ในคุณสมบัติการเชื่อมโยงสำหรับสแกนไปยังอีเมล์/สแกนไปยังบริการการจัดการไฟล์ ขนาดไฟล์อาจเพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการประมวลผลภาพ เช่น การแยกเอกสาร เมื่อเทียบกับไม่ได้ประมวลผล ในกรณีนี้ หากคุณเอาท์พุทเป็นไฟล์รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ TIFF จะทำให้ได้ขนาดไฟล์ประมาณเท่ากันกับเมื่อไม่มีการดำเนินการประมวลผลภาพ
(หมายเลขการจัดการ: 63841)

6-7-44. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการเลือก PDF (การแปลง OCR), Word, Excel หรือ PowerPoint ใน [รูปแบบไฟล์]

เมื่อเลือก PDF (การแปลง OCR), Word, Excel หรือ PowerPoint ใน [รูปแบบไฟล์] การรับรู้ผล OCR จะไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องหากการวางแนวของเอกสารที่สแกนไม่ใช่แนวตั้ง ทั้งนี้ระบบจะรับรู้ผล OCR ได้อย่างถูกต้อง หากคุณตั้งค่าเอกสารไว้เป็นแนวตั้งจากตัวเลือกการตั้งค่าการวางแนวหรือเลือก [การหมุนอัตโนมัติ]
(หมายเลขการจัดการ: 65862)

6-7-45. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานคุณสมบัติ OCR

คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานคุณสมบัติ OCR ในกรณีต่อไปนี้
- เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้พีซีเครื่องอื่นเนื่องจากข้อบกพร่องในเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite และเซิร์ฟเวอร์ OCR เป็นต้น
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์/IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite และเซิร์ฟเวอร์ OCR

ปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่งโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแล ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้ และย้ายไปยังโฟลเดอร์ sdm
   cd {INSTALL_DIR}\Utils\sdm
   {INSTALL_DIR} คือโฟลเดอร์การติดตั้งของ ApeosWare Management Suite
   ในตำแหน่ง "C:\Program Files\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2" หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น
2. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้เพื่อระบุข้อมูลการปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน
   SDMCommand -o search -a sdm:REGISTERED_DATE
3. เพราะเหตุนี้ จึงอาจมีรายการต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่า {ชื่อโฮสต์} คือชื่อโฮสต์ของเครื่องพีซีสำหรับการปิดใช้งาน
   SDM/LIC/USED/ScanOCR/{ชื่อโฮสต์}
   SDM/LIC/USED/OCRService/{ชื่อโฮสต์}
   SDM/LIC/USED/OmniPageBarcodeReader/{ชื่อโฮสต์}
4. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
   ใช้คำสั่งที่เหมาะสมโดยดูตามผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2
   SDMCommand -x -o delete -n SDM/LIC/USED/ScanOCR/{ชื่อโฮสต์}
   SDMCommand -x -o delete -n SDM/LIC/USED/OCRService/{ชื่อโฮสต์}
   SDMCommand -x -o delete -n SDM/LIC/USED/OmniPageBarcodeReader/{ชื่อโฮสต์}
5. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้ และตรวจสอบว่าไม่มีการแสดงชื่อโฮสต์ของพีซีสำหรับการปิดใช้งาน
   SDMCommand -o search -a sdm:REGISTERED_DATE

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการเปลี่ยนไปใช้พีซีเครื่องอื่น
6. เรียกใช้งานคุณสมบัติ OCR ในเซิร์ฟเวอร์ OCR ที่เปลี่ยนทดแทน
7. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้ และตรวจสอบว่ามีการอัพเดตอย่างถูกต้อง
   SDMCommand -o search -a sdm:REGISTERED_DATE
   ตรวจสอบว่ามีการแสดงชื่อโฮสต์ของพีซีที่เปลี่ยนทดแทนในผลลัพธ์ของคำสั่ง
   SDM/LIC/USED/ScanOCR/{ชื่อโฮสต์ใหม่}
   SDM/LIC/USED/OCRService/{ชื่อโฮสต์ใหม่}
   SDM/LIC/USED/OmniPageBarcodeReader/{ชื่อโฮสต์ใหม่}
8. เลือก [เริ่ม] > [การตั้งค่า] > [แผงควบคุม] > [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ] จากเมนู Windows และให้รีสตาร์ท [World Wide Web Publishing Service] จากหน้าต่าง [บริการ] ที่ปรากฏ
(หมายเลขการจัดการ: 78812, 86585, 95838)

6-7-46. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับ [แสดงหน้าจอยืนยันค่าบริการ]

หากมีการดำเนินการ 2 รายการนี้พร้อมกัน อาจทำให้งานสแกนที่เกี่ยวข้องมีสถานะเสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาดได้ หลังจากที่ยังคงดำเนินการสแกนอยู่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
- การเปลี่ยนแปลงตัวเลือก [แสดงหน้าจอยืนยันค่าบริการ] โดยผู้ดูแล
  ([การตั้งค่าบริการ] > [การตั้งค่าการสแกน] > [การตั้งค่าทั่วไป] > [การตั้งค่าอื่นๆ] > [แสดงหน้าจอยืนยันค่าบริการ])
- เมื่อผู้ใช้เรียกใช้การ[สแกนไปยังอีเมล์]หรือการเชื่อมต่อไปยังบริการการจัดการไฟล์

ให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน [แสดงหน้าจอยืนยันค่าบริการ] ในระหว่างที่กำลังดำเนินการงานสแกนอยู่
หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ให้ทำการสแกนใหม่อีกครั้ง และการดำเนินการก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 79450)

6-7-47. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ OCR

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ OCR คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตชื่อโฮสต์ในเซิร์ฟเวอร์ OCR และเซิร์ฟเวอร์หลักใหม่อีกครั้ง โปรดทำการรีเซ็ตตามขั้นตอนต่อไปนี้
- รีเซ็ตในเซิร์ฟเวอร์ OCR
 1. ดำเนินการ "การตั้งค่าชื่อโฮสต์" ในเซิร์ฟเวอร์ OCR

- รีเซ็ตในเซิร์ฟเวอร์หลัก
 1. ดำเนินการ "OCR Config Utility" ในเซิร์ฟเวอร์หลัก (เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง ApeosWare Management Suite ไว้)
 2. ลบชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรสเดิมในเซิร์ฟเวอร์ OCR
 3. ตั้งชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรสใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ OCR
(หมายเลขการจัดการ: 79667)

6-7-48. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อทำการแนบไฟล์ในคุณสมบัติการ[สแกนไปยังอีเมล์]

เมื่อใช้คุณสมบัติการ[สแกนไปยังอีเมล์] หากมีการสร้างเอกสารที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (5MB) สำหรับเอกสาร 1 รายการ อาจส่งผลให้งานที่เกี่ยวข้องมีสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาดและระบบอาจไม่สามารถส่งอีเมล์ออกไปได้
นอกจากนี้ หากเอกสาร 1 รายการที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (5MB) นั้นรวมอยู่ในการเอาท์พุทเอกสารหลายๆ รายการ เช่น การแยกเอกสาร ก็อาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ออกไปได้ เนื่องจากงานทั้งหมดจะมีสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด*

*เมื่อมีการเอาท์พุทเอกสารหลายๆ รายการใน 1 งาน เช่น ใช้การแยกเอกสาร ให้แนบเอกสารต่างๆ ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (5MB) ลงใน 1 อีเมล์ ส่วนเอกสารที่มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (5MB) ให้แนบเอกสารลงในอีเมล์อื่นแยกต่างหาก ดังนั้นคุณอาจพบได้ว่าใน 1 งานอาจมีการส่งอีเมล์มากกว่าหนึ่งเมล์ขึ้นไป
เมื่อเกิดสถานะงานเสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด ให้กำหนดค่าการแยกเอกสาร จากนั้นจึงสแกนอีกครั้งเพื่อไม่ให้เอกสารมีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (5MB) หรือให้ใช้การเชื่อมโยงไปยังคุณสมบัติบริการการจัดการไฟล์ และแจ้งตำแหน่งจัดเก็บโดยอีเมล์
(หมายเลขการจัดการ: 80103)

6-7-50. หมายเหตุเกี่ยวกับการค้นหาโฟลเดอร์หรือเอกสารในลิงค์ไปยัง SharePoint

เมื่อดำเนินการค้นหาจากหน้าแรกในลิงค์ไปยัง SharePoint ซึ่ง URL หน้าแรก SharePoint ถูกตั้งค่าเป็น [URL เซิร์ฟเวอร์ SharePoint] ชื่อไซต์เท่านั้นที่จะเป็นเป้าหมายการค้นหา โดยจะไม่มีการค้นหาที่โฟลเดอร์และเอกสารภายในไซต์ หากต้องการค้นหาโฟลเดอร์หรือเอกสารภายในไซต์ ให้ตั้งค่า URL ของไซต์เป็น [URL เซิร์ฟเวอร์ SharePoint] หรือดำเนินการค้นหาหลังจากเลือกให้ไซต์เป็นเป้าหมายการค้นหา
(หมายเลขการจัดการ: 80145)

6-7-51. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงรูปขนาดย่อและการสั่งพิมพ์ในคุณสมบัติลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์

เมื่อใช้คุณสมบัติลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์เพื่อพิมพ์ การแสดงรูปขนาดย่อและการสั่งพิมพ์อาจจะไม่สามารถใช้กับเอกสารรูปแบบ TIFF หลายหน้าหรือเอกสารที่ได้รับการปกป้องโดยระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับเอกสารดังกล่าว ให้เรียกใช้เอกสารโดยเข้าไปที่บริการการจัดการไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ แล้วใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 80537)

6-7-52. หมายเหตุเกี่ยวกับการเลือก XML Paper Specification (XPS) สำหรับรูปแบบไฟล์เอาท์พุท

เมื่อใช้คุณสมบัติ [สแกนไปยังอีเมล์] หรือเชื่อมต่อไปยังการสแกนและบริการการจัดการไฟล์ และมีการเลือก XML Paper Specification (XPS) ไว้สำหรับรูปแบบไฟล์เอาท์พุท อาจทำให้งานสแกนมีสถานะเป็น "กำลังออกโดยไม่คาดคิด" ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารที่สแกน เมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เลือก [ยกเลิก] สำหรับงานที่กำลังออกโดยไม่คาดคิด โดยไปที่ [พิมพ์/งาน] > [งานสแกนของฉัน] > [รายการงานสแกน] แล้วเลือกรูปแบบอื่นสำหรับไฟล์เอาท์พุท จากนั้นจึงเริ่มการสแกนใหม่อีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 80982)

6-7-53. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ลิงค์ไปยัง DocuShare

เมื่อทำการลิงค์ไปยัง DocuShare กรุณาอย่าใช้ "คุณสมบัติพื้นที่*" ของ DocuShare หากมีการสร้างพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์ DocuShare อาจทำให้การดำเนินงานสำหรับการสแกนหรือการพิมพ์ที่มีการใช้ลิงค์ไปยัง DocuShare ไม่สามารถใช้งานได้
 * นี่ไม่ใช่คุณสมบัติพื้นที่ทำงาน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการใช้คุณสมบัติพื้นที่ทำงาน
(หมายเลขการจัดการ: 81921)

6-7-54. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการเชื่อมโยงไปยัง DocuShare

ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารได้โดยตรงที่ด้านล่างหน้าแรกของเว็บไซต์หรือพื้นที่ของ DocuShare ดังนั้น หากทำการสแกนโดยเลือกที่ด้านล่างหน้าแรกของเว็บไซต์หรือพื้นที่โดยตรงโดยใช้การเชื่อมโยงไปยัง DocuShare งานจะเสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกงานที่เกี่ยวข้องในรายการงาน เลือกการรวบรวมที่สามารถจัดเก็บเอกสารได้ จากนั้นให้ทำการสแกนอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 86537)

6-7-55. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินการค้นหา Salesforce

ข้อจำกัดต่อไปนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการค้นหาที่จะใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง Salesforce นั้นไม่สามารถใช้ได้
- ในระหว่างการค้นหา จะต้องป้อนข้อความที่ใช้ในการค้นหาที่มีอักขระมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป
- หากมีการระบุ "ชื่อ/ชื่อเรื่อง" ไว้ในการค้นหา อาจทำให้รายการต่างๆ ที่อยู่ใน "ชื่อ" และ "ชื่อเรื่อง" รวมทั้งรายการต่างๆ ใน "บทสรุป" และ "ป้ายฉลาก" ปรากฏขึ้นสำหรับข้อความที่ระบุได้
- เมื่อระบุข้อความสำหรับเป้าหมายการค้นหา คุณอาจใช้ "*" ในข้อความได้ แต่คำแรกนั้นจะต้องเหมือนกัน
 ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณระบุ "sample*" ผลการค้นหาที่ได้ก็อาจมี "sample 1.pdf" รวมอยู่ด้วย แต่หากคุณระบุ "samp*" ก็จะไม่พบว่ามี "sample 1.pdf" อยู่ในผลการค้นหา
- เมื่อคุณเข้าใช้ Salesforce ด้วยเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องพีซี และดำเนินการค้นหาด้วยกล่องค้นหา ผลที่ได้ก็อาจแตกต่างกัน
(หมายเลขการจัดการ: 90066)

6-7-56. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังบริการการจัดการไฟล์ (โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)

หากมีผู้ใช้หลายคนเข้าใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในเวลาพร้อมๆ กันในขณะที่เครือข่าย Windows อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Workgroup อาจทำให้ระบบต้องใช้เวลาสักครู่ในการแสดงผล หรือผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าใช้ได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการเข้าถึง
ขอแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันลงในเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite
และหากยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ก็ให้สร้างสภาพแวดล้อมของโดเมน และเข้าใช้โดเมนในฐานะผู้ใช้โดเมนแทนการใช้ในฐานะผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบ Workgroup
(หมายเลขการจัดการ: 94599)

6-7-57. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้การเชื่อมโยง Working Folder

เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Working Folder ให้เป็นบริการการจัดการไฟล์ ระบบจะไม่สามารถจัดเก็บเอกสารลงใน Drawer ส่วนบุคคลของ Working Folder ได้โดยตรง
โปรดเข้าไปที่ Working Folder ที่อยู่ใน Web เบราว์เซอร์ และสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Drawer ส่วนบุคคล จากนั้นจึงจัดเก็บเอกสารลงในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้
(หมายเลขการจัดการ: 99999)

6-7-58. หมายเหตุเกี่ยวกับงานที่หยุดลงโดยไม่คาดคิดในระหว่างการสแกน

เมื่อการดำเนินการหยุดลงโดยไม่คาดคิดในระหว่างการสแกน หรือมีการปิดเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้น งานซึ่งถูกหยุดและมีสถานะเป็น [กำลังประมวลผลเอกสาร], [กำลังส่งอีเมล์], [กำลังแฟกซ์] หรือ [กำลังอัพโหลด] อาจกลายเป็น [เสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด] เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (90 นาที) หากต้องการดำเนินการงานเหล่านี้ต่อ ให้เลือก [ดำเนินการต่อ] ในหน้า [รายการงานสแกน]
(หมายเลขการจัดการ: 98059)

6-7-59. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนสำหรับหน้าที่ลบไปในระหว่างการประมวลผลเอกสาร

เมื่อทำการสแกนหรือประมวลผลเอกสารในการสแกนไปยังอีเมล์ หรือในบริการการจัดการไฟล์ การจัดการต้นทุนจะถูกดำเนินการตามจำนวนหน้าที่สแกน ดังนั้นจำนวนหน้าที่ถูกลบออกไปในระหว่างการประมวลผลเอกสารก็จะถูกลบออกจากค่าบริการที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าค่าบริการ
(หมายเลขการจัดการ: 103729)

6-7-60. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์ไฟล์ PDF ที่สแกน

เมื่อทำการพิมพ์ไฟล์ PDF ที่สร้างจากคุณสมบัติการสแกนของ ApeosWare Management Suite (สแกนไปยังอีเมล์ หรือ บริการการจัดการไฟล์) โดยใช้การพิมพ์บริการการจัดการไฟล์ อาจทำให้อุปกรณ์แสดงผลเป็น [เสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด (016-751) ข้อผิดพลาดของ PDF] หลังการพิมพ์เสร็จสิ้นลง
หากมีปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์เอกสารที่ได้รับผลกระทบ
- สแกนเอกสารใหม่อีกครั้งและตั้งค่าไปที่ตัวเลือก [PDF/A] หรือ [PDF (OCR)] แทน [PDF]
- หากเลือก [PDF] ไม่ต้องตั้งค่าตัวเลือกการประมวลผลเอกสาร (หมุน หรือ แยก)
- เปิดไฟล์ PDF ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และส่งคำสั่งพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 104163)

6-7-61. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยัง OneDrive

เมื่อทำการเชื่อมต่อไปยัง OneDrive ในบริการการจัดการไฟล์ คุณจะต้องสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้โดยใช้ TLS 1.2
- เมื่อใช้ Microsoft® .NET Framework 4.5.2 ให้ดำเนินการตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securityadvisories/2015/2960358
- TLS 1.2 ไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Server 2008
โปรดตั้งค่าสภาพแวดล้อมการดำเนินการให้เป็น Windows Server 2008 R2 ขึ้นไป
(หมายเลขการจัดการ: 105192)

6-7-62. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกนโดยใช้ [เลือกโหมดสี] ที่ตั้งไว้ที่ [อัตโนมัติ]

คุณสมบัติการจัดการต้นทุนของ ApeosWare Management Suite นั้นมีการตั้งค่าสำหรับค่าบริการทั้งการสแกนขาว-ดำและการสแกนสีไว้เป็นแบบเดียวกัน โดยจำนวนงานที่สแกนทั้งหมดจะถูกนับเป็นการใช้งานสี ดังนั้นแม้ว่าคุณจะได้ตั้งค่าการสแกน [เลือกโหมดสี] ไปที่ [อัตโนมัติ] ในคุณสมบัติที่เชื่อมต่อไปยังการสแกนไปยังอีเมล์ หรือบริการการจัดการไฟล์แล้วก็ตาม แต่ระบบก็จะนับการใช้งานให้เป็นสีทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงผลจากการตรวจหาโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ในรายงานการจัดการต้นทุนและรายงานอื่นๆ ของคุณสมบัติรายงานก็อาจมีผลวิเคราะห์การทำบัญชีที่แตกต่างกันสำหรับโหมดสีที่เลือกของงานสแกน
(หมายเลขการจัดการ: 98098)

6-7-63. หมายเหตุเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการที่ระบุ

สำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ โปรดใช้ KB2999226 เพื่อให้สามารถใช้งาน OmniPage OCR / OmniPage Barcode Reader ใน ApeosWare Management Suite 2.1.2 ขึ้นไปได้
* สำหรับ Windows Server 2012 R2 ให้ใช้ KB2919442 และ KB2919355 ตามลำดับ ก่อนที่จะเริ่มใช้ KB2999226

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008

หากคุณได้ทำการอัพเดตเป็น ApeosWare Management Suite 2.1.2 ขึ้นไปแล้วก่อนที่จะนำ KB2999226 มาใช้ กรุณาเข้าระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลและเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการแปลงรูปแบบไฟล์เอกสาร

ในระบบปฏิบัติการ 64 บิต: \csdk\v20\Reg_Dlls_x64.bat
ในระบบปฏิบัติการ 32 บิต: \csdk\v20\Reg_Dlls_x32.bat
(ตัวอย่าง C:\Program Files (x86)\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\csdk\v20\Reg_Dlls_x64.bat)

(หมายเลขการจัดการ: 104738)

6-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน

6-8-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงยอดคงเหลือของผู้ใช้

ยอดคงเหลือที่ปรากฏบนหน้าจอพอร์ทัลผู้ใช้เมื่อเปิดใช้งานใบอนุญาตการจัดการต้นทุน คือยอดคงเหลือของบัญชีเริ่มต้น ถ้าไม่ได้ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นไว้สำหรับผู้ใช้ ยอดคงเหลือที่แสดงจะว่างเปล่า ในการแสดงยอดคงเหลือบนหน้าจอพอร์ทัลผู้ใช้ ให้ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้
(หมายเลขการจัดการ: 61907)

6-8-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์ต้นฉบับด้วยขนาดกระดาษผสมต่องาน

เมื่อใช้การจัดการการพิมพ์ของ ApeosWare Management Suite เพื่อพิมพ์ต้นฉบับที่ประกอบด้วยขนาดกระดาษผสมใน 1 งาน ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างจากสิ่งที่พิมพ์จริงกับอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 63439)

6-8-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการบังคับหยุดเมื่อถึงยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ

สำหรับผู้ใช้ที่มีการตั้งค่า [บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ] ไว้เป็น [หยุด] ในโปรไฟล์การเข้าถึง ผู้ใช้จะสามารถใช้งานคุณสมบัติดังกล่าวได้ในกรณีต่อไปนี้ และจะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับกรณีอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

(หมายเลขการจัดการ: 64637, 102207)

6-8-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ Flow Management

หากคุณต้องการจัดการต้นทุนของงานสแกนในฟังก์ชั่นการจัดการต้นทุน โปรดอย่าใช้ฟังก์ชั่นการเข้าถึงภายนอกบน Flow Management
งานสแกนที่ดำเนินการโดยฟังก์ชั่นการเข้าถึงภายนอกบน Flow Management ไม่สามารถดำเนินการในการจัดการต้นทุนได้
(หมายเลขการจัดการ:66017)

6-8-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกำหนดการเติมเต็มกับบัญชีย่อย

หากเชื่อมโยงบัญชีย่อยที่มีขีดจำกัดกับกำหนดการเติมเต็มที่กำหนดค่า [สะสม] ไว้ในโหมด การใช้งานบนบัญชีย่อยจะถูกรีเซ็ตหลังดำเนินการกำหนดการ รวมถึงกำหนดการที่กำหนดค่า [รีเซ็ต] ไว้ในโหมด
(หมายเลขการจัดการ: 66386)

6-8-6. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงรายงานการพิมพ์สื่อ

ไม่ปรากฏชื่อไฟล์ของเอกสารหรือภาพที่ถูกเอาท์พุทโดยตรงออกจากอุปกรณ์โดยใช้ USB อยู่ในรายงาน
(หมายเลขการจัดการ: 79032) 

6-8-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอคุณสมบัตินโยบายราคา

หากมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีหรือกลุ่มบัญชีผู้ใช้หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายราคา ระบบอาจใช้เวลาในการแสดง [การเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้/กลุ่ม] ของคุณสมบัตินโยบายราคาสักครู่หนึ่ง
(หมายเลขการจัดการ: 86343) 

6-8-8. หมายเหตุเกี่ยวกับชนิดของงานและงานอื่นๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือก บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ระบบจะเปิดใช้งานตัวเลือก [บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ] บนอุปกรณ์หากงานที่จะดำเนินการนั้นอยู่ในชนิดงานดังต่อไปนี้
- ทำสำเนา
- พิมพ์เอกสารและพิมพ์ดัชนี
- พิมพ์กล้องดิจิตอลและพิมพ์ดัชนี
- พิมพ์เอกสารในโฟลเดอร์
- การพิมพ์จากการพิมพ์ตามคำสั่งใน ApeosWare Management Suite
- การบันทึกไฟล์สแกนผ่านทางคุณสมบัติ การเชื่อมต่อไปยังบริการการจัดการไฟล์ (โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน) ใน ApeosWare Management Suite และการพิมพ์ไฟล์
- สแกนไปยังอีเมล์ใน ApeosWare Management Suite

เมื่อมีการดำเนินการงานอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ระบบอาจจะหักค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีของคุณในภายหลัง
ในกรณีนี้ แม้ว่าจะได้ตั้งค่าตัวเลือก [บังคับหยุดเมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ] ไปที่ [หยุด] เรียบร้อยแล้ว แต่ยอดคงเหลือก็อาจมีน้อยกว่า [ยอดคงเหลือขั้นต่ำ] ได้
(หมายเลขการจัดการ: 95829)

6-8-9. หมายเหตุเกี่ยวกับการแยกส่วนของดัชนีใน SQL Server

หากมีการแยกส่วนของดัชนีเกิดขึ้นใน SQL Server ขั้นตอนการหักยอดคงเหลือของบัญชีอาจใช้เวลานานขึ้น และประสิทธิภาพการดำเนินการของบริการต่างๆ ในอุปกรณ์อาจลดลง
ในกรณีนี้ ให้ดูที่ "4.3 การแก้ไขปัญหา" ใน "คู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม" เพื่อสร้างดัชนีขึ้นใหม่
(หมายเลขการจัดการ: 101853)

6-8-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการเริ่มต้นฟังก์ชันการจัดการต้นทุน

เมื่อข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในรายการบันทึกเหตุการณ์ ก็อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการจัดการต้นทุนได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ท "ApeosWare Management Suite Multi Task Service"

ข้อความ: Cost Management function could not be started.
แหล่งที่มา: FujiXerox.ApeosWare.CostRecovery.Tasks.TransactionUpdater 
รหัสเหตุการณ์: 1 
(หมายเลขการจัดการ: 101881)

6-8-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการปิดเครื่องสำหรับอุปกรณ์

เมื่ออุปกรณ์ถูกปิดเครื่องในระหว่างการดำเนินการงาน อาจส่งผลให้การทำบัญชีต้นทุนสำหรับงานไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าการดำเนินการงานในอุปกรณ์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะเริ่มการปิดเครื่อง
(หมายเลขการจัดการ: 96927)

6-8-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องจัดชุดเอกสารในระหว่างการพิมพ์

สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องจัดชุดเอกสาร เมื่อเลือก "ใช่" ไว้สำหรับเครื่องจัดชุดเอกสารจากคุณสมบัติโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ จะทำให้สถานะงานพิมพ์กลายเป็น "เสร็จสมบูรณ์โดยมีคำเตือน (124-702) เปลี่ยนปลายทางเอาท์พุทจาก ชุดจัดเรียง", และอาจทำให้การทำบัญชีต้นทุนของงานไม่ถูกต้อง ให้เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจัดชุดเอกสารก่อนเริ่มการพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 96927)

6-8-13. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ตารางเวลาการเติมเงิน

เมื่อมีการตั้งค่าหรือใช้ตารางเวลาการเติมเงินโปรดพึงทราบหมายเหตุดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ายอดคงเหลือของบัญชีผู้ใช้ได้ถูกเติมเข้าไปภายหลังการรวบรวมรายการบันทึกงานของอุปกรณ์
  - ตั้งค่าตารางเวลาการเติมเงินเพื่อดำเนินการเติมเงินในช่วงที่มีการใช้งานอุปกรณ์น้อยลง
  - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสวิตช์อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามตารางเวลาการเติมเงิน
สำหรับงานที่ดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดตารางเวลาการเติมเงิน หากมีการรวบรวมรายการบันทึกงานของอุปกรณ์ภายหลังการจัดตารางเวลาการเติมเงิน ค่าบริการสำหรับงานเหล่านั้นก็จะถูกหักออกจากยอดคงเหลือภายหลังการเติม
(หมายเลขการจัดการ: 103588)

6-8-14. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าการรวบรวมรายการบันทึกงาน

หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นการจัดการต้นทุน ให้ดำเนินการตั้งค่า 2 รายการต่อไปนี้
- ตั้งค่าตัวเลือก [การตั้งค่าการรวบรวมรายการบันทึกงาน] ไปที่ [ใช่] สำหรับกลุ่มอุปกรณ์หรืออุปกรณ์
- ตั้งค่าตัวเลือก [รายการบันทึกงานสำหรับการรวบรวม] ไปที่ [รายการบันทึกงานถูกสร้างขึ้นหลังระบุรุ่น]
กรุณาอย่าใช้ฟังก์ชันการจัดการต้นทุนในเครื่องรุ่นที่ไม่รองรับการรวบรวมรายการบันทึกงาน (รวมไปถึงเครื่องของบริษัทอื่น) หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีการตั้งค่าตามที่ระบุไว้ข้างต้น
(หมายเลขการจัดการ: 104653)

6-8-15. หมายเหตุเกี่ยวกับงานแฟกซ์

สำหรับงานแฟกซ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ RightFax กรุณาอย่าใช้ฟังก์ชันรายงานการจัดการต้นทุนและฟังก์ชันรายงาน ทั้งนี้ฟังก์ชันรายงานไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่รายงานการจัดการต้นทุนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงรายงานทั้งหมดด้วย
เมื่อทำการรวบรวมงานแฟกซ์ โปรดใช้ Job Log Analyzer
(หมายเลขการจัดการ: 104841)

6-8-16. หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดรายการบันทึกและระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลสำหรับเครื่องมือการอัพเดตยอดคงเหลือของบัญชี

ไฟล์รายการบันทึกของเครื่องมือการอัพเดตยอดคงเหลือจะถูกส่งออกไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ 

{โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล}\logs\Tools
ค่าเริ่มต้นสำหรับ {โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล} คือ C:\Fuji Xerox\ApeosWare MS 2\Data

ไฟล์รายการบันทึกที่ส่งออกไปจะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ โปรดดำเนินการต่างๆ เช่น การสำรองข้อมูลและการลบหากจำเป็น
เมื่อมีการอัพเดตยอดคงเหลือบัญชีผู้ใช้ 200,000 บัญชี ขนาดของไฟล์รายการบันทึกและเวลาที่ใช้ในการดำเนินการโดยประมาณจะเป็นดังนี้
ผลการวัดมาจากการดำเนินการตามสภาพแวดล้อมของบริษัท
ขนาดรายการบันทึก: ประมาณ 80 MB
เวลาในการดำเนินการ: ประมาณ 10 ชั่วโมง
(หมายเลขการจัดการ:: 107005)

6-8-17. หมายเหตุเกี่ยวกับข้อความข้อผิดพลาดที่แสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์เมื่อถึงยอดคงเหลือขั้นต่ำ

เมื่อมีการดำเนินการงานพิมพ์ต่อไปนี้ในสถานการณ์ที่มียอดคงเหลือไม่เพียงพอ คุณอาจพบข้อความ 'ให้ใช้การ์ดที่ถูกต้อง' ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของอุปกรณ์ แทนที่จะเป็นข้อความ 'ยอดเงินไม่เพียงพอ การดำเนินการถูกยกเลิก' ในกรณีนี้ ให้คุณเติมเงินสำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

(หมายเลขการจัดการ: 106288)

6-8-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการลบบัญชีผู้ใช้ที่มีบัญชีย่อย

ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้หลักมีทั้งบัญชีย่อยที่มีการตั้งค่ายอดคงเหลือและบัญชีย่อยที่ไม่มีการตั้งค่ายอดคงเหลือ และลูกค้าพยายามจะลบบัญชีหลักในหน้าจอผู้ดูแล ระบบจะดำเนินการลบเฉพาะบัญชีย่อยที่ไม่มีการตั้งค่ายอดคงเหลือเท่านั้น
ส่วนบัญชีผู้ใช้หลักและบัญชีย่อยที่มีการตั้งค่ายอดคงเหลือนั้นจะไม่ถูกลบออก
(หมายเลขการจัดการ: 107210)

6-9. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปกรณ์เคลื่อนที่

6-9-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลของหน้าจอเข้าสู่ระบบ

ใน iOS 8 ทันทีก่อนที่จะแสดงผลหน้าจอการเข้าสู่ระบบ หน้าจอเมนูอาจจะแสดงสักครู่ แต่คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
(หมายเลขการจัดการ: 52055)

6-9-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน AWMS Mobile

เมื่อใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ หรือลิงค์ไปยังบริการการจัดการไฟล์กับ AWMS Mobile งานจะถูกบันทึกไว้ในรายการบันทึกของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นเป็นงานของผู้ดูแลระบบแทนผู้ใช้ ApeosWare Management Suite

ดังนั้น เมื่ออ้างอิงรายการบันทึกงานที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นที่ใช้ Job Log Analyzer และ ApeosWare Image Log Management ส่วนหนึ่งของการติดต่อระหว่างผู้ใช้และรายการบันทึกงานอาจไม่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 55822)

6-9-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผล UI ในระหว่างการอัปโหลดหรือการพิมพ์

เมื่อใช้ "AWMS Mobile" สำหรับ iOS หน้าจอเมนูอาจจะแสดงเป็นช่วงเวลาที่ภาพซึ่งถ่ายโดยคุณสมบัติกล้องถูกอัปโหลดหรือพิมพ์ คุณสามารถใช้ต่อได้ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของแอพพลิเคชั่น
(หมายเลขการจัดการ: 56964)

6-9-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน iOS 8 การเริ่มต้น "AWMS Mobile" และการเข้าสู่ระบบ หน้าจอเมนูในภาษาก่อนหน้านี้อาจจะแสดงสักครู่ คุณสามารถใช้ต่อได้ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของแอพพลิเคชั่น
(หมายเลขการจัดการ: 57570)

6-9-5. หมายเหตุเกี่ยวกับการดูตัวอย่างไฟล์

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน iOS 8 การเริ่มต้น "AWMS Mobile" และการเข้าสู่ระบบ หน้าจอเมนูในภาษาก่อนหน้านี้อาจจะแสดงสักครู่ คุณสามารถใช้ต่อได้ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของแอพพลิเคชั่น
(หมายเลขการจัดการ: 58070)

6-9-6. หมายเหตุเกี่ยวกับตัวอักษรที่อ่านไม่ออกในระหว่างการแสดงตัวอย่าง

เมื่อแสดงตัวอย่างไฟล์ที่มีรหัสตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของ 2 ไบต์ เช่น ฮิรางานะและตัวอักษรคันจิ ด้วยอุปกรณ์มือถือ iOS ของคุณ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่สามารถแสดงตัวอักษร 2 ไบต์ไว้ล่วงหน้า เมื่อแสดงตัวอย่างไฟล์ เลือกโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้
(หมายเลขการจัดการ: 58865)

6-9-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดวางภาพต้นฉบับในระหว่างการสแกน

เมื่อดำเนินการสแกน 2 ด้านจาก AWMS Mobile ให้เลือก [ภาพตรง] จาก [การสแกน 2 ด้าน] > [อ่านต่อ ... ] > [การจัดวางภาพต้นฉบับ] ของอุปกรณ์
หากเลือกอย่างอื่นนอกเหนือจาก [ภาพตรง] หัวไปท้ายกระดาษ หัวไปหัวกระดาษของเอกสารที่สแกนอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้
(หมายเลขการจัดการ: 60340)

6-9-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการดูตัวอย่างไฟล์ PowerPoint

เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดูตัวอย่างไฟล์ PowerPoint ซึ่งสแกนด้วยอุปกรณ์ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่สามารถดูไฟล์ PowerPoint ไว้ล่วงหน้า
เมื่อแสดงตัวอย่างไฟล์ ให้เลือกโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ซึ่งรองรับไฟล์ PowerPoint
นอกจากนี้ แนะนำให้ติดตั้ง Microsoft PowerPoint เพราะอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
(หมายเลขการจัดการ: 62272)

6-9-9. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการพิพม์ด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากงานที่กำลังพิมพ์อยู่ถูกจำกัดโดยการ์ดที่ถูกระบุในการตั้งค่าการ์ดอุปกรณ์ และคุณได้เข้าสู่ระบบของอุปกรณ์โดยการป้อนรหัสผู้ใช้ด้วยตัวเอง คุณจะไม่สามารถพิมพ์ด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
หากต้องการพิมพ์ด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่าจำกัดการพิมพ์โดยการ์ดหรือเข้าสู่ระบบโดยการใช้การ์ดในระหว่างการตรวจสอบอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 73630)

6-9-10. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการสแกนด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากงานที่กำลังสแกนอยู่ถูกจำกัดโดยการ์ดที่ถูกระบุในการตั้งค่าการ์ดอุปกรณ์ คุณจะไม่สามารถสแกนด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
หากต้องการสแกนด้วยแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่าจำกัดการสแกนโดยการ์ด
(หมายเลขการจัดการ: 73630)

6-9-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการออกจาก AWMS Mobile

เมื่อต้องการออกจาก AWMS Mobile โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อออกจากระบบ ApeosWare Management Suite เรียบร้อยแล้ว
หากคุณออกจากโปรแกรมโดยที่ไม่ทำการลงชื่อออกจากระบบ ก็อาจทำให้มีจำนวนผู้ใช้เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ และผู้ใช้รายอื่นก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
(หมายเลขการจัดการ: 95199)

6-9-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการพิมพ์รูปภาพใน iOS

หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ iOS 11 ขึ้นไปมีการตั้งค่ารูปแบบของกล้องไปที่ [ประสิทธิภาพสูง] จะส่งผลให้รูปภาพที่ถูกถ่ายโดยกล้องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ไม่สามารถพิมพ์ได้ด้วย AWMS Mobile โปรดตั้งค่ารูปแบบของกล้องไปที่ [เข้ากันได้มากที่สุด] หรือให้พิมพ์รูปภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติกล้องของ AWMS Mobile แทน
(หมายเลขการจัดการ: 100398)

6-9-13. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

ป้ายและปุ่มของ AWMS Mobile อาจเกิดการทับซ้อนกันและข้อความอาจถูกตัดออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความละเอียดของหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่และปรับลดขนาดของข้อความลงเพื่อให้แสดงป้ายและปุ่มของ AWMS Mobile ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 101540)

6-9-14. หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าจอการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

เมื่อพิมพ์จาก AWMS Mobile โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ที่มีความละเอียดของหน้าจอแบบ HD (1280x720) ไอคอนต่างๆ สำหรับขนาดกระดาษ, โหมดสี, 1 ด้าน/2 ด้าน หรือจำนวนสำเนาจะแสดงโดยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในหน้าจอการตั้งค่าที่ปรากฏ
เนื่องจากกรณีนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของแอพพลิเคชัน จึงแนะนำให้ให้แอพพลิเคชันตามที่ปรากฏ
(หมายเลขการจัดการ: 101639)

6-9-16. หมายเหตุเกี่ยวกับการโทร AWMS Mobile จากแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสามารถโทร AWMS Mobile จากแอพพลิเคชันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการพิมพ์หรืออัพโหลดได้
iOS: เมล
Android: ภาพ (ไฟล์สกุล: png, jpeg, jpg, bmp, gif)
อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่สามารถพิมพ์เอกสารที่มีอักขระ (\ / : * ? " | ' &) อยู่ในชื่อไฟล์ได้
และจะไม่รับประกันการพิมพ์หรือการอัพโหลดจากแอพพลิเคชันของอุปกรณ์เคลื่อนที่
(หมายเลขการจัดการ: 104355)

6-9-17. หมายเหตุเมื่อใช้ AWMS Mobile กับเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชันการพิมพ์ในการกำหนดค่าแบบแยก

งานพิมพ์ที่สั่งโดยการพิมพ์ตามคำสั่งและมีการระบุเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่สร้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชันการพิมพ์นั้นจะไม่แสดงอยู่ในหน้าจอ AWMS Mobile [พิมพ์ตามคำสั่ง]
หากต้องการพิมพ์งานที่สั่งพิมพ์ไว้ ให้เลือก พิมพ์จากแผงควบคุมอุปกรณ์
หากต้องการยกเลิกงานที่สั่งพิมพ์ไว้ ให้ทำการยกเลิกจากหน้าจอ [รายการงานพิมพ์] ที่อยู่ในพอร์ทัลผู้ใช้ หรือจากแผงควบคุมอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 106251)

6-9-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการสแกนต้นฉบับที่มีขนาดต่างๆ ปนกันใน AWMS Mobile

เมื่อไม่สามารถสแกนต้นฉบับที่มีขนาดต่างๆ ปนกันได้ใน AWMS Mobile
กรุณาใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้แทน

(หมายเลขการจัดการ: 111324)

6-10. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะรายงาน

6-10-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการสร้างรายงานสำหรับรายการบันทึกงานจำนวนมาก

หากมีการเก็บรายการบันทึกงานไว้เป็นจำนวนมาก ระบบอาจต้องใช้เวลานานในการสร้างรายงานต่างๆ นอกจากนี้ ระบบอาจมีอัตราการโหลดที่เพิ่มขึ้นโดยชั่วคราวในระหว่างการสร้างรายงาน และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ทำให้กระบวนการตรวจสอบช้าลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือก [รายงานตามบริการอุปกรณ์] และ [รายงานตามบริการอุปกรณ์ (รายงานการจัดการต้นทุน)] อาจต้องใช้เวลาในการสร้างที่นานขึ้น ในกรณีเช่นนี้ โปรดตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการเก็บข้อมูลรายการบันทึกงานให้สั้นลง โดยไปที่ [การตั้งค่าระบบ] > [การตั้งค่ารายการบันทึกงาน] > [ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลรายการบันทึกงาน] ซึ่งการตั้งค่า [ช่วงเวลา] ใน [การตั้งค่าแบบกำหนดเอง] ให้สั้นลง รวมทั้งการลดจำนวนรายการบันทึกงานที่ต้องการให้น้อยลงนั้นจะช่วยให้ระบบมีการโหลดที่ลดลง และจะส่งผลให้สามารถสร้างรายงานต่างๆ ได้เร็วขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 63701, 103969)

6-10-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มในสังกัดของผู้ใช้หรืออุปกรณ์

เมื่อกลุ่มในสังกัดของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ถูกเปลี่ยน รายงานจะถูกสร้างขึ้นด้วยข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มอุปกรณ์ ณ เวลาที่สร้างรายงาน
โดยการใช้คุณลักษณะรายงานอัตโนมัติ จะสามารถสร้างรายงานขึ้นเป็นประจำด้วยข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มอุปกรณ์ ณ เวลาที่สร้างรายงาน
(หมายเลขการจัดการ: 65081)

6-10-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการลบอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ที่ถูกลบออกจากการจัดการอุปกรณ์จะแสดงเป็นว่างเปล่าในรายงานที่สร้างขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 65249)

6-10-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรายงาน

หากคุณสร้างรายงานด้วยรูปแบบรายงาน [บนหน้าจอ] และส่งออกจาก [เมนูแบบหล่นลงของการส่งออก] ใน Firefox ชื่อไฟล์จะเป็นอักขระที่อ่านไม่ออก
หากเป็นเช่นนี้ โปรดใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นหรือเลือกรูปแบบรายงานอื่นเพื่อสร้างรายงาน
(หมายเลขการจัดการ: 62981)

6-10-5. หมายเหตุเกี่ยกับอักขระในรายงาน PDF

หากอักขระบางตัวที่ใช้ใน "ชื่อผู้ใช้", "กลุ่มอุปกรณ์", "ชื่ออุปกรณ์", "ชื่อบัญชี", "ชื่อไฟล์" ฯลฯ ไม่รวมอยู่ในภาษาที่ใช้ใน ApeosWare Management Suite อักขระเหล่านี้อาจอ่านไม่ออก
มีรายละเอียดดังกรณีต่อไปนี้
- ในกรณีที่มีการใช้อักขระบางตัวซึ่งไม่รวมอยู่ในภาษาที่เลือกบนหน้าจอการปฏิบัติงานของ ApeosWare Management Suite ในรายงานเมื่อคุณสร้างรายงานบนหน้าจอการปฏิบัติงาน 
- ในกรณีที่มีการใช้อักขระบางตัวซึ่งไม่รวมอยู่ในภาษาของระบบปฏิบัติการในรายงานเมื่อคุณสร้างรายงานโดยใช้ฟังก์ชั่นสร้างรายงานอัตโนมัติ

หากอักขระแสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดระบุรูปแบบรายงาน ยกเว้นสำหรับ [PDF] เพื่อสร้างรายงาน
(หมายเลขการจัดการ: 66013)

6-10-7. หมายเหตุเกี่ยวกับรายงานของ [บัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้]

รายงานของ [บัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้] จะไม่แสดงผลสำหรับบัญชีผู้ใช้ต่อไปนี้
- บัญชีผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้
- บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันซึ่งผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ได้
โปรดตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เหล่านี้โดยใช้คุณสมบัติการแสดงบัญชีผู้ใช้จากหน้าจอผู้ดูแลระบบ
(หมายเลขการจัดการ: 105423)

6-10-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการขยายขนาดสำหรับรายงาน

เมื่อมีการสร้างรายงานโดยใช้ Internet Explorer จาก [การแสดงหน้าจอ] และเปลี่ยนการขยายขนาดของส่วนหัวเป็น 500% ก็อาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถแสดงหน้าจอได้อย่างถูกต้อง
และเมื่อเลือกอัตราการขยายแบบอื่น ระบบจึงจะแสดงหน้าจอได้อย่างถูกต้อง
หากคุณต้องการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น โปรดใช้คุณสมบัติการขยายขนาดจากเว็บเบราว์เซอร์
(หมายเลขการจัดการ: 104147)

6-10-9. คำอธิบายสำหรับรายงานตามบริการอุปกรณ์ (รายงานการจัดการต้นทุน)

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเบิก (หักออก) หรือการคืนเงิน (เงินเข้า) ของค่าบริการสำหรับบัญชี ซึ่งเกิดจากการดำเนินการต่างๆ ของงานได้จากรายงานตามบริการอุปกรณ์ (รายงานการจัดการต้นทุน)
ในคอลัมน์ [+/-] เครื่องหมาย [-] จะหมายถึงค่าบริการที่ต้องชำระ (หักออก) ส่วนเครื่องหมาย [+] จะหมายถึงการคืนเงิน (เงินเข้า)
ในคอลัมน์ [หมายเหตุ] จะแสดงรายละเอียดสำหรับค่าบริการในแต่ละรายการตามลำดับ โดยคำอธิบายเนื้อหาของ [หมายเหตุ] จะแสดงไว้ดังนี้

เนื้อหาของ [หมายเหตุ] คำอธิบาย
Debit Job Cost from Billing Device at Printer <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์> รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากอุปกรณ์การเรียกเก็บเงิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของ On Demand Print Terminal โดยจะแสดงผลลัพธ์สำหรับกรณีต่อไปนี้:
- เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผ่านอุปกรณ์การเรียกเก็บเงินที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ข้อมูลโฮสต์ของ On Demand Print Terminal จะถูกส่งไปยัง <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์>
Debit Job Cost from ODP <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์> รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากบัญชี อันเนื่องมาจากการดำเนินการของ On Demand Print Terminal โดยจะแสดงผลลัพธ์สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้:
- เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผ่านอุปกรณ์การเรียกเก็บเงินที่เชื่อมต่อกับ On Demand Print Terminal และมียอดคงเหลือในบัญชีมากกว่า 0
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์การเรียกเก็บเงิน (ไม่ได้ติดตั้งไว้)
ข้อมูลโฮสต์ของ On Demand Print Terminal จะถูกส่งไปยัง <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์>
Debit Job Cost from Billing Device at On-Demand <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์> รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากอุปกรณ์การเรียกเก็บเงิน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของ On Demand Print Terminal โดยจะแสดงผลลัพธ์สำหรับกรณีต่อไปนี้:
- เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผ่านอุปกรณ์การเรียกเก็บเงินที่เชื่อมต่อกับ On Demand Print Terminal และมียอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 0
ข้อมูลโฮสต์ของ On Demand Print Terminal จะถูกส่งไปยัง <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์>
ค่าใช้จ่ายของงานที่หักออกจาก XCP รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออก อันเนื่องมาจากการทำสำเนาหรือการพิมพ์จาก USB ที่แผงควบคุมอุปกรณ์
ธุรกรรมงานถูกดำเนินการจาก TU รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออก อันเนื่องมาจากการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์จากที่อื่นที่ไม่ใช่แผงควบคุมอุปกรณ์
Debit Job Cost รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออก อันเนื่องมาจากการพิมพ์โดยใช้คุณสมบัติการจัดการการพิมพ์ของ ApeosWare Management Suite
(ไม่รวมการหักเงินออกซึ่งเกิดจากการดำเนินการต่างๆ ของ On Demand Print Terminal หรือแผงควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสำเนาหรือการพิมพ์จาก USB)
สแกน รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากบัญชี อันเนื่องมาจากการสแกนของ ApeosWare Management Suite
แฟกซ์ รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากบัญชี อันเนื่องมาจากการแฟกซ์ของ ApeosWare Management Suite
ID ธุรกรรมการคืนเงิน - <TransactionID> รายการนี้จะแสดงข้อมูลการคืนเงินไปยังบัญชีตามรายการบันทึกงานของอุปกรณ์
ตัวอย่าง:
- เมื่อมีการยกเลิกงาน
- เมื่อมีค่าบริการสำหรับการพิมพ์ที่น้อยกว่ายอดที่ได้หักออกไว้ล่วงหน้า
หมายเลขการจัดการสำหรับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปที่ <TransactionID>
Additional charge for transaction id - <TransactionID> รายการนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของการหักเงินออกจากบัญชีตามรายการบันทึกงานของอุปกรณ์
ตัวอย่าง:
- เมื่อมีค่าบริการสำหรับการพิมพ์ที่มากกว่ายอดที่ได้หักออกไว้ล่วงหน้า
หมายเลขการจัดการสำหรับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจะแสดงอยู่ใน <TransactionID>
Update Top-up balance from On-Demand <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์> รายการนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของการหักเงินออก หรือการคืนเงินไปยังบัญชีสำหรับงานที่มีดำเนินการจาก On Demand Print Terminal ตามรายการบันทึกงานของอุปกรณ์
ข้อมูลโฮสต์ของ On Demand Print Terminal จะถูกส่งไปยัง <On Demand Print Terminal ชื่อโฮสต์>
ยอดคงเหลือที่จัดสรรถูกตั้งค่าไว้ในการสร้างบัญชี รายการนี้จะระบุยอดคงเหลือที่จัดสรรของบัญชีที่ผู้ดูแลระบบของ ApeosWare Management Suite ได้ตั้งค่าไว้ในขณะที่ทำการสร้างบัญชี
ยอดการเติมเงินถูกตั้งค่าไว้ในการสร้างบัญชี รายการนี้จะระบุยอดการเติมเงินที่ผู้ดูแลระบบของ ApeosWare Management Suite ได้ตั้งค่าไว้ในขณะที่ทำการสร้างบัญชี
บริการเติมเงิน - รีเซ็ตโหมด - <สัญลักษณ์สกุลเงิน><จำนวน> หักออก รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการหักเงินออกจากบัญชี เนื่องจากขั้นตอนการรีเซ็ตตารางเวลาการเติมเงินมีการตั้งค่า [วิธีอัพเดตยอดคงเหลือ] ไปที่ [รีเซ็ต]
<สัญลักษณ์สกุลเงิน> จะแสดงสัญลักษณ์ของสกุลเงิน และ <จำนวน> จะแสดงยอดเงินที่ถูกหักออก
บริการเติมเงิน - รีเซ็ตโหมด - <สัญลักษณ์สกุลเงิน><จำนวน> เงินเข้า รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการเติมเงินเข้า หลังจากการรีเซ็ตตารางเวลาการเติมเงินมีการตั้งค่า [วิธีอัพเดตยอดคงเหลือ] ไปที่ [รีเซ็ต]
<สัญลักษณ์สกุลเงิน> จะแสดงสัญลักษณ์ของสกุลเงิน และ <จำนวน> จะแสดงยอดเงินที่ถูกเติมเข้าไป
บริการเติมเงิน - โหมดสะสม - <สัญลักษณ์สกุลเงิน><จำนวน> เงินเข้า รายการนี้จะแสดงข้อมูลของการเติมเงินเข้าสำหรับตารางเวลาการเติมเงินมีการตั้งค่า [วิธีอัพเดตยอดคงเหลือ] ไปที่ [ยอดรวม]
<สัญลักษณ์สกุลเงิน> จะแสดงสัญลักษณ์ของสกุลเงิน และ <จำนวน> จะแสดงยอดเงินที่ถูกเติมเข้าไป
บริการเติมเงิน - จำนวนการใช้ในปัจจุบันถูกตั้งไว้ที่ 0 รายการนี้จะแสดงการใช้งานของบัญชีย่อยที่ถูกรีเซ็ตเนื่องจากตารางเวลาการเติมเงิน เมื่อมีการกำหนดวงเงินไว้สำหรับบัญชีย่อย
Update Top-up balance from IPointChargeTerminal SDK. รายการนี้จะแสดงข้อมูลการคืนเงินหรือการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมไปยังยอดการเติมเงินของบัญชี อันเนื่องมาจากการประมวลผลค่าบริการของเทอร์มินัล
<เนื้อหาที่ป้อนโดยผู้ใช้> ApeosWare Management Suite มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณไม่ต้องระบุบัญชีในขณะที่ดำเนินการงานอยู่ และคุณสามารถระบุบัญชีได้ภายหลังการดำเนินการงานเสร็จสิ้น สำหรับงานที่ดำเนินการโดยไม่ได้มีการระบุบัญชีนั้น ผู้ใช้สามารถป้อนเหตุผลได้ โดยเนื้อหาที่ผู้ใช้ป้อนจะถูกส่งไปที่ [หมายเหตุ]
ไม่ได้ป้อนเหตุผลสำหรับการใช้งานโดยไม่ระบุบัญชี ApeosWare Management Suite มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณไม่ต้องระบุบัญชีในขณะที่ดำเนินการงานอยู่ และคุณสามารถระบุบัญชีได้ภายหลังการดำเนินการงานเสร็จสิ้น สำหรับงานที่ดำเนินการโดยไม่ได้มีการระบุบัญชีนั้น ผู้ใช้สามารถป้อนเหตุผลได้ ซึ่งหากไม่มีการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ ข้อความนี้จะถูกส่งไปที่ [หมายเหตุ]

(หมายเลขการจัดการ: 106039)

6-10-10. หมายเหตุเกี่ยวกับกราฟรายงานการใช้งานตามค่าบริการแต่ละประเภท

ระบบจะไม่นำการตั้งค่ากฎการผันแปรของนโยบายราคามาใช้เมื่อมีการสร้างรายงาน [กราฟแนวโน้มการใช้งานตามค่าใช้จ่ายของธุรกรรม] ใน [อุปกรณ์/กลุ่มอุปกรณ์]
(หมายเลขการจัดการ: 107264)

6-10-11. หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดกระดาษและการเลือกโหมดสีในรายงานการจัดการต้นทุน

หากมีการตั้งค่าขนาดกระดาษที่แตกต่างกันและโหมดสีที่ต่างกัน (ขาว-ดำ/สี) ไว้เป็นอัตราเดียวกัน และมีจำนวนที่ประเมินไว้เท่ากับจำนวนจริง ค่าของขนาดกระดาษและโหมดสีที่แสดงอยู่ในรายงานการจัดการต้นทุนจะเป็นค่าประเมินและอาจแตกต่างจากค่าจริงที่ออกมาได้
แต่ข้อมูลนี้จะไม่ส่งผลต่อค่าบริการที่แสดงอยู่ในรายงานการจัดการต้นทุนหรือยอดคงเหลือ ข้อมูลจำนวนเอาท์พุทที่แสดงในรายงานอื่นๆ จะเป็นค่าจริงที่ถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 111304)

6-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการดาวน์โหลด

6-11-1. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการจัดการดาวน์โหลดในสภาพแวดล้อม IPv6 แอดเดรส

เมื่อคุณใช้คุณสมบัติดาวน์โหลดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของ [การจัดการดาวน์โหลด] ในสภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์ทำงานร่วมกับ IPv6 แอดเดรสเท่านั้น ให้ระบุแอดเดรสส่วนกลางหรือแอดเดรสภายในที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ [IP แอดเดรส / ชื่อโฮสต์] เมื่อคุณลงทะเบียนอุปกรณ์ใน [การจัดการอุปกรณ์]
หากคุณระบุแอดเดรสภายในการเชื่อมโยง จะเกิดความผิดพลาดของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงขึ้น และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อาจล้มเหลวในไคลเอนต์พีซี
(หมายเลขการจัดการ: 77698)

6-12. หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ

6-12-2. หมายเหตุเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าอย่างง่าย

อุปกรณ์ที่แสดงเป็น [เพิ่ม] ใน [รายการลงทะเบียน] ของ [การตั้งค่าอย่างง่าย] เป็นอุปกรณ์เดียวที่จดทะเบียนในกลุ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า "Initial Device Group" อุปกรณ์อื่นๆ จะไม่แสดง
"Initial Device Group" ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ครั้งแรกด้วย "การตั้งค่าอย่างง่าย"
(หมายเลขการจัดการ: 56574)

6-12-3. หมายเหตุเกี่ยวกับการปิดใช้งานใบอนุญาต

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ "{จำนวนอุปกรณ์} Device License" ที่จะเปิดใช้งานด้วย License Activator ล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ใน ApeosWare Management Suite
Device License และ Mobile User License มีหลายประเภท
ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ 10 เครื่อง มีวิธีการเปิดใช้งาน 1 "10 Device License" และวิธีการใช้งาน 2 "5 Device License"
แม้ว่าจะเปิดใช้งานหลาย Device License ที่มีประเภทเดียวกันใน [ข้อมูลใบอนุญาต] ของเมนู [การตั้งค่าระบบ] ของหน้าจอของผู้ดูแลระบบ หรือรายการใบอนุญาตของ License Activator มีเพียง 1 Device License เท่านั้นที่จะแสดงขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อลงทะเบียนหลาย Device License ที่มีประเภทเดียวกัน คุณไม่สามารถลบเพียง 1 ใบอนุญาตได้
ในกรณีดังกล่าว หลังจากลบ Device License แล้ว ให้เปิดใช้งานใบอนุญาตอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 58288)

6-12-4. หมายเหตุเกี่ยวกับการแจ้งการตรวจสอบสถานะของบริการที่ขึ้นกับ SQL Server

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดใน SQL Server นอกจากการแจ้งเตือนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ SQL Server แล้ว ยังจะมีการแจ้งเตือนการตรวจพบข้อผิดพลาดสำหรับบริการที่ขึ้นกับ SQL Server ด้วย
ในกรณีนี้ เมื่อข้อผิดพลาด SQL Server ได้รับการแก้ไข ข้อผิดพลาดของบริการที่ขึ้นต่อกันจะได้รับการแก้ไขด้วย
(หมายเลขการจัดการ: 58866)

6-12-5. หมายเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาของการอัปเดตอุปกรณ์

เนื้อหาที่มีการตั้งค่าใน [การตั้งค่าอย่างง่าย] ได้รับการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ณ เวลาซึ่งตั้งค่าไว้ใน [ตารางการอัปเดตอัตโนมัติ] และ [ช่วงเวลาการอัปเดต] ในหน้า [การตั้งค่าการอัปเดตสภาพข้อมูลอุปกรณ์]
ถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ อุปกรณ์จะได้รับการอัปเดตทุก 10 นาทีตามค่าเริ่มต้น
หากต้องการอัปเดตทันที ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เลือก [ตั้งค่าบริการ] > [กลุ่มอุปกรณ์]
2 คลิกที่ไอคอนรูปเกียร์ที่อยู่ด้านขวาของกลุ่มอุปกรณ์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่คุณต้องการอัปเดตอยู่ แล้วคลิก [อัปเดต]
3. คลิก [อัปเดต] หลังจากเลือกเงื่อนไขการอัปเดตในกล่องโต้ตอบ [อัปเดตอุปกรณ์]
(หมายเลขการจัดการ: 60271)

6-12-6. หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่อง ApeosPort-V C2275/C3375/C4475/C5575/C6675/C7775/C5580/C6680/C7780

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น ROM ของเครื่อง ApeosPort-V C2275/C3375/C4475/C5575/C6675/C7775/C5580/C6680/C7780 のROM ถ้า ApeosWare Management Suite เชื่อมต่อกับหน้าจอแอพพลิเคชั่นบนเว็บ แถบเลื่อนแนวตั้งและแนวนอนอาจจะแสดงขึ้น
ในกรณีเช่นนี้ ให้อัพเกรดเวอร์ชั่น ROM ของอุปกรณ์
(หมายเลขการจัดการ: 61837)

6-12-7. หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่าแบบกระจายของ Flow Management

เมื่อเลือก [การกำหนดค่าแบบแยก FM] และติดตั้ง Flow Management Option ไว้ ให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลัก
(หมายเลขการจัดการ: 62773)

6-12-8. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าขีดจำกัดบนของผลลัพธ์ของรายการบันทึก

รายการบันทึกบางอย่างที่เกินขีดจำกัดบนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ [เปิดใช้งานขีดจำกัดขนาดรายการบันทึก] ของแท็บ [การตั้งค่ารายการบันทึก] ของ Diagnostics Utility รวมถึงจะมีการเลือก [การลงบันทึกอย่างละเอียด] ของ [AWMS Common]
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสร้างภาระความจุของฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณใช้งานตามสภาพที่เป็นอยู่ โปรดรับทราบว่าควรใช้งานในช่วงเวลาสั้นๆฯลฯ
(หมายเลขการจัดการ: 58266)

6-12-9. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าปลายทางผลลัพธ์ของรายการบันทึก

อย่าตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ได้ติดตั้ง ApeosWare Management Suite เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน หากมีการตั้งเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไฟล์อาจจะไม่สามารถที่จะอ่านถ้าสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หากคุณมีการตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับโฟลเดอร์ และเปลี่ยนเพื่อให้สามารถอ่านไฟล์ได้
(หมายเลขการจัดการ: 64758)

6-12-10. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าโฟลเดอร์และข้อมูลผู้รับของ Data Input Console

เมื่อไม่ได้เลือก [โฟลเดอร์] ของ [ประเภทข้อมูลที่ลงทะเบียนเพื่อจัดการ] ในหน้า [การตั้งค่าแผงอุปกรณ์และการจัดการข้อมูลที่ลงทะเบียน] ของกลุ่มอุปกรณ์ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของชีท [โฟลเดอร์] อาจล้มเหลว
นอกจากนี้ ถ้าไม่ได้เลือก [ผู้รับ] ของ [ประเภทข้อมูลที่ลงทะเบียนเพื่อจัดการ] การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของชีท [โทรสาร], [IP โทรสาร (SIP)], [โทรสารอินเทอร์เน็ต], [อีเมล์แอดเดรส] และ [เซิร์ฟเวอร์] อาจล้มเหลว
เมื่อการตั้งค่าแอตทริบิวต์ล้มเหลว ตรวจสอบว่าได้เลือก [โฟลเดอร์] และ [ผู้รับ]
(หมายเลขการจัดการ: 64881)

6-12-11. หมายเหตุเกี่ยวกับการดำรงอยู่ร่วมกับ Virus Buster Business Security 9.0

เมื่อใช้งาน ApeosWare Management Suite ในสภาพแวดล้อมที่ได้ติดตั้ง Virus Buster Business Security 9.0 ของ Trend Micro Company ไว้ การใช้หน่วยความจำที่ไม่ใช่เพจพูลของ Windows อาจยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความเร็วในการประมวลผลของระบบลดลง
หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น ให้รีสตาร์ทพีซี  
(หมายเลขการจัดการ: 64024)

6-12-12. หมายเหตุเกี่ยวกับการดำรงอยู่ร่วมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เช่น McAfee VirusScan

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ถ้าเปิดใช้งานสแกนในการเข้าถึงสำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หน้าจอการดำเนินงานของ ApeosWare Management Suite อาจใช้เวลานานในการแสดงบน Internet Explorer
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคสำหรับซอฟแวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

ตัวอย่างข้อมูลอ้างอิง (McAfee): https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB65382
(หมายเลขการจัดการ: 3431)

6-12-13. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้รับ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณ ถ้าคุณระบุผู้รับหลายคนและบางคนไม่ถูกต้อง อีเมล์จะไม่ถูกส่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ตรวจสอบว่าผู้รับทั้งหมดถูกต้อง
(หมายเลขการจัดการ: 16882)

6-12-14. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

โดยหลักการแล้ว ไม่สามารถติดตั้ง ApeosWare Management Suite ร่วมกับอย่างอื่นนอกจากซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ หากคุณติดตั้งร่วมกับ ApeosWare Management Suite หรือคุณสมบัติบางอย่างของซอฟต์แวร์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

หากกำลังพิจารณาติดตั้งซอฟแวร์อื่นๆ โปรดตรวจสอบกับศูนย์บริการของเรา
(หมายเลขการจัดการ: 5738, dd5.2.5, 31576)

6-12-15. หมายเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาของการใช้ซอฟแวร์อื่นๆ

สำหรับซอฟแวร์ที่มีภาระบนเซิร์ฟเวอร์สูง เช่น ซอฟต์แวร์สำรองภาพของบุคคลที่สาม โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ก่อนและหลังการเปลี่ยนวันที่ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินการโดย ApeosWare Management Suite ในช่วงที่มีการเปลี่ยนวันที่
(หมายเลขการจัดการ: 22226)

6-12-16. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์สำรองภาพที่ไม่ใช่ของ Fuji Xerox

ดำเนินการซอฟต์แวร์สำรองภาพของบุคคลที่สามหลังจากหยุดบริการทั้งหมดของ ApeosWare Management Suite แล้ว
(หมายเลขการจัดการ: 22227)

6-12-17. หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงผลใบอนุญาตที่ลงทะเบียน

ใบอนุญาตที่ลงทะเบียนระหว่างการติดตั้งอาจจะไม่แสดงในหน้า [ข้อมูลใบอนุญาต] ของหน้าจอของผู้ดูแลระบบ หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนอาจจะไม่แสดงใน License Activator (เครื่องมือการเปิดใช้งานใบอนุญาต) นอกจากนี้ เมื่อใช้ License Activator เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานที่เปิดใช้งานแล้ว สิทธิ์การใช้งานที่เปิดหรือปิดการใช้งานแล้วนั้นอาจจะไม่แสดงผลใน "สิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งแล้ว"
ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [เครื่องมือในการดูแล] > [บริการ] จากแผงควบคุมและรีสตาร์ท "Sentinel RMS License Manager for FX"
(หมายเลขการจัดการ: 64310, 80108)

6-12-18. หมายเหตุเกี่ยวกับการย้ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

เมื่อใช้ "awms2backup.exe" และ "awms2restore.exe" เพื่อย้ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ให้ใช้ "AWMSHostnameSetup.exe" เพื่อเปลี่ยนชื่อโฮสต์
หลังจากนั้น ให้รีเซ็ต [รายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบ] ในหน้า [แก้ไขเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์]
(หมายเลขการจัดการ: 63525)

6-12-19. หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้ารหัสระบบ

ในสภาพแวดล้อมของ Windows ที่มีการเปิดใช้งาน "การเข้ารหัสระบบ: ใช้อัลกอริทึมที่ตรงตามข้อกำหนด FIPS สำหรับการเข้ารหัสลับ การแฮช และการลงนาม" Paper Form Management และ Update Service จะไม่ทำงาน
ใช้ Paper Form Manager และ Update Service ในสภาพแวดล้อมที่การตั้งค่าดังกล่าวข้างต้นถูกปิดใช้งาน
(หมายเลขการจัดการ: 57899)

6-12-20. หมายเหตุเกี่ยวกับ ID ผู้ใช้ที่แสดงบนแผงควบคุมอุปกรณ์

เมื่อคุณเข้าถึง ApeosWare Management Suite จากแผงควบคุมอุปกรณ์ ชื่อผู้ใช้และ ID ผู้ใช้อาจแสดงที่ตำแหน่งด้านบน
กรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือ ID ผู้ใช้ยาว ส่วนที่ยาวจะถูกตัดออก
(หมายเลขการจัดการ: 65813)

6-12-21. หมายเหตุเกี่ยวกับการคืนค่า

การคืนค่าอาจล้มเหลวและมี "รหัสข้อผิดพลาด: 3101" เมื่อคุณใช้คำสั่ง "awms2restore.exe" ในกรณีนี้ ให้ใช้คำสั่ง "awms2restore.exe" ได้หลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 1 นาที
(หมายเลขการจัดการ: 71892)

6-12-22. เกี่ยวกับการแสดงสิทธิ์การใช้งาน หลังจากการเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน

หลังจากเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานด้วย License Activator ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานที่เปิดใช้งานแล้วอาจจะแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณแสดงสิทธิ์การใช้งาน ApeosWare Management Suite จากเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่คำนึงว่ากระบวนการเปิดใช้งานจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ให้รีสตาร์ท ApeosWare Management Suite Core Service หากการแสดงผลยังคงไม่ถูกต้องหลังจากผ่านไปนานกว่า 1 นาที นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องได้จากสถานะสิทธิ์การใช้งานของ License Activator
(หมายเลขการจัดการ: 79177)

6-12-23. หมายเหตุเกี่ยวกับ Popup Messenger

เมื่อการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ถูกยกเลิก ระบบจะแสดงข้อความต่อไปนี้และคุณจะไม่สามารถใช้งาน Popup Messenger ได้
"ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
 - พาวเวอร์เซิร์ฟเวอร์
 - การเชื่อมต่อเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์
 - เซิร์ฟเวอร์และเวลาไคลเอนต์"
หลังจากตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite แล้ว ให้เริ่มใช้งาน Popup Messenger และคลิกปุ่ม [เริ่ม] คุณก็จะสามารถใช้งาน Popup Messenger ได้ตามปกติ
หมายเหตุ: จะไม่มีการแจ้งเตือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งพิมพ์ซึ่งออกมาในช่วงระหว่างที่การเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite ถูกยกเลิก แม้ว่าจะมีการปฏิบัติงานข้างต้นแล้วก็ตาม โปรดตรวจสอบสถานะของงานพิมพ์ในหน้ารายการงานพิมพ์
(หมายเลขการจัดการ: 79876)

6-12-24. เกี่ยวกับการตั้งค่า SSL ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

Report Server ของ ApeosWare Management Suite ไม่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมแบบ SSL
(หมายเลขการจัดการ: 96961)

6-12-25. หมายเหตุและข้อจำกัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์หลักในสภาพแวดล้อมที่ Report Server ถูกแยก

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์หลัก (เซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง ApeosWare Management Suite) ในสภาพแวดล้อมที่ Report Server ถูกแยก อาจส่งผลให้คุณสมบัติรายงานทำงานผิดพลาดได้ ในกรณีนี้ ให้ถอนการติดตั้ง “ApeosWare Reports Server” ใน Report Server และทำการติดตั้ง “ApeosWare Reports Server” อีกครั้งโดยใช้ชื่อโฮสต์ที่เปลี่ยน
(หมายเลขการจัดการ: 80216)

6-12-26. หมายเหตุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ในการตั้งค่าชื่อโฮสต์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโฮสต์ในสภาพแวดล้อมที่การสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์ถูกเข้ารหัส (SSL) คุณจะต้องผูกข้อมูลใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ไว้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อผูกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ 

1. เริ่มงานตัวจัดการ IIS
2. เลือกเว็บไซต์ ApeosWare Management Suite
3. เลือก https สำหรับผูกข้อมูล
4. เลือกใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองของ ApeosWare Management Suite หรือใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสร้างเอาไว้
5. รีสตาร์ทเว็บไซต์ ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: 80196)

6-12-27. หมายเหตุเกี่ยวกับ ApeosWare Management Suite 2 Migration Tool

ไม่สามารถใช้ ApeosWare Management Suite 2 Migration Tool ในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีการกำหนดค่าแบบแยกได้
(หมายเลขการจัดการ: 87383)

6-12-32. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือก ou/op ในการสำรองข้อมูลหรือการคืนค่า

หากคุณทำการสำรองข้อมูลหรือคืนค่าข้อมูลโดยใช้ตัวเลือก ou/op ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปิดใช้งานการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) ไว้อยู่ ก็อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด "ไม่สามารถหยุดการบริการได้" ขึ้นได้ แม้ว่าการระบุบัญชีผู้ใช้โดยตัวเลือก ou/op จะมาจากกลุ่ม Administrators ก็ตาม
ในกรณีนี้ ให้ปิดใช้งาน UAC หรือไม่ต้องใช้ตัวเลือก ou/op แล้วจึงทำการสำรองข้อมูลหรือคืนค่าข้อมูลโดยระบุโฟลเดอร์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่เข้าระบบไปยัง Windows
(หมายเลขการจัดการ: 92098)

6-12-34. หมายเหตุเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโดเมน

เมื่อมีการใช้งาน ApeosWare Management Suite ในสภาพแวดล้อมของโดเมน โปรดดูโซนการค้นหาแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับของ DNS เซิร์ฟเวอร์ และให้ตรวจสอบว่าข้อมูลบันทึกสำหรับชื่อโฮสต์และ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ ApeosWare Management Suite นั้นถูกต้องหรือไม่
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบและขั้นตอนการพิมพ์ใช้เวลานานขึ้น
(หมายเลขการจัดการ: 100965)

6-12-35. หมายเหตุเมื่อทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite 2.1.0.4 บน Windows Server 2016

เมื่อทำการติดตั้ง ApeosWare Management Suite 2.1.0.4 ในสภาพแวดล้อมแบบ Windows Server 2016 ให้ตั้งค่า [ประเภทการเริ่มต้น] เป็น [อัตโนมัติ (เริ่มต้นล่าช้า)] ในคุณสมบัติบริการของ Windows

(หมายเลขการจัดการ: 100880)

6-12-37. หมายเหตุเกี่ยวกับการคืนค่าข้อมูลสำรองในสภาพแวดล้อมที่ใช้คุณสมบัติการเชื่อมโยง Fuji Xerox Direct

เมื่อทำการคืนค่าและใช้ข้อมูลสำรองในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้คุณสมบัติการเชื่อมโยง Fuji Xerox Direct และเวลาที่สำรองข้อมูลนั้นเลยวันหมดอายุไปแล้ว ก็อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านการสื่อสารระหว่าง ApeosWare Management Suite และ Fuji Xerox Direct ขึ้นได้ นอกจากนี้ข้อมูลผู้ใช้อาจไม่ได้รับการอัพเดตอย่างถูกต้องอีกด้วย
ในกรณีดังกล่าว โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่ออัพเดตข้อมูลผู้ใช้ให้ถูกต้อง

(หมายเลขการจัดการ: 98340)

6-12-38. หมายเหตุเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยากรใน Monitoring Service

แม้ว่าจะได้มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลไว้ในการตรวจสอบทรัพยากรของ Monitoring Service แต่ระบบก็จะไม่ทำการส่งอีเมลในกรณีต่อไปนี้
- Microsoft(R) SQL Server(R) หน่วยความจำไม่เพียงพอ
- Microsoft(R) SQL Server(R) การกระจายตัวของดัชนี 
สำหรับกรณีดังกล่าว ให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกแอปพลิเคชัน
(หมายเลขการจัดการ: 103703)

6-12-39. หมายเหตุเกี่ยวกับการสำรอง / การคืนค่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบปฏิบัติการ

โฟลเดอร์การติดตั้งและโฟลเดอร์ข้อมูลสำหรับปลายทางการสำรองข้อมูลและปลายทางการคืนค่าจะต้องเหมือนกันรวมถึงชื่อไดรฟ์ด้วย ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของระบบ คุณก็จะไม่สามารถใช้การสำรองข้อมูลหรือการคืนค่าได้ เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิตเป็น 64 บิต
(หมายเลขการจัดการ: 106824)

6-12-40. หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ ApeosWare Management Suite

ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าแบบ All-in-One หรือการกำหนดค่าแบบกระจาย เมื่อใช้ ApeosWare Management Suite การบริการทั้งหมดของทุกเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการบริการได้จากหน้าจอ [อุปกรณ์/สถานะของงาน] > [สถานะของเซิร์ฟเวอร์] > [สถานะการบริการ]
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มใช้ ApeosWare Management Suite
(หมายเลขการจัดการ: 107189)

6-12-41. หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับ Monitoring Service

ในการกำหนดค่าที่แยกเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์ หรือ เซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทการพิมพ์ หากคุณทำการตั้งค่า [การตั้งค่าการบริการ] > [การตั้งค่าการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์] > [การตั้งค่าการแจ้งเตือน] ดังต่อไปนี้ อาจมีข้อความ “ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอและการตั้งค่าอาจล้มเหลว
- เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] ใน [การแจ้งเตือนทางอีเมล์]
- เพิ่มอีเมล์แอดเดรสลงในปลายทางการแจ้งเตือน
ในกรณีนี้ โปรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ApeosWare Management Suite Core Service ของเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชั่นการพิมพ์ หรือ เซิร์ฟเวอร์อินพุท/เอาท์พุทการพิมพ์ทำงานถูกต้องแล้ว จากนั้นจึงดำเนินการตั้งค่าอีกครั้ง
(หมายเลขการจัดการ: 107189)

6-12-42. หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อสิทธิ์การใช้งานบางอย่างไม่ถูกต้อง

ในส่วนของ Scan OCR Option, OmniPage Barcode Reader Option และสิทธิ์การใช้งาน On Demand Print Terminal หากจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องมีน้อยกว่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ เนื่องจากรุ่นทดลองใช้งานหรือช่วงเวลาการเปิดใช้งานหมดอายุลง เป็นต้น สิทธิ์การใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวจะสิ้นสุดลงและคุณสมบัติต่างๆ จะไม่สามารถใช้ได้
แก้ไขปัญหาสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้โดยการเปลี่ยนให้เป็นสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง หรือเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน ฯลฯ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องมีมากกว่าจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ
(หมายเลขการจัดการ: 109184)

กลับไปที่ดัชนี

7. การเข้าไปดูที่คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถดูคู่มือ PDF โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้


คุณจะต้อง Adobe Reader(R) เพื่อแสดงเอกสาร PDF กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader(R) ในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนถ้ายังไม่ได้ติดตั้งไว้

กลับไปที่ดัชนี

8. การขอรับข้อมูล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีให้ที่เว็บไซต์ของเรา กรุณาเข้าถึง URL ต่อไปนี้
http://www.fujixerox.com/eng/product/aw_manage_suite/

กลับไปที่ดัชนี

9. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ApeosWare Management Suite ใช้ไลบรารีโอเพนซอร์ส ดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตของไลบรารีเหล่านี้ได้จากไฟล์ OSSLicense.txt ที่อยู่ในไดเรกทอรีการติดตั้ง

กลับไปที่ดัชนี

10. เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

Adobe, โลโก้ Adobe, Acrobat, PostScript และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated
Apple, Mac, Mac OS, Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Corel และ WordPerfect และเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Corel Corporation และ / หรือ บริษัทในเครือในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ
Android และโลโก้ Android เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
Google Chrome, โลโก้ Google Chrome และ Google Drive เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
Intel, Intel Core และ Xeon เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Linux Torvalds ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่น ๆ
McAfee และ VirusScan เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ McAfee, Inc. และ / หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ
Microsoft, Windows, Windows Server, Access, Active Directory, ActiveX, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, SharePoint, SQL Server, และ Visual Basic เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Nuance โลโก้ Nuance และ OmniPage เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc. หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle Corporation และบริษัทย่อย บริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
PaSoRi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED
Red Hat เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Red Hat, Inc.
Vine Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Project Vine and Vine Caves, Ltd.
Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
WinReader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Media Drive Corporation
Xerox, โลโก้ Xerox, โลโก้ Fuji Xerox, CentreWare, DocuCentre, DocuShare, DocuPrint และ PrintXchange เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Xerox Corporation ในสหรัฐอเมริกา
ApeosPort, ApeosWare, ContentsBridge, DocuShuttle, DocuWorks และ Working Folder เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Fuji Xerox Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

กลับไปที่ดัชนี